16

POKON - TOCH PROBLEMEN? wettelijk verboden om deze middelen aan te prijzen en aan te bieden als gewasbeschermingsmiddel/biociden. Een goed voorbeeld hiervan is natuurazijn. Natuurazijn heeft geen toelating, maar wordt veelvuldig geadviseerd en gebruikt. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) beoordeelt welke producten op de markt komen. De producten worden beoordeeld op: • werkzaamheid; • effecten op het milieu; • effecten op de mens; • fysisch chemische eigenschappen. Het product mag alleen verkocht worden als het voldoet aan de wettelijke eisen en als het Ctgb het product veilig vindt en toelaat op de markt. In het wettelijke gebruiksvoorschrift (staat op de achterzijde van de verpakking) staat precies beschreven waar het middel op toegelaten is. Valt het plaaginsect hieronder, dan zou het, mits de juiste dosering is gebruikt, goed moeten werken. Bij een ander plaag insect dan genoemd op de verpakking, is er niet aangetoond dat het werkt. Adviseer uw klanten om, bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de gebruiksaanwijzing goed te lezen en deze ook exact op te volgen. Bij overof onderdosering gaat dat meestal ten koste van de werking en nemen de risico’s voor zowel de gebruiker als de omgeving toe. Als u zelf niet weet hoe een middel precies werkt en waarvoor het gebruikt mag worden, neem dan samen met uw klant het etiket en de gebruiksaanwijzing door. Op deze manier kunt u adviseren zonder zelf alle details te hoeven onthouden. Het is namelijk best ingewikkeld en dat is ook de reden dat toegelaten middelen aan strenge verpakkingseisen moeten voldoen. 15

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication