22

Er zijn in Purmerend zeven scholen voor voortgezet onderwijs en twee voor speciaal voortgezet onderwijs. Daarnaast kennen we nog twee middelbaar beroepsonderwijs scholen. De meeste scholieren die in Purmerend wonen, gaan hier ook naar school. Daarnaast krijgt een flink aantal scholieren van buiten de gemeente les op de Purmerendse scholen. Purmerend heeft geen instellingen voor hoger onderwijs. Economie Purmerend heeft nog steeds een belangrijke regionale functie. Met veel voorzieningen zoals een ziekenhuis, theater, kernwinkelgebied en onderwijsinstellingen is het een complete en ook een compacte stad. Ruim de helft van de Purmerenders is voor werk georiënteerd op de regio Amsterdam. Bezoek aan familie en vrienden, hobby’s, sport, cultuur, winkelen en dergelijke doen Purmerenders voornamelijk in hun eigen stad en de direct omliggende gemeenten. De arbeidsplaatsen in Purmerend worden voor een derde bezet door Purmerenders, verder door inkomende forenzen vanuit de rest van Noord-Holland. Er zijn enkele bedrijventerreinen met vooral logistiek, zakelijke dienstverlening en groothandel. De gemeente Purmerend richt zich primair op de versterking en stimulering van de stedelijke en regionale economie en zet in op een goed vestigingsklimaat voor winkels, kantoren, bedrijven, startende ondernemers en ZZP-ers en instellingen. De bedrijventerreinen, kantoorlocaties en overige vestigingsmilieus blijken bovendien kwalitatief hoogwaardig en goed bereikbaar. Woningbouw De afgelopen decennia heeft Purmerend een belangrijke bijdrage geleverd aan de woningbouw in de regio Waterland en de Stadsregio Amsterdam. Mede daardoor groeide de bevolking van Purmerend naar circa 80.000 inwoners. Purmerend is een compacte stad en bestaat uit zeven wijken. Elke wijk heeft een eigen stedenbouwkundige opzet, kenmerkend voor de tijd waarin de wijk is gebouwd. Demografisch zijn de buurten en wijken qua inkomen en leeftijd gemengd. De wijken zijn sterk zelfvoorzienend met eigen buurtwinkelcentra, scholen, buurt- en sportvoorzieningen. Purmerend is een stad in transitie. De transitie naar een verdere verstedelijking, met de bijbehorende woonmilieus, is ingezet met de komst van de Agenda Purmerend 2040 en de bijbehorende visies. De woonvisie, de hoogbouwvisie en de mobiliteitsvisie geven daarvoor de eerste kaders. De woningbehoefte is groot, met name voor een- en tweepersoonshuishoudens. Het streven is om tot 2040 ongeveer 10.000 woningen toe te voegen. Een aantal daarvan kan aan de randen van de stad worden gebouwd, maar het overgrote deel zal binnen het huidige stedelijke gebied worden gerealiseerd. In goede samenwerking met onder andere ontwikkelaars en woningcorporaties wordt er de komende tijd gebouwd: de juiste woningen, op de juiste plek. De stad Purmerend ligt gunstig ten opzichte van Amsterdam, waar veel Purmerenders - vaak voormalige Amsterdammers - werken. Inwoners Aantal inwoners Purmerend per 1 januari 2019 Centrum Overwhere Wheermolen Gors Purmer-Noord Purmer-Zuid Weidevenne totaal Purmerend Toerisme Er is een toename van het aantal toeristen naar Purmerend en de verblijfsduur wordt langer. De afgelopen periode is vooral geïnvesteerd in waterrecreatie. De aanlegsteigers in de binnenstad worden veel gebruikt. Daardoor zijn de bestedingen van toeristen in de stad (onder meer bij de detailhandel en horeca) gestegen. Ook kiezen inwoners van Purmerend en uit de directe regio er vaker voor om in Purmerend te winkelen, te recreëren en te verblijven. aantal inwoners 4.565 13.582 7.266 9.161 14.222 12.545 18.797 80.138 Beemster en purmerend in Beeld 18

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication