0

TSJERKEFINSTER Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum december 2020 3

TSJERKEFINSTER 2020 - 22e jaargang Protestantse gemeente Augustinusga Augustinitsjerke Website: http: / /augustinusga.protestantsekerk.net Predikant: Voorzitter: Scriba: vacant vacant Sietie Dijkstra Jeugd-/Kerkelijk werker Erwin Kooistra Ouderling: Annie IJlstra pknaugkerk@hotmail.nl, 0512-352595 Skoalikkers 27, Augustinusga erwin_kooistra@hotmail.com, 06-42428824 De Nachtegaal 6, 9231 JN Surhuisterveen annieijlstra@gmail.com, 06-30772544 Kerkelijke Administratie:Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: Beheerder Gebouw: Protestantse gemeente Surhuizum Website: http: / /www.pknsurhuizum.nl Predikant: Voorzitter: Scriba: Jeugdwerker: Kerkelijk bureau: Koster : Oeds Holthuis Fré van der Veen Steven Akker Kerkelijke Administratie:Jelle de Vries Anne Spoelstra J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512-352205 Joop de Vries, Bonhommestrjitte 11, Surhuizum, 06-53665098 (verhuur) Doarpstsjerke Facebook: PKN Kerk Surhuizum Guda H.Borger-Koetsier 0512-355485, dsborger@pknsurhuizum.nl Mûnefinne 3 9283 VK Surhuizum voorzitter@pknsurhuizum.nl, 0512-352334 Doarpsstrjitte 8, Surhuizum scriba@pknsurhuizum.nl, 0512-351315, It Mienskar 5, 9283 VJ Surhuizum steven@royalmission.nl, 06-13257806 Van Haersmastrjitte 2, Surhuizum, 0512-351854 C.Schuurmanwei 8 9283TH Surhuizum 0512-352553 Cor en Joke Annema koster@pknsurhuizum.nl, It Langpaed 8, Surhuizum 06-11195100 of 06-36356271 Redactie Petra de Bruin, Augustinusga Ytje van der Meer, Surhuizum Jorien Zwart, Augustinusga / Tine van der Veen, Surhuizum Inelkaar zetten en verspreiden Augustinusga: Tine Atsma, Detje Spoelstra en Engelien Loonstra Surhuizum: Tryn Kinderman en Nynke Atsma Verspreiding buiten Augustinusga/Surhuizum: Betty de Haan, Augustinusga Kopij Tsjerkefinster Per email: tsjerkefinster@gmai l.com Uiterlijke datum van inleveren: zie ‘Agenda’, achterin dit Tsjerkefinster Of op papier aan te leveren op één van onderstaande adressen: - Petra de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga of - Ytje van der Meer, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum Kopij kerkgroet Augustinusga Aanleveren per mail: btaugkerk@hotmail.nl of bij een kerkenraadslid. Vóór de vrijdag 18.00 uur. Surhuizum Aanleveren per mail: kerkgroetpknsurhuizum@gmail .com of bij Mark Storm, Bonhommestrjitte 20. Vóór de donderdag 20.00 uur. 2

De belofte: de Koning komt “De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen: laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.” Openbaring 22:17 De adventstijd is aangebroken en we leven richting Kerst. Het is een maand waar velen elk jaar weer naar uitkijken. Eerst het sinterklaasfeest en daarna zijn alle ogen gericht op Kerstmis en meteen daarna op oud en nieuw. Dit jaar zullen de feestdagen allemaal soberder worden gevierd dan andere jaren. Geen grote familiefeesten of met veel vrienden samenkomen. Dat is inderdaad anders dan we zijn gewend. Van origine sluit de adventstijd daar mooi bij aan. Het Latijnse woord adventus betekent komst. We verwachten de komst van Jezus Christus. Wie zich bezighoudt met liturgische kleuren zal weten dat tijdens advent de liturgische kleur paars gebruikt wordt. Dit is de kleur van boete en bezinning, van inkeer en daarmee ook van voorbereiding. Een zekere mate van soberheid dus. Voorbereiding op wie komen gaat: Christus. Wekenlang wordt toegeleefd naar de geboorte van Jezus. Jezus is dé Messias van wie al aan het begin van het Oude Testament is beloofd dat Hij komen zou. God Zelf spreekt over het nageslacht van de mens die de kop van de slang zal verbrijzelen (Genesis 3:15). De geschiedenis van Abraham en Isaak met de woorden “God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen” (Genesis 22:8). En van Jozef die onterecht door iedereen werd veracht en in de gevangenis kwam, maar uiteindelijk de hoogste positie in het land kreeg waardoor hij zijn broers redding kon bieden (Genesis 50:20). Deze geschiedenis en zoveel meer zijn allemaal voorafbeeldingen van Jezus die komen zou. Naast de vele gebeurtenissen zijn ook veel profetieën uitgesproken. Tot koning David is gezegd: “Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen” (2 Samuel 7:16). Ook in verschillende Psalmen wordt over Jezus gesproken. 3 overdenking

Maar de bekendste profetieën zijn waarschijnlijk die van Jezus geboorte in Jesaja 9:5-6 “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. ” En die van Jezus lijden in Jesaja 53:5 “Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. ” En verder. Het blijft bijzonder om te beseffen dat heel het Oude Testament spreekt over de komst van Jezus Christus. Mijn gebed is dat deze woorden uw geloof versterken. De adventstijd gaat niet alleen over het vol verwachting stilstaan en uitkijken naar Jezus geboorte, dat heeft immers 2000 jaar geleden al plaatsgevonden, maar stilstaan en vol verwachting uitkijken naar Jezus’ Wederkomst! Halleluja! Jezus ís gekomen, heeft ons bevrijd, genezen en verlossing gebracht, wij zíjn gered! Laten wij er samen vol verwachting naar uitkijken dat Jezus terugkomt, de hemel en aarde vernieuwd en voor eens en altijd het Koninkrijk van God bevestigd op aarde. Gebed: Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. “Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja. Ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!” Openbaring 22:20 Erwin Kooistra 4

Erediensten Augustinitsjerke Protestantse gemeente Augustinusga Datum 6 december Aanvangstijd Speciaal 9.30 uur 13 december 9.30 uur 20 december 9.30 uur 24 december 20.00 uur 25 december 10.00 uur. 26 december 9.30 uur 27 december 9.30 uur 31 december 19.30 uur 3 januari 9.30 Predikant 2e advent 3e advent 4e advent Dhr. E. Kooistra Da. E. Rooseboom Ds. J. Glas Kerstavonddienst d. C. Nicolay Eerste Kerstdag Da.E. Rooseboom Tweede kerstdag Organisatie De Bazuin Dhr. Sytse Wijbenga Oudejaarsavond Kerkenraad Nieuwjaarsdienst Da. E. Rooseboom 5

Erediensten Doarpstsjerke Protestante Gemeente Surhuizum 06-12 13-12 20-12 24-12 25-12 26-12 31-12 9.30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier (Tweede advent) 9.30 uur Mevr. R. v.d. Wal-van Akker, Morra (Derde advent) 9.30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier (Vierde advent) 21:30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier (Kerstnachtdienst) 10:00 uur Ds. Guda Borger-Koetsier (Eerste Kerstdag) Geen dienst, De Bazuin speelt in Augustinusga (Tweede Kerstdag) 19:30 uur Dhr. S de Boer, Buitenpost (Oudejaarsavond) 6

Rooster Kinderwerk Kinderkerkewerk Augustinusga Er is momenteel geen kinderkerkewerk. Dit betekent dat er tijdens de kerkdiensten geen activiteiten zijn voor de kinderen. Kinderkerk Surhuizum Sinds 1 november hebben we 1 keer in de 2 weken Kinderkerk. 06-12-2020 13-12-2020 20-12-2020 * 1e kerstdag of zo 27-12-2020 Tweede advent Derde advent Vierde advent Kerst Maaike geen kinderkerk Geertje *Dit programma gaat niet door zoals het was voorbereid. Nadere info volgt. Houd de kerkgroet hiervoor in de gaten Sinds 1 november start de Kinderkerk al tegelijk met de kerkdienst. Je hoeft niet eerst bij je ouders in de kerk te gaan zitten, je mag rechtstreeks naar de eigen ruimte. Dit zal in It Gebou zijn of in de bovenzaal van de kerk. Als je komt staat de koster er wel of een kinderwerker die je de weg wijst. Gaan je ouders een keer niet naar de kerk? Dan kom je gewoon zelf! Houd de aanvangstijd van de kerkdienst in de gaten en vanaf dat tijdstip ben je welkom! Is het geen kinderkerk? In de hal van de kerk liggen kleurplaten en kleurpotloden met een onderlegger. Bij het binnenkomen kun je dan een kleurplaat uitkiezen en die gaan kleuren tijdens de dienst. 7

Algemeen Advent is de tijd om te verwachten, om verzonken te zijn in gedachten. Advent is de tijd om stil te staan bij wat God voor ons heeft gedaan. Advent is de tijd om ons voor te bereiden op Zijn komst naar deze aarde. Schatten wij die komst wel in op de juiste waarde? Advent is de tijd om te gedenken dat Hij ons Zijn zoon zou schenken Advent is de tijd om te denken aan het Licht dat zich op ons zoekende mensen richt. Advent is de tijd om bij jezelf te rade te gaan wat moet ik met de kerst boodschap aan? Advent is de tijd om te denken, wat doet dat Kindj e met mij? Of vind ik de tijd rond kerst wel gezellig en neem ik er de rest voor lief bij. Advent is de tijd om te ontdekken wat Gods boodschap met jou doet. Hopelijk geeft het je hoop en moed. Advent is de tijd om te danken voor dat Kind waarin onze mensheid verlossing vindt! @Beatrix Willemsen www.gedichtensite.nl 8

Algemeen Wij als redactie van het Tsjerkefinster wensen u en jullie gezegende kerstdagen Ytje, Petra, Jorien en Tine 9

Gemeentenieuws - Augustinusga . Bij de diensten Normaal gesproken is de maand december een maand met drukbezochte kerkdiensten. Diensten waarin we samen prachtige liederen zingen. En bekende verhalen horen. Helaas weten we nu al dat dat er dit jaar niet in zit. Maar wat fijn dat we in ieder geval wel naar de kerk kunnen. Dat we samen toe kunnen leven naar het Kerstfeest. Iedere Adventszondag de duisternis verder mogen verlichten. Gedurende de Adventsdagen zijn het bekende voorgangers die de diensten leiden. Op 6 december onze eigen kerkelijk werker Erwin Kooistra, 13 december da. Rooseboom en 20 december ds. Glas. Kerstavond start de dienst om 20.00 uur en gaat da. Corry Nicolay voor. 1e Kerstdag bent u om 10.00 uur welkom in de kerk en leidt da. Rooseboom de dienst. Ondanks alle beperkingen hoopt De Bazuin op 2e Kerstdag weer een mooie dienst voor ons te mogen organiseren. Op zondag 27 december leidt Sijtze Wijbenga de dienst die om 9.30 uur start. We sluiten het jaar af met een dienst op oudejaarsavond. Deze dienst wordt verzorgd door de kerkenraad. Tot slot ook dit keer de oproep om de website en facebook in de gaten te houden. Mochten er wijzigingen zijn ten aanzien van de corona-maatregelen, dan laten wij u dit via deze weg weten. Nyncke Woudstra 10 bij de diensten

Gemeentenieuws - Augustinusga Diaconie collecte tijdens kerstdiensten Tijdens de kerstnachtdienst en de dienst op eerste kerstdag zal de opbrengst van de diaconie collecte gaan naar de stichting Damwoude – India. Hieronder kunt u hierover meer lezen: In 2000 ontmoette R. Benjamin Franklin een groep Nederlanders die, tijdens hun zomervakantie, de World Servants organisatie hielp bij de bouw van een weeshuis in Chengalpattu. Franklin was in die tijd student Theologie en had een bijbaantje als begeleider van de groep uit Nederland. Er ontstond vriendschap tussen een aantal Nederlanders uit de groep en Franklin. Wendy van der Velde was één van die groep die mailcontact bleef houden met Franklin en zo op de hoogte bleef van het wel en wee in Chengalpattu,een plaatsje in het dist rict Tamil Nadu in Zuid-Oost India. Mede door zijn ervaring met World Servants en hun inzet voor zijn landgenoten, werd Franklin bewogen zich ook (meer) voor hen te gaan inzetten. Tijdens een bezoek aan een ziekenhuis zag hij een jongen met aids voor de deur van het ziekenhuis bedelen om geld voor zijn medicijnen. Hij werd hierdoor diep geraakt en nam deze jongen onder zijn hoede. Hierna ving hij vaker en meer kinderen op. Op 25 maart 2004 werd stichting Karunai Jeevan opgericht en in 2006 richtte hij een weeshuis op in een huur pand en bracht het onder in de stichting. Om een permanente vergunning te kunnen krijgen had hij een eigen pand nodig. Hij vroeg daarbij hulp in Nederland, bij Wendy van der Velde. Stichting Karunai Jeevan Nederland werd opgericht op 22 oktober 2009 en in 2010 werd, mede door 13 vrijwilligers uit Damwoude en omgeving, een nieuw weeshuis gebouwd dat in 2011 werd voltooid. Hierin worden ongeveer 30 tot 40 kinderen permanent opgevangen en 10 tot 20 kinderen semi permanent. 11 diaconie

Gemeentenieuws - Augustinusga Deze laatsten slapen op het werk, in de nabije omgeving of in de hostels van hun opleiding. Een aantal van deze kinderen heeft wel ouders, maar die zijn niet in staat om voor hun kinderen te zorgen. Ook deze gezinnen krijgen steun van Franklin, die hen voedsel brengt met z’n busje. Een aantal kinderen in het weeshuis heeft HIV, is lepra-patient of is minder-valide. Door goede opvang, zorg en medicijnen hebben ze bij Franklin een zorgeloze jeugd en een toekomst. Indien mogelijk gaan alle kinderen naar school. Franklin vindt het erg belangrijk voor hun toekomst dat ze een opleiding volgen. De stichting voorziet verder in de volgende activiteiten in de omgeving: -niet alleen kinderen in het weeshuis worden geholpen, maar ook gezinnen in de omgeving -ook gaat steun naar de vestiging in Bangalore en Chennai voor dagopvang, voedsel en scholing van straatkinderen -voorlichting geven over HIV/Aids en hygiëne in samenwerking met lokale ziekenhuizen en verlenen van noodzakelijke eerste medische zorg -naailessen aan moeders om zichzelf beter te kunnen redden en leren ze wierook te maken om te verkopen -opvang van verstandelijk gehandicapte kinderen in de wijk Indira Nagar -opvang van kinderen in een commune/hospitaal voor ernstig zieke lepra patiënten We hopen dat u dit goede doel wilt ondersteunen met een gift. Namens de diaconie Hieke Brandsma 12

Gemeentenieuws - Augustinusga Het jeugdwerkseizoen is inmiddels al volledig van start en we vermaken ons goed! De tienerclub komt elke 14 dagen bij elkaar in het jeugdhonk op zondagavond om 19.00uur. We begonnen met een klein groepje van 4 tieners, inmiddels zijn er al 7 en het is erg gezellig. Steeds beginnen we met een spel of maken we muziek, vervolgens hebben we een inhoudelijk stukje over de schepping, tien geboden en leren hoe God naar je kijkt. Soms kijken we een filmpje, vertel ik iets of hebben we gewoon een goed gesprek. Aan het einde van de avond doen we nog een leuk spel. De tijd vliegt om. Een van de tieners kwam met het idee om samen sinterklaas te vieren, dus dat gaan we doen. En plannen voor iets leuks met Kerst zijn in de maak. Dank God voor Zijn zegen! Op moment van schrijven hebben we twee keer Club 7-8 gehad, een club voor alle kinderen van groep 7 en 8. Elke 14 dagen komen we op dinsdagmiddag samen in het jeugdhonk om 14.30uur. Beide keren kwamen er ongeveer 12 kinderen. We hebben het de eerste keer gehad over de duif, als symbool van hoop en hebben we Party&Co gespeeld. De tweede keer hebben we besproken wat de Bijbel ons leert over de schepping. We keken een filmpje van de Zandtovenaar die vertelde dat God in 6 dagen alles maakte wat op aarde is en Hij rustte op dag 7, de sabbat. Hierna hebben we mooie tekeningen gemaakt en gekleurd van het scheppingsverhaal, gevolgd door een spel. Een erg leuke start van een nieuwe club! Heb je hier vragen over, of lijkt het je leuk hieraan mee te doen, neem dan even contact met mij op via bellen of WhatsApp: 06-42428824. Kijkend naar het bovenstaande zijn we erg gezegend. Wilt u/jij God danken en meebidden voor onze kinderen en tieners? We verwachten het van Hem. Erwin Kooistra, jeugd-/kerkelijk werker 13 jeugdwerk

Gemeentenieuws - Augustinusga Kinderkerkenwerk De Kerstmaand staat weer voor de deur. En we hebben heel wat leuks voor je in petto! Omdat we natuurlijk rekening moeten houden met de Corona-maatregelen dit jaar wat anders dan anders. In de Adventsperiode gaan we tijdens de kerkdiensten knutselen. Je maakt een mooie houten kerstboom en gaat deze versieren, met zelfgemaakte versiersels. Het knutselen is op zondag 29 november en 6, 13 en 20 december. Van 9.30 – 10.30 uur in het Tsjerkegebou. Heb je de eerste keer gemist, geen probleem! Wel graag even opgeven door te bellen of te appen naar Nyncke Woudstra: 06-28735211. In de kerstvakantie kun je meedoen aan onze Kerstchallenge. In totaal krijg je 7 opdrachten. Deze ontvang jij (of je ouders) via Whats app. Er is een Kerstchallenge voor de kinderen tot en met groep 4 en voor groep 5 en ouder. De challenges zijn leuk om mee te doen voor het hele gezin. En als je ze allemaal doet, krijg je een leuke verrassing. Meedoen? App dan naar 06-28735211. Helaas kunnen we dit jaar geen speciale kinderkerstdienst in de kerk organiseren. Laten we hopen dat dat volgend jaar wel weer kan. Namens het kinderkerkenwerk Nyncke Woudstra 14 kinderkerkenwerk

Gemeentenieuws - Augustinusga Rondgang voor de jaarlijkse vaste vrijwillige bijdrage in december De kerk kost geld, de diensten, de activiteiten, verwarming, verlichting, personeelskosten, pastoraal werk etc etc. Het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeur open te houden en u en jou welkom te heten. Tevens hebben wij ook namens U verplichte afdrachten te doen aan de landelijke PKN organisatie. Wij brengen in de maand december de enveloppen rond met daarin een brief waarin uw en jouw bijdrage kan worden vermeld, deze wordt dan vervolgens weer opgehaald De kerkrentmeesters De mutaties van de PG Augustinusga worden al een poosje niet meer in het Tsjerkefinster vermeld. De kerkenraad heeft dit besluit in juni 2020 genomen in verband met de Wet op de privacy. Op de kerkenraadsvergaderingen worden uiteraard de mutaties verwerkt We hopen op uw begrip hierin. De kerkenraad 15 mutaties

Gemeentenieuws - Surhuizum Juist in deze tijd van corona zijn er veel mensen die zorg hebben of zich zorgen maken over zichzelf en/of over dierbaren. Niet alleen vanwege gezondheidsproblemen of de kans op besmetting met het virus, maar ook vanwege de gevolgen van het gemis aan persoonlijk contact. Somberheid of eenzaamheid maken het leven soms heel zwaar, in het bijzonder in situaties van verdriet of rouw. Laten we daarom juist met het oog op de aankomende feestdagen aandacht hebben voor elkaar. Dat kan door een kaartje of een attentie, misschien een bezoekje, en in ieder geval door hen te gedenken in onze gebeden. In een donkere wereld van zonde, pijn en verdriet is Jezus Christus gekomen als Licht van de wereld. Nog steeds wil Hij onze levens ‘verlichten’! Mag de Advent - en Kersttijd ons inspireren ook zelf een lichtje te zijn voor anderen. Het kindje dat in doeken is gewikkeld lijkt nu veel ingewikkelder dan toen. Toch blijft ieders nieuwsgierigheid geprikkeld tot wij het uit de doeken doen. ds. Guda Borger Kerkgroet op papier Op de afkondigingen en op de Kerkgroet zelf is het al eerder vermeld, maar nu ook hier. Wanneer u geen toegang heeft tot de digitale versie van de Kerkgroet en graag een papieren Kerkgroet wilt ontvangen, kunt u dat melden bij Wout de Jong (tel. 351350). Hij kan er dan voor zorgen dat u de Kerkgroet thuisbezorgd krijgt. 16 uit de kerkenraad

Zoals u in het vorige Tsjerkefinster hebt kunnen lezen, hebben de diaconie en de zendingscommissie samengewerkt in het voorbereiden van de huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op uitnodiging van het moderamen heeft de zendingscommissie in een vergadering verslag gedaan van hun werkzaamheden. Daar is ook besproken of er een meer structurele samenwerking tussen zending en diaconie mogelijk zou zijn. In het komende jaar wordt verkend wat daarin mogelijk en wenselijk is. ds. Guda Borger 17

Gemeentenieuws - Surhuizum Kerstvieringen Vanwege de beperkingen die de RIVM-regels met zich meebrengen, hanteren we nog steeds de lijn van maximaal 30 personen in de kerk en maximaal 30 kerkgangers in It Gebou. In It Gebou is de dienst via een beeld- en geluidsverbinding te volgen. Via de kerktelefoon en via www.kerkdienstgemist.nl meegeluisterd worden (geen beeld). Nog niet duidelijk is hoe de richtlijnen zullen zijn voor de Kerstdagen. We hadden gehoopt op Kerstavond een Krystkuier te organiseren voor jong en oud. Maar als er op straat maar vier volwassenen bij elkaar mogen zijn, dan gaat dat niet lukken. Dus wordt het een Kerstnacht - viering in de kerk die om 21.30 uur begint. We zijn nog bezig om aan deze speciale dienst een mooie invulling te geven. Er zullen sowieso meerdere muzikanten aan meewerken. Ook willen we buiten, op de Doarpsstrjitte, gezamenlijk het ‘Ere zij God’ zingen. Het wordt zonder twijfel een mooie dienst met muziek en een kerstboodschap. Meer informatie komt op de kerkgroet, op de website en in de Grutte Gelf. Op 1e Kerstdag zullen enkele leden van de Begeleidingsband Foar Jo de muziek en zang verzorgen. Voor beide diensten is het nodig om u aan te melden. Dit kan tot woensdag 23 december, 18.00 uur bij de koster, de familie Annema. Op het mailadres koster@pknsurhuizum.nl of op telefoonnummer: 06-11 19 51 00. Dit wonderkindje heeft vannacht het heil op mijn niveau gebracht Al is mijn kleed versleten, ik mag me welkom weten. ds. Guda Borger 18 @Arie Maasland kan bij de diensten

Gemeentenieuws - Surhuizum Sterrenjacht: plaats een ster voor het raam De gezellige tijd komt weer aan, met mooie kerstversieringen en kerstlichtjes. Nu doen wij een oproep aan alle Surhusters om een STER voor het raam of in de tuin te plaatsen. De wijzen uit het oosten gingen een ster achterna en kwamen zo uit bij een stal. Dat was waar het kindje Jezus was geboren. Hij was in zijn leven een licht voor de mensen. Voor mensen die geloven in God is Jezus het grote LICHT. Hij wijst ons de weg en vertelt ons hoe we licht kunnen zijn voor anderen. Net zoals de wijzen kunnen de kinderen in Surhuizum deze sterren zoeken. Zoek de mooiste ster uit! We zullen vragen of bij de kerk met kerst ook een grote ster met lichtjes kan worden geplaatst. 19

Gemeentenieuws - Surhuizum Louis gaat met mama naar de stad. Het is koud geworden. Louis heeft een sjaal nodig. 'Waarom branden er zoveel lichtjes?' vraagt hij. 'Omdat de mensen dat leuk vinden' weet mama. Louis gaat naar school. Samen met de andere kinderen versiert hij een kerstboom. 'Waarom branden er zoveel lichtjes?' vraagt hij. 'Omdat dit gezellig is' weet zijn juf. Louis gaat naar zijn tante. Zij zet de tafel klaar. Er staan veel theelichtjes. 'Waarom plaats je zoveel lichtjes?' vraagt hij. 'Omdat de tafel dan veel mooier is' weet zijn tante. Louis gaat naar opa en oma. Daar staat een mooi versierde kerstboom. 'Waarom zijn er zoveel lichtjes in de kerstboom? vraagt hij 'Omdat we iets te vieren hebben' weet zijn opa. 'Wat is er dan wel te vieren?' vraagt Louis. Opa doet een doos open. Hij haalt er beeldjes uit en zet die onder de boom. 'Dat zijn Jozef en Maria' vertelt opa. 'Lang geleden verwachtte Maria een kindje. Dat kindje is geboren in een stal. Herders en koningen zijn het toen komen bezoeken. Dat kindje heette Jezus. Hij was in zijn leven een licht voor de mensen. Daarom branden de mensen zoveel lichtjes op de dag dat ze zijn geboorte vieren.' @copyright: C. Leterme 20

Gemeentenieuws - Surhuizum Sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 t/m 4 jaar samen met hun ouders en/of verzorgers Er stond een Kerk-op-Schoot bijeenkomst gepland voor 16 december. Vanwege de corona-maatregelen gaat dit niet door. We hopen dat we in 2021 met de bijeenkomsten van start kunnen gaan. Ds. Guda Borger, Hinke Arrighi en Gryt Wijma 21

Gemeentenieuws - Surhuizum Actie Kerkbalans 2021–Geef vandaag voor de kerk van morgen! Begin december gaat Actie Kerkbalans weer van start, dit keer met een krachtig thema voor 2021 dat goed de noodzaak weergeeft van deze jaarlijkse actie: vandaag voor de kerk van morgen’. Een thema dat de waardevolle toekomst van onze Doarpstsjerke centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten. Waarom zou je aan Kerkbalans en dus aan onze kerk geven? Door de coronamaatregelen zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen. De kerk is dan -al dan niet via internet- een belangrijke plek van verbinding. Ondanks alle beperkingen door corona willen wij als Protestantse gemeente Surhuizum een thuis zijn voor mensen. De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Hierbij hebben wij uw inzet en bijdrage hard bij nodig. Vandaar dat wij juist nu oproepen om gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van de plaatselijke kerk niet over te slaan. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. De vaste kosten van de kerk gaan gewoon door en er worden extra uitgaven gemaakt om contact te houden met onze gemeenteleden. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden van 18 jaar en ouder om een bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar we kunnen niet zonder! ‘Geef 22 kerkrentmeesters

Gemeentenieuws - Surhuizum De inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Gemeente van Surhuizum zijn we SAMEN; een gemeenschap die om ELKAAR en om ANDEREN geeft. Daarom geven wij aan Kerkbalans! Begin december komt een vrijwilliger het formulier bij u brengen. Mogen we weer op u rekenen? Want: als je om de kerk geeft, dan geef je ook aan de kerk! Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Namens het College van Kerkrentmeesters 23

Gemeentenieuws - Surhuizum Verhuur stuk grond gelegen aan It Langpaed, Surhuizum Het college van kerkrentmeesters van de PKN Surhuizum is voornemens het perceel weiland gelegen aan en nabij it Langpaed onder Surhuizum, kadestraal bekend gemeente Surhuizum sectie D nummer 1271 te verpachten onder een geliberaliseerde pachtovereenkomst opgemaakt door Sekuer Notarissen te Surhuisterveen. Het weiland is ongeveer 42.15 are groot en is vanaf 1 april 2021 beschikbaar en wordt voor een periode van vier jaar verpacht voor een bedrag van € 300,- per jaar. De termijnen vervallen voorafgaand aan elk jaar. Naast de hier genoemde voorwaarden gelden zijn andere aanvullende voorwaarden en verplichtingen over en weer van toepassing, die in de pachtovereenkomst zijn vastgelegd. Geïnteresseerden maken hun interesse uiterlijk zaterdag 30 januari 2021 kenbaar bij het college van kerkrentmeesters op het mail adres krm@pknsurhuizum.nl onder vermelding van naam en adresgegevens en het beoogde doel. Het beoogde doel moet in lijn zijn met wat er verwacht mag worden ten aanzien van het gebruik van het perceel weiland en dient aan de overige voorwaarden uit de pachtovereenkomst te voldoen. Geïnteresseerden kunnen alleen voor zichzelf, per beoogd doel en maximaal 1x per adres hun interesse kenbaar maken. Indien meerdere personen belangstelling hebben gaan kerkleden van PKN Surhuizum voor overige geïnteresseerden. Kerkleden die niet of nauwelijks bijdragen, in het kader van Kerkbalans, kunnen door het college, in overleg met het college van diaconie, worden beschouwd als niet -kerkleden. Als er meerdere geïnteresseerden in aanmerking komen beslist het lot. Het college van kerkrentmeester behoudt zich het recht voor om geïnteresseerden te passeren indien zij naar het oordeel van het college niet of niet voldoende aan de voorwaarden voldoen. 24

Gemeentenieuws - Surhuizum Kadestrale kaart: Het hier bedoelde perceel is groen ingekleurd. Piet André Huistra Voorzitter College van Kerkrentmeesters PKN Surhuizum 25

Gemeentenieuws - Surhuizum Tarieven voor rouw- en trouwdiensten september 2020 • Een offerte voor rouw- en trouwdiensten kan vooraf worden aangevraagd bij de koster. Deze wordt opgemaakt tegen onderstaande tarieven. • De uiteindelijke factuur wordt opgesteld door de boekhouder, waarna deze met goedkeuring van de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters wordt verzonden • Voor gemeenteleden die met actie Kerkbalans minder dan € 50 per jaar bijdragen, geldt het tarief voor nietleden. Het College van Kerkrentmeesters behoudt zich het recht voor, eventueel in samenspraak met de diaconie, om van deze regeling af te wijken indien hiertoe aanleiding is • Extra kosten welke gepaard gaan met de extra wensen van het bruidspaar of de (rouwende) familie worden in rekening gebracht. Onder extra wensen kan worden verstaan: andere predikant, organist of musici door de familie gekozen, bediening beamer, extra aankleding van de Doarpstsjerke of It Gebou of extra kosten welke gemaakt worden indien de beschikbare ruimtes te klein zijn. • Het maximaal aantal toegestane bezoekers van een kerkdienst is door de brandweer vastgesteld op 250. • De tarieftabel is vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters 26 kerkrentmeesters

Gemeentenieuws - Surhuizum Blij met Tsjerkefinster! Het Tsjerkefinster is ons kerkblad en staat vol met informatie over onze gemeente, de diensten die worden gehouden, bijzondere gebeurtenissen en het wel en wee van onze broeders en zusters. Dat een heleboel van u blij zijn met ons maandelijkse kerkblad Tsjerkefinster, daar zijn wij van overtuigd! Om het Tsjerkefinster uit te kunnen blijven geven, vragen wij uw jaarlijkse bijdrage van €7,50. Tot op heden kwamen onze wijkwerkers langs om deze bijdrage bij u op te halen. Wij merken dat dit een steeds grotere opgaaf wordt. Vaak moeten ze meerdere keren, omdat ze voor een dichte deur staan, of omdat er geen contant geld in huis is. Om deze reden vragen wij u om ons een doorlopende machtiging af te geven. Deze blijft geldig tot wederopzegging. Met deze machtiging kunnen wij jaarlijks de bijdrage voor het Tsjerkefinster afschrijven. Wij melden vooraf in het Tsjerkefinster wanneer en welk bedrag wij gaan incasseren, zodat u hier altijd van op de hoogte bent. Voor ons en voor u werkt dit een stuk makkelijker. U vindt de machtiging elders in deze Tsjerkefinster. Wij vragen u deze in te vullen en te ondertekenen. Graag ontvangen wij deze voor 30 november van u retour. Via mailadres: Via app: boekhouding@pknsurhuizum.nl 06-21668949 In de brievenbus: Van Haersmastrjitte 2 Surhuizum Het is vanaf komend seizoen dus niet meer mogelijk om op een andere manier uw bijdrage te doen. Mocht u om deze reden geen Tsjerkefinster meer willen ontvangen, dan horen wij dat graag vooraf. Mogen we op uw machtiging rekenen? Namens de kerkenraad, Oeds Holthuis, voorzitter PKN Surhuizum 27

Gemeentenieuws - Surhuizum Briljanten houliksjubileum Tankber sjogge wy werom op 8 september doe’t wy 65 jier troud wiene. Wat in prachtige dei ha wy hân! Safolle kaarten, blommen en kado’s. Wy wiene der stil fan! Mei troch jimme is dizze dei ûnferjitlik foar ús wurden. Ek ús bern en bernsbern wolle wy betankje foar alle ferrassingen, ûnder oaren in prachtich fotoboek! Tige, tige tank foar alles! Wy winskje jimme allegearre alle goeds ta en de hertlike groetnis fan Klaas en Pietsje de Jong 28

Gemeentenieuws - Surhuizum World servants autopuzzeltocht: uitdagend voor jong en oud! In de zomer van 2021 ga ik, Rianne Huistra, mee met een WS bouwproject naar Myanmar. Om hier geld voor in te zamelen organiseer ik tijdens de kerstvakantie een super leuke corona proof auto rally. De route is uitgezet door business RALLY events. Zij organiseren rally's of auto-gerelateerde events. Een rally rijden is een verrassende ervaring en beleving van auto rijden. U kunt dit bijvoorbeeld doen met collega’s, vrienden, kinderen etc. Bij het rally rijden draait het om de samenwerking tussen bestuurder en navigator(en). De navigator wijst de bestuurder aan de hand van het roadbook de weg. Onderweg beantwoordt u verschillende vragen en met deze antwoorden plaatst u letters op een controlekaart. Voor de kinderen op de achterbank is er natuurlijk de auto bingo én ze kunnen ook helpen bij het juist beantwoorden van de vragen onderweg. Na afloop levert u de antwoorden en de controlekaart in. De deelnemers met de meeste goed beantwoorde vragen winnen de rit en ontvangen daarvoor een leuke prijs. De prijswinnaar wordt bekend gemaakt op 2 januari. Datum: laatste week van het jaar Afstand: circa 60 km Opgave: via mail (rianne.huistra@gmail.com) of via een appje (06-21612200) Kosten: €15 per auto Na uw opgave ontvangt u een roadbook met daarin de route + vragen voor onderweg en de instructies over het spel. Voor de kinderen die meegaan zal een bingo kaart toegevoegd worden met van alles wat u onderweg kunt tegenkomen. Rianne Huistra 29

Gemeentenieuws - Surhuizum 30

Gemeentenieuws - Surhuizum JEUGDWERK AGENDA Datum Wat: Tijd en waar: 13-12-2020 Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole 13-12-2020 Reload 2 Klaas 13-12-2020 All Stars 2 en 3 Steven/Bauwina 13-12-2020 Reload 1 Jetze 22-12-2020 Spelletjesavond Young Stars, All Stars 1, 2 en 3 23-12-2020 Creatief met Kerst Young Stars,All Stars 1,2,3 en Reload 1 27-12-2020 Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole 27-12-2020 Reload 2 Klaas 19.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 19.30 It Gebou 19.00 It Gebou 19.00 It Gebou 19.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke Mochten er nog wijzigingen zijn, dan word je op de hoogte gebracht via de groepsapp. All Stars 1 start ook in december en de Eetclub komt dit jaar nog een keer bijelkaar. Wanneer je dit leest hebben de Young Stars en All Stars 1, 2 en 3 meegedaan aan de interactieve spelavond Sirkelslag. Zie foto’s website PKN Surhuizum. Ondanks alle corona-maatregelen wensen we jullie alvast fijne feestdagen. Jeugdleiders en TOPteam PKN Surhuizum 31

gezegende kerstdagen gewenst 32

Agenda Protestantse gemeente Augustinusga Tijdens het koffie drinken op de eerste zondag van de maand is er uitgifte van collecte munten in het Tsjerkegebou Kerkenraadsvergaderingen zijn niet meer op de 2e dinsdag van de maand, maar op de 1e dinsdag van de maand. Protestantse gemeente Surhuizum - 1e maandag van de oneven maanden: Voltallige kerkenraad - 3e maandag van de maand: Breed moderamen - 1e dinsdag van de maand (19.00-19.30uur): collectemunten zitting in It Gebou Kaarten, postzegels e.d. in te leveren bij de Doarpstsjerke (in de Pije) of in de brievenbus op It Noard 6. Alvast bedankt, namens de zending Inleveren kopij in lettertype Arial 14: 18 december 2020 Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op de maandag voor de 1e zondag van de maand 33

Algemeen verzoek Geboorte, huwelijk en overlijden graag melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau Kerkelijke huwelijksbevestiging graag in overleg met de predikant aanvragen bij de kerkenraad. Ook de koster tijdig in het overleg betrekken, met het oog op het kerkgebouw. Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant graag inlichten. Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij mutaties van of naar een niet -PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de eigen gemeente 34

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
Home


You need flash player to view this online publication