164

CLP-KLASSERING Overzicht CLP-klassering producten Overzicht dd. 8 juli 2021 voor consumentengebruik. Voor een actueel overzicht raadpleeg de Ctgb website (www.ctgb.nl) VERKOOP NAAM Pokon Stekpoeder Pokon Tegen Onkruid Spray Pokon Tegen Onkruid Concentraat Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat GEREGISTREERDE NAAM Pokon Stekpoeder Pokon tegen Onkruid Spray Pokon tegen Onkruid Concentraat Weedex REGISTRATIE NUMMER 12078 15627 15369 PICTOGRAM EN SIGNAALWOORD - - Waarschuwing GEVARENAANDUIDING EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN* EUH401; SP1 EUH401; P101, P102, P103, P270, SP1 H319, EUH401; P280, P305+P351+P338, P337+P313, P501, SP1 15919 Gevaar H226, H304, H315, H317, H318, H410, EUH401; P101, P102, P210, P280F (handschoenen en oogbescherming), P301+P310, P305+P351+P338, P331, P405, P501, SP1 Primstar Pokon Onkruid Weg ! Pokon Mos Weg ! Pokon Gazon Renovatiepakket Primstar Pokon Onkruid Weg ! Pokon Mos Weg ! 12585 11508 13240 Waarschuwing - H315, H317, H319, H335, H336, H410, EUH401; P101, P102, P271, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P331, P405, P501, SP1 EUH208 (2,4-D), EUH401; P101, P102, P103, P270, P273, P501, SP1 Waarschuwing H319, EUH401; P101, P102, P103, P260, P264, P270, P273, P280, P501, SP1 Pokon Mos Weg ! 13240 Waarschuwing H319, EUH401; P101, P102, P103, P260, P264, P270, P273, P280, P501, SP1 Pokon Mos en Onkruid Weg ! Pokon Mos Weg ! en Pokon Onkruid Weg ! 13240 en 11508 Waarschuwing Pokon Mos Weg !: H319, EUH401; P101, P102, P103, P260, P264, P270, P273, P280, P501, SP1 Pokon Onkruid Weg !: EUH208 (2,4-D), EUH401; P101, P102, P103, P270, P273, P501, SP1 Pokon Bio Tegen Insecten Spray Pokon Bio Tegen Insecten Concentraat Pokon Bio Tegen Hardnekkige Insecten Spray Pokon Bio Tegen Hardnekkige Insecten Concentraat Pokon Tegen Hardnekkige Insecten Spray Pokon Tegen Hardnekkige Insecten Concentraat Pokon Tegen Schimmels Concentraat Polysect GYO Spray Polysect GYO Polysect Spray Polysect Insect-Ex Kant en Klaar Insect-Ex Concentraat Fungex Concentraat 15663 15664 15617 15825 15964 15963 15962 - Waarschuwing - Waarschuwing - EUH208 (1,2-benzisothiazool-3(2H)-on), EUH401; P102, P270, P501, SP1 H319, EUH401; P101, P102, P270, P501, SP1 H412, EUH208 (1,2-benzisothiazool-3(2H)-on), EUH401; P101, P102, P103, P270, P501, SP1 Waarschuwing H319, H410, EUH401; P101, P102, P103, P270, P391, P501, SP1 H411, EUH401; P273, P391, P501, SP1 H410, EUH401; P273, P391, P501, SP1 EUH401; P102, P270, SP1 162

165 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication