27

Leefbare dorpen en wijken Leefbaarheid van onze dorpen en wijken (met verenigingen en organisaties, ondernemerschap en initiatief) zijn belangrijk. Waar nodig wordt de kwaliteit verbeterd. Daar hoort een evenwichtige bevolkingssamenstelling bij, behoud en eventueel verbetering van voorzieningen en activiteiten, afgestemd op het dorpse of stedelijke karakter. De aandacht gaat vooral uit naar jeugd- en ouderenzorg en welzijn, waarbij gezondheid en meedoen steekwoorden zijn. Een passend én preventief beleid, gericht op het brede gebied van educatie, zorg, jeugd- en dorpszorg en het opheffen en voorkomen van armoede en eenzaamheid. De bevordering van gezondheid, ondersteuning van mantelzorgers én ontmoeting in het sociaal domein vormen de uitdaging. Verder vormt het realiseren van een inclusieve samenleving een opgave. Bereikbaarheid De bereikbaarheid van de regio - en dan vooral van Beemster en Purmerend - en de onderlinge verbindingen tussen de kernen in onze regio zijn de basis van al onze activiteiten. Het verkeer in de noord-zuid richting gaat vooral via de snelwegen A7 en A8. Op basis van de corridorstudie A7 wordt de A7 verbreed en er worden afslagen afgewaardeerd. Dit raakt zowel Beemster als Purmerend. Naar een oplossing voor de aansluiting A8/A9 wordt op dit moment opnieuw onderzoek gedaan onder leiding van de provincie. Ook de N247 (richting Edam) en de N235 naar Purmerend verbinden de steden met Amsterdam. Oost-west verbindingen tussen de kernen in de regio zijn minder ontwikkeld, al is de N244, die Beemster en Purmerend in de oost-west richting verbindt, momenteel voor een gedeelte verbreed. En zal de realisatie van de herinrichting voor de N243, die vanuit Noordbeemster de verbinding heeft met Alkmaar, naar verwachting in 2021 van start gaan. 23 Belangrijkste ontwikkelingen en opgaven

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication