10

1.5. gemeenten, een kern- en wijkgedreven benadering en aanpak, harmonisatie van beleid, de financiën en de omgang met de medewerkers. Het college van burgemeester en wethouders van Purmerend stelde vervolgens een raadsvoorstel en ontwerpbesluit op. Op 27 september 2018 nam de Purmerendse gemeenteraad het intentiebesluit voor een bestuurlijke fusie met de gemeente Beemster per 1 januari 2022. 1.4. . . .en via een interactief proces naar een herindelingsontwerp en advies Na de intentiebesluiten hebben Beemster en Purmerend mét hun inwoners een uitgebreid proces doorlopen: wat vinden onze inwoners van waarde, wat willen ze behouden en de nieuwe gemeente meegeven? Droogmakerij De Beemster en Marktstad Purmerend hebben tenslotte ieder een lange, waardevolle geschiedenis, waardoor het twee unieke gemeenten zijn. Hierover gingen de gemeenten de afgelopen tijd in gesprek: met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurders. Daarmee is breed in beeld gebracht wat zij belangrijk en waardevol vinden voor de nieuwe gemeente. Opnieuw werd duidelijk dat een gemeente meer is dan een bestuurlijke eenheid: het is in de eerste plaats een gemeenschap van inwoners, van mensen. Uitgangspunten De voorgestelde samenvoeging van de gemeenten Beemster en Purmerend is gebaseerd op een aantal uitgangspunten: • De grenzen van de nieuwe gemeente zullen bestaan uit de huidige buitengrenzen van de gemeenten Beemster en Purmerend. • De beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2022. • De naam van de nieuwe gemeente is Purmerend. Daarnaast is met het herindelingsontwerp en nu ook met dit herindelingsadvies het voorstel gedaan om de ‘lichte fusievariant’ toe te passen: de gemeente Purmerend wordt niet opgeheven, de gemeente Beemster wel. Binnen deze lichte variant zijn aanvullende afspraken gemaakt in een bestuurlijk akkoord tussen beide colleges. Hierover hebben de colleges van burgemeesters en wethouders overeenstemming bereikt, naast diverse afspraken (onder andere over de omgang met medewerkers van de gemeente Beemster). In paragraaf 6.6 is een nadere motivatie gegeven voor toepassing van deze variant van herindelen. Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad van Beemster en de gemeenteraad van Purmerend het herindelingsontwerp vastgesteld. Daarmee is het formele Ahri wetgevingsproces gestart. Inwoners aan het woord Op 1 januari 2022 moet de fusie van de gemeenten Beemster en Purmerend een feit zijn. In de nieuwe gemeente komt het beste van de droogmakerij en marktstad samen. Om in kaart te brengen wat inwoners van Beemster en Purmerend in hun eigen gemeente waarderen en terug willen zien in de toekomstige gemeente, zijn twee afzonderlijke trajecten gestart onder de namen Waardevol Beemster en Toekomstig Purmerend. Beemster koos ervoor om met ambassadeurs (betrokken inwoners) te werken en zocht aansluiting bij allerlei bijeenkomsten. Purmerend zocht samenwerking met organisaties die sterk verankerd zijn in de samenleving en voerde op markten en bij evenementen gesprekken met inwoners. Ook zijn gesprekken gevoerd op het zogenaamde NL Plein, de plek waar ‘nieuwe Nederlanders’ Nederlands leren. Dit alles heeft een grote en uitgebreide inbreng gebracht. Beide gemeenten hebben de persoonlijke gesprekken gecombineerd met een online platform voor een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Via lokale en eigen media is regelmatig gecommuniceerd over de fusie, de waardentrajecten en de resultaten hiervan. Waardevol Beemster In september 2018 ontvingen alle Beemsterlingen een oproep van de gemeente om zich aan te melden als ambassadeur voor het proces Waardevol Beemster. 14 Beemsterlingen hebben aan deze oproep gehoor gegeven en zijn tijdens bijeenkomsten en evenementen als ambassadeur, samen met collegeleden van Beemster, met bewoners in gesprek gegaan over wat De Beemster zo uniek maakt. Vanuit de gemeenteraad is een werkgroep met vertegenwoordigers van de 5 raadsfracties ingesteld. Het doel van deze werkgroep was om het proces te volgen. Begin november 2018 viel bij alle Beemsterlingen een brief op de mat met uitleg over het ophalen van de waarden van Beemster. Op een bijgevoegde kleurplaat en ansichtkaart konden de bewoners de waarden invullen en die op verschillende plekken in de dorpskernen in brievenbussen deponeren. Naast de persoonlijke gesprekken met bestuurders en ambassadeurs konden inwoners ook reageren via de website www.waardevolbeemster.nl. Er is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande evenementen en activiteiten om zoveel mogelijk Beemsterlingen te bereiken. Ook aan kinderen uit Beemster is gedacht. Bij elk evenement stond een Tuktuk waar ze op konden tekenen en schrijven. In de tijdlijn op pagina 7 en 8 staan de activiteiten en de opbrengst in cijfers. voorgeschiedenis en totstandkoming 6

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication