19

JE TUIN IN TOPVORM - STAP 4 - TOCH PROBLEMEN? Gewasbeschermingsmiddelen De Pokon ‘Je Tuin in Topvorm’ gedachte is een doorvertaling van de door de Tuinbranche ondertekende Green Deal, verantwoord particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Geïntegreerde gewasbescherming past hier perfect bij. Dit is een strategie waarbij ziekten en plagen worden voorkomen en/of onderdrukt. Er wordt zo min mogelijk schade toegebracht aan mens, milieu en nuttige organismen en zo min mogelijk naar chemische gewasbeschermingsmiddelen gegrepen. Wij adviseren om bij dit onderwerp de volgende module(s) van de Pokon Naturado Academy te doen: Green Deal Geïntegreerde gewasbescherming Een klant die tuinproblemen ervaart, komt in veel gevallen naar de winkel om een middel tegen het probleem te kopen. Het is belangrijk de klant te informeren over de vele mogelijkheden van preventief tuinieren. En hem of haar te motiveren de juiste volgorde te hanteren om zo het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te beperken. De juiste volgorde 1. Preventie: om onkruiden, ziekten en plagen te voorkomen. Denk hierbij aan de inrichting van de tuin, het gebruik van plantenvoeding of het toedienen van een plantkuur. 2. Waarnemen: kijk naar je tuin met een waarnemend oog en ontdek waar jouw hulp nodig is. Denk hierbij aan op tijd snoeien, het gras op tijd maaien om emelten te voorkomen en kijken of er bladeren vergeeld of aangetast zijn. 3. Problemen voorkomen: door maatregelen als het toepassen van bodembedekkers in de border om onkruid minder kans te geven of het leggen van mollengaas onder graszoden tegen mollen. 4. Natuurlijk ingrijpen: hebben bovenstaande maatregelen niet voldoende effect, dan zijn er diverse biologische mogelijkheden. Denk hierbij aan het stimuleren van natuurlijke vijanden in de tuin, het toepassen van vallen of het inzetten van biologische middelen. 5. Chemisch ingrijpen: als laatste redmiddel zijn er toegelaten chemische gewasbeschermingsmiddelen. Kies bij voorkeur een middel met een lage concentratie werkzame stof en een korte nawerking of een selectief middel dat alleen werkzaam is op een bepaald insect. Juist gebruik Adviseer altijd alleen maar middelen die zijn toegelaten door het Ctgb (College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Zij beoordelen producten op veiligheid, effectiviteit en milieubelasting. Toegelaten betekent echter nog niet milieuvriendelijk. Sommige stoffen zijn bij verkeerd gebruik schadelijk voor het grondwater, de bodem of (nuttige) insecten. Daarom is het belangrijk uw klanten, bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, te adviseren de gebruiksaanwijzing goed te lezen en deze ook exact op te volgen. Bij over- of onderdosering gaat dat meestal ten koste van de werking en nemen de risico’s voor zowel de gebruiker als de omgeving toe. 17

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication