160

CLP-KLASSERING Overzicht CLP-klassering producten Overzicht dd. 12 juli 2022 voor consumentengebruik. Voor een actueel overzicht raadpleeg de Ctgb website (www.ctgb.nl) VERKOOP NAAM Pokon Stekpoeder Pokon Tegen Onkruid Spray Pokon Tegen Onkruid Concentraat Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat Pokon Onkruid Weg ! Pokon Mos Weg ! Pokon Gazon Renovatiepakket Pokon Bio Tegen Insecten Spray Pokon Bio Tegen Insecten Concentraat Pokon Bio Tegen Hardnekkige Insecten Spray Pokon Bio Tegen Hardnekkige Insecten Concentraat Pokon Tegen Hardnekkige Insecten Spray Pokon Tegen Schimmels Concentraat Pokon Bio Tegen Schimmel GEREGISTREERDE NAAM Pokon Stekpoeder Pokon tegen Onkruid Spray Pokon tegen Onkruid Concentraat Weedex REGISTRATIE NUMMER 12078 15627 15369 PICTOGRAM EN SIGNAALWOORD - - Waarschuwing GEVARENAANDUIDING EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN* EUH401; SP1 EUH401; P101, P102, P103, P270, SP1 H319, EUH401; P280, P305+P351+P338, P337+P313, P501, SP1 15919 Gevaar H226, H304, H315, H317, H318, H410, EUH401; P101, P102, P210, P280F (handschoenen en oogbescherming), P301+P310, P305+P351+P338, P331, P405, P501, SP1 Pokon Onkruid Weg ! Pokon Mos Weg ! 11508 13240 - EUH208 (2,4-D), EUH401; P101, P102, P103, P270, P273, P501, SP1 Waarschuwing H319, EUH401; P101, P102, P103, P260, P264, P270, P273, P280, P501, SP1 Pokon Mos Weg ! Polysect GYO Spray Polysect GYO Polysect Spray Polysect Insect-Plus Kant en Klaar Fungex Concentraat Pokon Tegen Schimmels 13240 15663 15664 15617 16155 15964 15962 N 16286 N - Waarschuwing - Waarschuwing - H319, EUH401; P101, P102, P103, P260, P264, P270, P273, P280, P501, SP1 EUH208 (1,2-benzisothiazool-3(2H)-on), EUH401; P102, P270, P501, SP1 H319, EUH401; P101, P102, P270, P501, SP1 H412, EUH208 (1,2-benzisothiazool-3(2H)-on), EUH401; P101, P102, P103, P270, P501, SP1 Waarschuwing H319, H410, EUH401; P101, P102, P103, P270, P391, P501, SP1 H411, EUH401; P273, P391, P501, SP1 EUH401; P102, P270, SP1 EUH401, EUH208 (1,2-benzisothiozool-3(2H)-on); P103, P102, P102, SP 1 158

161 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication