47

6.2 Variant van herindeling: ‘lichte samenvoeging’ In het beleidskader gemeentelijke herindeling (2018) heeft de minister van BZK een nadere uitleg gegeven over de variant van lichte samenvoeging. Bij een reguliere samenvoeging worden de betrokken gemeenten opgeheven en wordt een nieuwe gemeente ingesteld, bij een lichte samenvoeging wordt ten minste één gemeente niet opgeheven. Daardoor blijven de rechtsgevolgen die verbonden zijn aan opheffing voor één van de betrokken gemeenten, in dit geval Purmerend, achterwege. Dit betekent voor de niet op te heffen gemeente onder andere dat: • De burgemeester, secretaris en griffier niet van rechtswege ontslagen worden. • Medewerkers niet uit dienst en opnieuw in dienst genomen hoeven te worden. • Preventief financieel toezicht (op grond van artikel 21 Wet arhi) niet van toepassing is. • Alle beleid- en regelgeving - indien niet ingetrokken ook na twee jaar vanaf de herindelingsdatum haar rechtskracht blijft behouden. • Alle rechten en plichten van de toegevoegde gemeente(n) worden overgenomen. • De administratieve gegevens van kracht blijven (gemeentenummer, KvK- nummer, fiscale nummers). Herindelingsverkiezingen zijn wel nodig, zodat inwoners van beide gemeenten bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. In de voorgestelde samenvoeging van Beemster en Purmerend wordt de variant van lichte samenvoeging toegepast, omdat de nieuwe gemeente hierdoor geen vermijdbare gevolgen (en kosten) van de herindeling ondervindt, onder andere ten aanzien van: • Personeel en organisatie: In het geval van een lichte samenvoeging worden het personeel en ambtsdragers (burgemeester, secretaris en griffiers) van Purmerend niet van rechtswege ontslagen. Door het grote verschil in personele capaciteit tussen Beemster en Purmerend (respectievelijk 5,4 fte 734,7 fte) kan de lichte variant de kosten voor administratieve handelingen (als uit- en indiensttredingsbrieven) aanzienlijk beperken. De functies van burgemeester, gemeentesecretaris en griffier van Beemster worden van rechtswege opgeheven. • Administratieve kosten: Als de gemeente Purmerend niet wordt opgeheven, zijn diverse administratieve wijzigingen niet nodig, zoals aanpassing van het gemeentenummer, fiscale nummers, pensioenen van medewerkers, betalingsgegevens en verwerking ervan in ICT-systemen en communicatie. • Beleid en regelgeving: Na een lichte samenvoeging blijven beleid en regelgeving van de gemeente Beemster tot maximaal twee jaar na de herindelingsdatum van kracht. Als de samenvoeging aanleiding is tot bijstelling, harmonisatie of ontwikkeling van nieuw beleid, kan dat ook in de lichte variant worden vormgegeven. Als dat niet plaatsvindt, dan worden beleid en regelgeving van de huidige gemeente Purmerend van toepassing verklaard op het overgaande gebied Beemster. In een bestuurlijk akkoord hebben de colleges van Beemster en Purmerend in september 2018 aanvullende afspraken gemaakt. Beide gemeenten streven naar de fusievariant die onnodige administratieve handelingen zo veel mogelijk voorkomt, maar waarbij in onderlinge afspraken de waarborgen van de reguliere samenvoeging voor Beemster worden gegarandeerd. Hierbij is tevens afgesproken dat alle regelingen van beide gemeenten tegen het licht worden gehouden. Daarnaast is in 2014 de gemeentelijke organisatie van Beemster geïntegreerd in de organisatie van Purmerend. Beemster heeft nog een aantal medewerkers in vaste dienst. Deze medewerkers worden op een passende functie in de organisatie van Purmerend geplaatst, zoals dit ook bij de ambtelijke samenwerking in 2014 is gebeurd. De medewerkers van Purmerend blijven in dienst van de gemeente Purmerend. 43 toetsing Beleidskader herindeling

48 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication