81

Zienswijze 10. Gemeenteraad en B&W gemeente Beemster Postbus 7 1462 ZG Middenbeemster. Betreft: Zienswijze Herindelingsontwerp ========================== Noordbeemster, 26 november 2019. Geacht college en gemeenteraad van Beemster, Hierbij onze zienswijze over het door u vastgestelde herindelingsontwerp. Wildbeheer heeft geen plaats gekregen in het herindelingsontwerp. Dit terwijl het op orde houden van het wild in de polder voor alle inwoners van belang is. Aangezien dit ook tot de poldercultuur behoort zien wij dit als een van onze waarden. Wij spreken de wens uit dat u besluit dit op een correcte wijze in uw voorbereiding mee te nemen of ten minste aan de gemeenteraad voor te stellen om op te nemen. Wachtend op uw antwoord, Met vriendelijke groeten, 77 Bijlagen

82 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication