56

Terinzagelegging herindelingsontwerp Beemster en Purmerend De raden van de gemeenten Beemster en Purmerend hebben op 26 september 2019 het herindelings ontwerp Beemster en Purmerend vastgesteld. Het herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de twee gemeenten in de nieuwe gemeente Purmerend. Herindelingsontwerp lezen Het herindelingsontwerp Beemster en Purmerend ligt van dinsdag 1 oktober 2019 tot woensdag 27 november 2019 ter inzage. Iedereen die dat wil kan tijdens deze periode een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. U kunt het document inzien op de volgende locaties (tijdens de gebruikelijke openingstijden): - Gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend - Gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV Middenbeemster Het herindelingsontwerp staat vanaf 1 oktober ook op: www.toekomstigpurmerend.nl www.purmerend.nl www.beemster.net Zienswijze indienen Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. In de zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met (onderdelen van) het herindelingsontwerp en waarom. U richt een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente waar u woont. Geef de datum, uw naam, adres, postcode en woonplaats aan, deze gegevens zijn verplicht. De informatie is nodig voor de administratieve verwerking. B&W beoordelen de zienswijzen en stellen een reactie nota op. In deze reactienota worden alle ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Daarnaast wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het herindelings ontwerp. De reactienota wordt op de website www.toekomstigpurmerend.nl geplaatst en wordt niet aan u persoonlijk verstuurd. Uw persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in de reactienota. Hoe kunt u reageren? Vervolg Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren: Digitaal U kunt uw zienswijze digitaal versturen via het formulier op de website www.purmerend.nl, www.toekomstigpurmerend.nl of www.beemster.net. U kunt uw zienswijze ook of per e-mail indienen, via: herindelingsontwerp@purmerend.nl Schriftelijk Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar uw college van B&W. De zienswijzen verzamelen we centraal bij de gemeente Purmerend. U adresseert daarbij als volgt: Gemeente [de gemeente waar u woont] t.a.v. het college van B&W o.v.v. zienswijzen herindelingsontwerp p/a Postbus 15, 1440 AA Purmerend Mondeling Voor een mondelinge reactie kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0299) 452 452. In februari 2020 komt dan het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. De reactienota maakt onderdeel uit van het herindelings advies. Dit advies bespreken de betreffende colleges van B&W en de raden. Na vaststelling door de raden wordt het herindelingsadvies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland. Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De beoogde datum van de samenvoeging is 1 januari 2022. Informatie Voor meer informatie over het proces rond het herindelingsontwerp kunt u contact opnemen met het projectteam fusie via e-mail herindelingsontwerp@purmerend.nl of u kunt een terugbelverzoek achterlaten via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0299) 452 452. Flyer voor de terinzagelegging en indienen van zienswijzen van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies 52

57 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication