7

VOORWOORD De gemeenten Beemster en Purmerend kiezen voor een gezamenlijke toekomst. Vanaf 1 januari 2022 bundelen de droogmakerij en de marktstad hun krachten en gaan verder als één gemeente: Purmerend. Een krachtige gemeente, die er voor haar inwoners wil zijn en die haar maatschappelijke opgaven kan realiseren. Een gemeente die voor en vooral sámen met haar inwoners, ondernemers en organisaties bouwt aan haar toekomst. Beemster en Purmerend hebben ieder een eigen historie en eigen kenmerken. Beemster heeft een sterk imago als droogmakerij en werelderfgoed, Purmerend ontwikkelde zich als marktstad met regionale functie. Daarmee zijn ze historisch en geografisch nauw met elkaar verbonden. Beide gemeenten staan voor uiteenlopende opgaven die ze samen beter aankunnen dan alleen. Vanuit hun eigen kracht kunnen ze elkaar versterken, door het beste van elkaar over te nemen en mogelijke verschillen te overbruggen. Door de samenvoeging worden krachten gebundeld in één gemeente die klaar is voor de toekomst. Een gemeente die de behoeften en belangen van haar inwoners, ondernemers en organisaties zo goed mogelijk kan behartigen en in de regio een krachtige positie kan innemen. Een gemeente die de meest optimale dienstverlening aan haar inwoners wil en kan waarmaken. In de afgelopen tijd zijn Beemster en Purmerend - apart en samen - op veel verschillende manieren met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek gegaan. Deze hebben heel duidelijk gemaakt wat zij voor de nieuwe gemeente van belang en van waarde vinden. Op basis hiervan is in dit herindelingsontwerp een brede visie op de toekomst van onze nieuwe gemeente geschetst. Dit herindelingsontwerp is een formele stap in het wettelijke proces voor de fusie van de twee gemeenten. Laten we samen enthousiast en met vertrouwen verder bouwen aan onze nieuwe gemeente! De colleges van B&W van Beemster en Purmerend Juni 2019 Leeswijzer De voorgeschiedenis en totstandkoming van deze herindeling zijn toegelicht in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 zijn de unieke kenmerken van de gemeenten Beemster en Purmerend uitgebreid in beeld gebracht. De belangrijkste ontwikkelingen en opgaven zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Beemster en Purmerend geloven samen in het belang van een krachtige nieuwe gemeente. Een gemeente die staat voor: • een stad waarin wonen, werken, winkelen, dienstverlening en recreëren belangrijk zijn • het behoud van het open landschap en de stedelijke dynamiek • een groene en agrarische gemeente • een duurzame gemeente • stimuleren van ondernemers- en handelsgeest • behoud en versterking van historie en Werelderfgoed • behoud van eigenheid en gemeenschapszin in alle dorpen en wijken • optimale infrastructuur • een bereikbare gemeente Hoe deze toekomst van de nieuwe gemeente eruit kan zien, staat in hoofdstuk 4. De herindeling heeft ook financiële en personele gevolgen. De nieuwe gemeente is financieel gezond en een goede werkgever. In hoofdstuk 5 is hier aandacht voor. Om tot een herindeling te kunnen komen, wordt het voorstel door het ministerie van BZK beoordeeld aan de hand van criteria van het beleidskader gemeentelijke herindeling. Hoofdstuk 6 bevat daarom een motivering hoe de herindeling van Beemster en Purmerend aan deze criteria voldoet. Tot slot staat in hoofdstuk 7 beschreven hoe de komende periode benut wordt om per 1 januari 2022 samen één Purmerend te kunnen zijn. voorwoord 2

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication