3

INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Voorgeschiedenis en totstandkoming 1.1. Een lange geschiedenis van zelfstandigheid 1.2. Van een ambtelijke samenwerking. . . 1.3. . . .naar besluit over herindeling. . . 1.4. . . .en via een interactief proces naar een herindelingsontwerp 1.5. Inwoners aan het woord 2. Beemster en Purmerend in beeld 2.1. Beemster: De Droogmakerij 2.2. Purmerend: De Marktstad 3. Belangrijkste ontwikkelingen en opgaven 3.1. Landelijke en regionale ontwikkelingen. . . 3.2. . . .en lokale opgaven 4. De toekomst van onze nieuwe gemeente 4.1. Droogmakerij en Marktstad bundelen hun krachten 4.2. Dorpen en wijken 4.3. Open landschap en binnenstad 4.4. Duurzaamheid 4.5. Economie, recreëren en bedrijvigheid 4.6. Wonen 4.7. Voorzieningen 4.8. Infrastructuur 4.9. Cultuur en erfgoed 4.10. Dienstverlening 5. Financiën en personeel 5.1. Inleiding 5.2. Aandachtspunten uit de financiële scans 5.3. Vermogenspositie en begrotingsomvang 5.4. Lokale lasten 5.5. Gevolgen herindeling 5.6. Personeel 6. Toetsing beleidskader herindeling 6.1. Criteria voor herindeling 6.1.1. Draagvlak 6.1.2. Bestuurskracht 6.1.3. Interne samenhang en eigenheid 6.1.4. Regionale samenhang 6.2 Variant van herindeling: ‘lichte samenvoeging’ 7. Doorkijk op het vervolgproces 7.1. Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies. . . 7.2. . . .en van wetsvoorstel naar wet 8. Bijlagen A. Kaart nieuwe gemeente B. Overzicht verbonden partijen C. Maatschappelijk draagvlak 2 3 5 5 5 6 6 13 15 17 19 21 22 25 27 28 28 28 29 30 30 30 31 31 33 35 35 36 36 37 37 39 41 41 42 42 42 43 45 47 47\ 49 52 53 54

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication