73

Zienswijze 2. Dames en heren, Het is mijn vurige overtuiging, dat de Beemster niet moet samengaan met Purmerend. Dit zal resulteren in het volledig overvleugelen van de “eigenheid” van de Beemster door Purmerend en (op de lange duur) zal de Beemster gaan dienen als uitbreidingsgebied van Purmerend. Hiermee zal uiteindelijk ook de status van “Wereld erfgoed” verloren gaan. Los van bovenstaande, wil ik protesteren tegen de manier waarop het gehele proces van de voorgenomen fusie bestuursmatig is doorgezet. Als de afgelopen verkiezingen één ding heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat de bewoners van de Beemster in grote meerderheid tegen de voorgenomen fusie zijn. Dit blijkt sowieso al uit het grote aantal stemmen dat de enige partij die (het tegengaan van) de fusie tot inzet van de verkiezingen gemaakt heeft. Wanneer 46,6 procent van de inwoners stemt op een partij die overduidelijk fel tegen deze fusie gekant is, is dit een signaal dat door de raad niet genegeerd mag worden. Het simpele feit dat de raad het niet heeft aangedurfd de fusie daadwerkelijk tot inzet van de verkiezingen te maken, maar e.e.a. nog vlak vóór de verkiezingen heeft doorgedrukt maakt in mijn ogen eens te meer duidelijk dat de overige partijen zich terdege bewust zijn van de weerstand tegen deze fusie onder de bewoners van de Beemster. Het zou van visie en durf getuigen indien de raad zou besluiten de voorgenomen fusie alsnog via een bewoners-raadpleging aan de inwoners voor te leggen. Het onder deze omstandigheden doorzetten van de fusieplannen getuigt naar mijn mening van onbehoorlijk bestuur. Met hartelijke groet, 69 Bijlagen

74 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication