62

Bijlage C: Maatschappelijk draagvlak Voor een onderzoek naar maatschappelijk draagvlak zijn open gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In het onderstaande overzicht staan alle activiteiten rond het fusieproces en de trajecten Waardevol Beemster en Toekomstig Purmerend beschreven. Deze trajecten zijn afgerond op 20 mei 2019. Beide burgemeesters hebben elkaars waarden in ontvangst genomen. Communicatie rond besluitvorming Het vaststellen van het herindelingsontwerp door de gemeenteraden van Beemster en Purmerend is een belangrijke formele stap in het herindelingsproces. Beide colleges wilden alle betrokkenen en geïnteresseerden hier actief over informeren. Daarom is de media uitgenodigd om beide gemeenteraadsvergaderingen op 26 september 2019 bij te wonen en de dag daarop aanwezig te zijn bij de persconferentie met de burgemeesters van Beemster en Purmerend. In de gemeentelijke publicaties, de lokale pers en op social mediakanalen van de beide gemeenten is volop aandacht besteed aan het besluit. Communicatie rond terinzagelegging Van 1 oktober tot 27 november 2019 lag het herindelingsontwerp ter inzage in het gemeentehuis van Beemster en in het stadhuis van Purmerend. Ook is het herindelingsontwerp naar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de omliggende gemeenten gestuurd. Er is veel aandacht besteed aan de communicatie rond de terinzagelegging. Zo werden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit beide gemeenten, en andere belanghebbenden, geïnformeerd over de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Op 1 oktober 2019 zijn er persberichten verzonden, flyers verspreid, is er een filmpje gepost op de gemeentelijke social mediakanalen, is een artikel gepubliceerd op de gemeentepagina en zijn de gemeentelijke websites geüpdatet met alle relevante informatie. Om de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen zo laagdrempelig mogelijk te maken, besloten de colleges van Beemster en Purmerend om, naast de gebruikelijke kanalen, ook de mogelijkheid te bieden om digitaal zienswijzen in te dienen. Op de fusiewebsite www.toekomstigpurmerend.nl en de sites www.beemster.net en www.purmerend.nl is een informatiepagina met een digitaal formulier en een mailadres gepubliceerd. Logboek maatschappelijk draagvlak waardeprocessen De gemeenten Beemster en Purmerend hebben afzonderlijk van elkaar een uitgebreid proces doorlopen om het maatschappelijk draagvlak voor de fusie te onderzoeken. Met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn gesprekken gevoerd over wat zij van waarde vinden en willen behouden in de nieuwe gemeente.In onderstaand logboek zijn de activiteiten weergegeven. Datum 05-3-2018 Activiteit College Beemster informeert inwoners van Beemster in Middelwijck Middenbeemster 05-3-2018 06-3-2018 12-3-2018 14-3-2018 16-4-2018 College Beemster informeert inwoners van Beemster in de Kerckhaen Westbeemster College Beemster informeert inwoners van Beemster in Wijkcentrum Zuidoostbeemster College Beemster informeert inwoners van Beemster in Keyserin Middenbeemster College Beemster informeert inwoners van Beemster in De Bonte Klaver Noord beemster Bewonersavond fusie in Theater de Purmaryn Purmerend 31-5-2018 Informeren Beemster ondernemers bij Nijdra Middenbeemster Toelichting Uitleg door het college van Beemster over de noodzaak van de fusie en de kansen voor de toekomst. Zij doen dit in alle vier de dorpskernen om iedereen gelegenheid te bieden bij een bijeenkomst aanwezig te kunnen zijn idem idem idem idem Burgemeester Bijl leidt de discussie met de inwoners over de fusie. Er waren ca. 100 mensen aanwezig, waarvan 60% uit Beemster Verbindingsteam geeft uitleg over het fusieproces Bijlagen 58

63 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication