5

ADDENDUM Behorende bij het Herindelingsontwerp Beemster en Purmerend, Droogmakerij en marktstad bundelen de krachten, Versie 1, juni 2019. Blz Paragraaf 23 3.2 Bereikbaarheid 27 4.1 De nieuwe gemeente staat voor Tekstaanpassing Toevoegen: verbindingsweg N243. Toevoegen na “een groene, agrarische gemeente”: “die open staat voor modern, innoverend agrarisch ondernemerschap.” De tekst wordt hierdoor: “een groene, agrarische gemeente, die open staat voor modern, innoverend agrarisch ondernemerschap” 28 4.2 Dorpen en wijken Toevoegen na “..luisterende”… “en een actief betrokken gemeente.” De zin wordt hierdoor: “Wij zijn een gemeente die goed benaderbaar is, die door inwoners ervaren wordt als een luisterende en een actief betrokken gemeente als mensen een signaal afgeven.” 28 4.3 Open landschap en binnenstad 28 4.3 Open landschap en binnenstad Toevoegen: “Een open landschap laat land- en tuinbouw economisch renderen en moderne landbouw houdt het landschap open.” Toevoegen na de zin “Voor het behoud van de droogmakerij en het open landschap is ontwikkeling en vernieuwing nodig”: “Daarom faciliteert de nieuwe gemeente deze bewaarders van het werelderfgoed bij hun agrarische bedrijfsvoering.” 29 4.5 Bedrijvigheid Toevoegen bij het aandachtspunt dat gezamenlijk beleid de vitaliteit van de agrarische sector in Zaanstreek-Waterland vergroot: “Deze samenwerking zou dan ook tevens gezocht moeten worden richting de Noordelijke regio.” 29 4.5 Bedrijvigheid 30 4.6 Wonen Het aandachtspunt “aandacht voor de vitaliteit van het MKB” wijzigen in “aandacht voor de vitaliteit van het MKB en van de agrarische sector.” Toevoegen als aparte paragraaf (jongeren, doorstroming en toekomstperspectief) of tekstaanvulling: “Jongeren zijn de toekomst van onze gemeente. Er zal dan ook een passend beleid voor voldoende betaalbare woningen gestalte moeten krijgen zowel koop als huur.” 30 4.6 Wonen Wijzigen van de zin “De nieuwe gemeente zorgt voor een goede balans tussen leefomgeving, natuur en nieuwe ontwikkelingen” in: “De nieuwe gemeente zorgt voor een goede balans tussen leefomgeving, cultuurlandschap en nieuwe ontwikkelingen”. 42 6.1.2 Bestuurskracht Toevoegen aan alinea, een na laatste alinea 6.1.2 bestuurskracht: ”door wijkgericht werken, participatie en kernenbeleid en daarmee de bestuurlijke nabijheid te borgen”. De zin wordt hierdoor: “Daarnaast kan de nieuwe gemeente door een robuuste ambtelijke organisatie een passende dienstverlening aan haar inwoners organiseren door wijkgericht werken, participatie en kernenbeleid en daarmee de bestuurlijke nabijheid borgen”.

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication