59

Bijlage C: Maatschappelijk draagvlak Voor een onderzoek naar maatschappelijk draagvlak zijn open gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In het onderstaande overzicht staan alle activiteiten rond het fusieproces en de trajecten Waardevol Beemster en Toekomstig Purmerend beschreven. Deze trajecten zijn afgerond op 20 mei 2019. Beide burgemeesters hebben elkaars waarden in ontvangst genomen. LOGBOEK MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK Datum Activiteit 5-3-2018 College Beemster informeert inwoners van Beemster in Middelwijck Middenbeemster. Toelichting Uitleg door het college van Beemster over de noodzaak van de fusie en de kansen voor de toekomst. Zij doen dit in alle vier dorpskernen om iedereen gelegenheid te bieden bij een bijeenkomst aanwezig te kunnen zijn 5-3-2018 6-3-2018 12-3-2018 14-3-2018 16-4-2018 31-5-2018 27-9-2018 18-10-2018 20-10-2018 21-10-2018 College Beemster informeert inwoners van Beemster in de Kerckhaen Westbeemster College Beemster informeert inwoners van Beemster in Wijkcentrum Zuidoostbeemster College Beemster informeert inwoners van Beemster in Keyserin Middenbeemster College Beemster informeert inwoners van Beemster in De Bonte Klaver in Noordbeemster Bewonersavond fusie in Theater de Purmaryn Purmerend Informeren Beemster ondernemers bij Nijdra Middenbeemster informeren soos Beemster Overleg wijk- en buurtindeling Beemster Bewonersbijeenkomst Goudenregenbuurt Startbijeenkomst voor de werving van ambassadeurs voor Waardevol Beemster idem idem idem idem Burgemeester Don Bijl leidt de discussie met de inwoners over de fusie. Er waren ca. 100 mensen aanwezig, waarvan 60% uit de Beemster Verbindingsteam geeft uitleg over het fusieproces Verbindingsteam geeft uitleg over het fusieproces In gesprek over het fusieproces In gesprek met inwoners over de fusie: laten bewoners vooral aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun stad 30 inwoners reageerden op de oproep om ambassadeur te worden voor Waardevol Beemster. Tijdens deze startbijeenkomst maken zij afspraken over hun taak en rol in het waardentraject. Zij gaan in gesprek met bewoners over wat Beemster uniek maakt. Doel is het verzamelen van de waarden die in de toekomst in de nieuwe gemeente behouden moeten worden. 14 ambassadeurs melden zich aan om een rol te vervullen. Ambassadeurs spreken hun eigen netwerk aan en sluiten aan bij bestaande activiteiten Bijlagen 54

60 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication