Home

BURGEMEESTER DON BIJL Purmerenders zijn trots op hun stad. 04 PUR MER END RAMON HAGENBEUK Het cultuurtje is uniek. Je komt altijd bekenden tegen. 14 ARWIN VERSTEYNE Samen hebben we álles! Een bruisende stad, rust en ruimte. 43

INHOUD COLUMN 8 Dick Blokker VOORWOORD 2 Burgemeester Don Bijl Aanleiding & Missie Infographic resultaten 4 6 INTERVIEW Ramon Hagenbeuk Louis en Jannie Adams ©APRIL 2019 TOEKOMSTIG PURMEREND IS EEN UITGAVE VAN GEMEENTE PURMEREND Gemeente Purmerend Purmersteenweg 42 1441 DM Purmerend Postbus 15 1440 AA Purmerend Contact (0299) 452 452 magazine@purmerend.nl www.purmerend.nl Aan deze teksten kunnen geen rechten ontleend worden. Fotografie Corwin Stam, Pim de Vries, Marco van Ammers, Ella Tilgenkamp, Yvette Moeskops Tekst Stamland Communicatie Vormgeving Devani Creative 10 Thema #1 Wonen 14 16

Thema #2 Voorzieningen en vrije tijd 30 34 18 24 Thema #3 Groen en duurzaam Thema #4 Infrastructuur & bereikbaarheid Thema #5 Binnenstad INTERVIEW BRASA bar & kitchen Rijser Studio Print Druk PurmerValley DJ School Noord-Holland 38 42 43 44 NAWOORD Pieter Dijkman 48

VOORWOORD Waarden Toekomstig Purmerend Een samengaan van twee gemeenten is een ingrijpend proces. Zo’n besluit wordt nooit zomaar genomen. Bestuurskrachtargumenten en financiën spelen een rol. Juridisch worden er zware eisen gesteld. Maar een fusie is veel meer dan een administratieve procedure. Heel belangrijk is de betekenis die inwoners hechten aan hun gemeente. 02

DON BIJL De gemeente gaat veranderen, maar betekent dat ook dat de leefomgeving gaat veranderen? Hoe kijken inwoners tegen de gemeente aan en welke waarden vinden zij het meeste van belang om te borgen in de nieuwe gemeente? Wij hebben deze vragen op allerlei manieren en plaatsen gesteld. Onze inwoners hebben gelukkig volop antwoord gegeven. In Beemster is een vergelijkbare aanpak gekozen onder de benaming Waardevol Beemster. De Beemsterlingen hebben hun opvattingen duidelijk kenbaar gemaakt. Om de waarden van de Purmerenders op te halen hebben wij Toekomstig Purmerend opgezet. De resultaten hiervan vindt u terug in dit magazine. Om een goed beeld van deze waarden te krijgen hebben wij een speciale website opgezet waarop men kon reageren. Dit is volop gebeurd. Ook hebben wij gebruikgemaakt van ons internetpanel dat een hoge respons liet zien. Naast het gebruik van digitale mogelijkheden zijn wij op tal van plaatsen in gesprek gegaan met inwoners. Zo hebben wij de weekmarkten bezocht en zijn wij aanwezig geweest bij de activiteiten van de PurVak tijdens de voorjaarsvakantie en in het zwembad waar wij jongeren en jonge ouders spraken. Ook de nieuwe Nederlandse inwoners gaven hun beeld van de waarden van Purmerend tijdens een bijeenkomst van NL Plein in de bibliotheek. Naar aanleiding van de gesprekken werd ons een reeks ideeën en suggesties meegegeven. Aan deze gesprekken werd intensief deelgenomen door bestuurders, raadsleden en ambtenaren van de gemeenten en door medewerkers van Spurd en Clup Welzijn. "Elkaar aanvullen en versterken. Een bundeling van krachten." Door al deze contacten zijn wij te weten gekomen dat de meeste inwoners op de hoogte zijn van de komende fusie van de twee gemeenten en dat zij dit gelukkig prima vinden. Belangrijke waarden voor de nieuwe gemeente zijn de mogelijkheid om te wonen, ruime voorzieningen en een goede infrastructuur voor de bereikbaarheid van en in de stad. De Purmerenders geven verder aan het belangrijk te vinden dat de Beemster niet vol wordt gebouwd. Dit sluit naadloos aan bij de opvattingen van de Beemsterlingen zelf. Mooi is om te ervaren, dat de Purmerenders trots zijn op hun stad en hier graag wonen. Samen met de erkenning van het belang van Beemster krijgen de ingrediënten van de visie op de nieuwe gemeente hiermee vorm. Mijn hoop en verwachting is, dat wij een nieuwe gemeente gaan vormen waarbij de waardes van Purmerend en Beemster elkaar aanvullen en versterken. Een bundeling van krachten. Tot aan de fusiedatum – 1 januari 2022 ­ zullen wij verder werken aan die nieuwe gemeente, samen met inwoners, ondernemers en instellingen. Daarna gaan de droogmakerij en de marktstad als één complete gemeente verder de toekomst in. Don Bijl Burgemeester

TOEKOMSTIG PURMEREND Droogmakerij en marktstad bundelen de krachten Op 1 januari 2022 moet de fusie van de gemeenten Purmerend en Beemster een feit zijn. In eerste instantie lijkt dat een overheidsgebeuren, maar vooral de bevolking moet zich hier goed bij voelen. Hoe zien Purmerenders toekomstig Purmerend? Welke waarden van hun ‘stadje’ moeten we koesteren? Welke zorgen leven er in aanloop naar de nieuwe gemeente? Het staat allemaal in dit magazine. Tussen 15 januari en 15 maart 2019 hebben inwoners van jong tot oud, ondernemers en medewerkers van maatschappelijke organisaties op verschillende manieren hun meningen met ons gedeeld. Medewerkers van de gemeente, Clup Welzijn en bestuurders voerden persoonlijke gesprekken met hen. We hebben een burger panel ondervraagd. En wij lanceerden Toekomstigpurmerend.nl, de plek waar alle Purmerenders hun stem konden laten horen. De betrokkenheid was groot, de uitkomsten inspirerend en letterlijk waardevol. Vijf thema’s Alle gesprekken en inzendingen hebben een scherp beeld opgeleverd van wat voor inwoners van betekenis is. Er is een top vijf aan thema’s uitgekomen: Wonen, Voorzieningen & vrije tijd, Groen & duurzaam, Infrastructuur & bereikbaarheid en Binnenstad. Wonen staat met stip op één. Mensen vinden Purmerend een fijne woonstad. Er is wel behoefte aan betaalbare woningen. Toch zien de meeste inwoners nieuwbouw in Beemster niet zitten: de Beemster moet de Beemster blijven. 04

TOEKOMSTIG PURMEREND Het initiatief dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in staat stelt om het Purmerend van de toekomst samen vorm te geven. Trots Purmerend is onlosmakelijk verbonden met cultuur. Zo worden de vele traditierijke evenementen gewaardeerd. Zorgen zijn er over het op peil houden van het voorzieningenniveau. Dat geldt niet voor de binnenstad en de Koemarkt, de huiskamer van de stad. Parkeren en bereikbaarheid vinden de bewoners een belangrijk thema vanwege de regiofunctie van hun stad. Maar bovenal laten Purmerenders merken trots te zijn om hier te wonen. Waardevol Beemster Uiteraard hebben ook de bewoners van Beemster hun wensen en zorgen, tips en tops. Deze zijn opgehaald en gebundeld in een boekwerk. Al deze waarden, van zowel Beemster als Purmerend, zijn belangrijke bouwstenen voor onze toekomstige gemeente. Ze worden vastgelegd in het zogenoemde herindelingsontwerp. Dit document is de basis voor de besluitvorming. Hoe de besluitvorming verloopt, leest u op pagina 46. Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie toe! Waarom fuseren? Historisch gezien zijn Beemster en Purmerend altijd nauw met elkaar verbonden geweest. De producten en het vee uit Beemster werden verhandeld op de markt in Purmerend. Nog steeds zijn er vanzelfsprekende verbindingen tussen stad en platteland. Inwoners verhuizen over en weer, maken gebruik van elkaars voorzieningen en ook ondernemers en verenigingen weten elkaar te vinden. Door het samengaan wordt de ontwikkeling van dorpskernen, woonwijken, stad, landelijk gebied en werelderfgoed toevertrouwd aan één gemeentebestuur. Dat leidt tot meer bestuurskracht, een betere positie in de regio en een aantrekkelijk imago. Bovenal is fuseren eenvoudigweg noodzakelijk. Gemeentelijke opgaven worden steeds groter en complexer. Samen staan we sterk.

TOEKOMSTIG PURMEREND Activiteiten Markttourdata Collegeleden, raadsleden, Clup Welzijn en medewerkers van de gemeente gaan op de markten in de wijken in gesprek over de fusie. Zij halen tips, zorgen en waarden op die als bouwstenen worden gebruikt bij het vormen van de nieuwe gemeente. JAN2019 FEB2019 23 Markt Meerland JANUARI 31 Beatrixplein JANUARI 19 Markt Wormerplein JANUARI 17 Markt Weidevenne JANUARI 17 Markt Winkelcentrum Makado JANUARI 15 JANUARI 1 FEBRUARI Markt Gildeplein Markt Centrum 15 Start campagne Toekomstig Purmerend JANUARI Lancering website www.toekomstigpurmerend.nl 15 Online enquête burgerpanel JANUARI 06

242 Antwoordkaarten 146 Online ingezonden vragen, tips en waarderingen 1.363 19 Sporthal Zwanebloem in de Gors FEBRUARI 20 Sporthal de Kraal in Weidevenne FEBRUARI 21 Sporthal de Karekiet in Overwhere FEBRUARI 22 Sporthal de Vaart in Purmer Zuid FEBRUARI 15 Start vervolgfase MAART MRT2019 PurVak Tijdens de PurVak vertellen ouders en kinderen wat zij mooi vinden aan wonen in Purmerend. Ze kunnen ook hun tips en zorgen kwijt bij burgemeester en wethouders. 14 NL Plein in bibliotheek Waterland Burgemeester schuift aan bij de groepen anderstaligen die Nederlandse les krijgen. Ze vertellen waarom ze hier graag wonen en hoe zij toekomstig Purmerend zien. MAART 28 Video verspreid via social media FEBRUARI 13 Leeghwaterbad Als de kinderen in het zwembad liggen, hebben ouders de tijd om tips en waarden in te vullen op de kaartjes. MAART APR 2019 Stemmen 1.478 Deelnemers internetpanel

COLUMN DICK BLOKKER Prachtstad Purmerend Met ongekende veerkracht Dick Blokker is een trotse Gildegids met een missie: “Onze geschiedenis en cultureel erfgoed doorgeven, ook aan de inwoners van toekomstig Purmerend.” Hier deelt hij het verhaal over Purmerenders. “Wij passen ons altijd weer aan en vinden onszelf steeds opnieuw uit.” 08

De eerste bewoners van Purmerend kwamen vanaf de dertiende eeuw als kolonisten uit de abdijen van Heiloo en Egmond. Om te overleven ontwikkelden zij zich als meestervissers in de drie omliggende meren. Met succes. In de zestiende eeuw werd de aal zelfs in Londen verkocht. Maar de meren werden drooggelegd. Purmerend transformeerde zichzelf tot het centrum van agrarische producten uit de polders. Handelaren uit heel Nederland kwamen hier om zaken te doen. GILDEGIDS DICK BLOKKER “Wij passen ons altijd weer aan en vinden onszelf steeds opnieuw uit.” In 1824 werd het Noordhollandsch Kanaal gegraven. Purmerenders zagen al snel het economische voordeel. De familie Brantjes bijvoorbeeld. Klaas’ houthandel werd de grootste van Noord­Holland. Clementines plateelbakkerij exporteerde veel beschilderd aardewerk. Haar succes was vooral te danken aan Purmerenders die lesgaven aan de tekenschool. Onder hen waren de bekende architecten J.J.P. Oud en Mart Stam, postzegel­ en bankbiljettenontwerper Jac. Jongert en Jan Stuyt, bouwer van het Stadhuis op de Kaasmarkt en van vele kerken. Samen stonden we sterk! Groei Halverwege de jaren 60 begon misschien wel de moeilijkste periode voor Purmerend. Van de provincie kregen we opdracht om uit te groeien naar 100.000 inwoners. Er werd dure grond in de Purmerpolder gekocht. Maar ineens wijzigde de koers. Purmerend werd opgezadeld met torenhoge schulden. Tien jaar later groeiden we alsnog naar 80.000 inwoners. Dit bracht spanning met zich mee. Aanleg van rondwegen, Where wel of niet dempen, winkelcentrum bouwen... Purmerend toonde opnieuw haar veerkracht en dynamiek. Het is er allemaal gekomen. Vervolgens kregen we de komst van Amsterdammers. Zij zagen Purmerenders als boeren, bleven het liefst voetballen en winkelen in Amsterdam. Purmerend werd een slaapstad. Maar na enige tijd kwam het besef hoe prettig het overdag wonen is in Purmerend, met veel groen, ruimte, veiligheid, sportverenigingen en een gezellige binnenstad. Er kwam een snelle verbinding naar de hoofdstad en de gezonde vitaliteit keerde terug. Saamhorigheid Dan de veemarkten. Eeuwenlang was dit dé wekelijkse traditie van Purmerend. Totdat ze in 2001 werden verboden. Na een referendum werd de Koemarkt ingericht als evenementenplein. Het droeg enorm bij aan de saamhorigheid. Inmiddels vinden hier jaarlijks meer dan 200 verschillende activiteiten plaats! Daarnaast genieten we van de recreatiemogelijkheden in en om Purmerend. Wandelen, fietsen, varen. Polders. Het Twiske. Zuiderzeestadjes. Allemaal om de hoek! En wat te denken van het ondernemersklimaat? Onder meer bedrijventerrein De Baanstee bracht het wonen en werken meer in balans. Hier is ook onze biowarmtecentrale gebouwd, het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland. Ja, ik ben er trots op om Purmerender te zijn. Onze toekomst staat op een stevig fundament van veerkracht. Natuurlijk zullen er nieuwe uitdagingen op ons pad komen, maar daar maken we dan iets moois van samen. Zo doen wij dat in Purmerend! Dick Blokker

THEMA 1 WONEN De woningbouwopgave mag niet ten koste gaan van het open landschap van Beemster Purmerend is een fijne woonstad verdeeld in zeven wijken. Hun opzet is kenmerkend voor de tijd waarin ze zijn gebouwd. Met een eigen buurtwinkelcentrum, scholen, buurt­ en sportvoorzieningen hebben alle wijken een sterk zelfvoorzienend karakter. Feitelijk zorgt de kwaliteit van alle vijf de thema’s voor de hoge waardering van Purmerend als woonstad. 71% zorgen & vragen 24% waarderingen 5% ideeën & tips Purmerend heeft wel een flinke woningbouwopgave. Ook uit de reacties van bewoners blijkt dat er behoefte is aan betaalbare woningen. Samen met particuliere ontwikkelaars en corporaties werkt de gemeente aan oplossingen om aan de groeiende woningvraag te voldoen. Voor de nieuwe gemeente blijft woningbouw een belangrijk thema. Purmerenders geven echter aan dat nieuwbouw niet ten koste mag gaan van het open landschap in Beemster. 10

INTERVIEW Lees het interview met Jaspert Verplanke en Gijs de Man over stadsverwarming op pagina 28. Ruimte voor 110 Warmteleverancier Vrije keuze van warmteleverancier in Beemster en Purmerend. woningbouw Meer woningen voor starters en ouderen. 41 64 Leefbaarheid Een fijne school, leuke wijk met speeltuintjes en faciliteiten.

WONEN Overige inzendingen 38 Bouw de Beemster niet vol en bewaar de cultuur. 30 Welke invloed heeft de fusie op de belastingen? 15 Op welke wijze wordt het mooie landelijke Beemster behouden? 13 Het is fijn wonen. 9 Geen dure woningen en bestuurders moeten contact houden met bewoners. 3 Woningbouw voor ouderen en jongeren combineren. Nieuwbouw voor ouderen met mogelijkheid tot onderling contact. 3 Leegstaande (kantoor)panden door aanpassing bestemmingsplan geschikt maken voor bewoning starters/twee­pers huishoudens. 2 Mijn zorg is dat Purmerend veel te groot wordt. 1 Wonen in bijgebouwen legaliseren. 1 Ruimte voor groen Kleiner wonen zorgt voor ruimte voor groen, spelen en water. 1 Ik maak me zorgen over de geplande bebouwing rondom de wijk Wheermolen bij het spoor. 1 Verdwijnt straks de voorrangsregeling voor nieuwbouw in Zuidoostbeemster? 1 Het is zo fijn dat de Zuidoostbeemster zo goed aansluit bij Purmerend. De Tuinderij is mooi geworden. 1 Een dorp in een stad. Woon prettig in Purmerend. 1 Ik maak mij ernstige zorgen dat de beleidsmakers hun oren teveel laten hangen naar investeringsmaatschappijen. 1 Hoge woningprijzen door open blijven Beemster. 1 50+ woningen in Zuidoostbeemster. 1 Purmerend heeft de voordelen van de stad zonder de nadelen. Dat moet zo blijven. 1 Hopelijk wordt het nieuwe Purmerend socialer door de invloed van het dorpse Beemster 1 De seniorenvoorzieningen zijn beter in Purmerend. 1 De nieuwe gemeente moet oog hebben voor het welzijn van de inwoner. 12 Meer doorstroom stimuleren Binnen het totale woningaanbod van Purmerend neemt sociale woningbouw een belangrijke plaats in.

In Purmerend zijn vier woningcorporaties actief: Intermaris, Rochdale, Woonzorg en Wooncompagnie. Namens alle vier beantwoordt Stefan van Schaik, directeur­bestuurder van Wooncompagnie, een vraag zoals die vaker binnenkwam via www.toekomstigpurmerend.nl: Extra woningen “In mijn wijk worden op het moment nieuwe appartementen gebouwd, maar ik, als 24 jarige fulltime werker en woningzoeker, heb niets van inschrijfmogelijkheden gehad voor deze woningen. Waar zijn alle jongerenwoningen? Heeft de Beemster die nog, en zo niet, zijn er plannen om meer beschikbaar te maken en makkelijker te maken voor mensen zoals ik om ze te krijgen?” - Maarten “Beide gemeenten hebben in de Woonvisie opgenomen dat de sociale woningvoorraad de komende jaren flink zal toenemen”, licht Stefan verder toe. Antwoord: “Helaas zit de woningmarkt al te lang op slot en is deze onvoldoende toegankelijk. Er wordt weinig verhuisd, dus komen er weinig woningen beschikbaar voor woningzoekenden. Als woningcorporaties zoeken wij volop naar mogelijkheden om meer nieuwe woningen te bouwen, met name voor éénen tweepersoonshuishoudens. In de nabijheid van alle dagelijkse voorzieningen zijn deze woningen bij uitstek geschikt voor doorstromers, die hierdoor hun huidige woningen weer beschikbaar maken voor starters.” “Wij als corporaties onderschrijven deze ambitie en hebben hierover afspraken gemaakt. Op basis van de ambitie van de gemeente Beemster komen er de komende jaren minimaal 350 sociale huurwoningen bij. In Purmerend is afgesproken om tot 2032 ten minste 2.600 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Ondertussen houden we onze woningvoorraad ook gezond door sloop en verkoop. Onderaan de streep krijgt de nieuwe fusiegemeente er, wat ons betreft, mimimaal 1.450 sociale huurwoningen bij.”

STARTER AAN HET WOORD Purmerend is heerlijk… maar de woningmarkt zit vast!

Ramon Hagenbeuk is 27 jaar en geboren en getogen in Purmerend. Vanuit zijn particuliere huurwoning kijkt hij al jarenlang uit naar een koophuis in ‘zijn stadje’. Tevergeefs. Ramon staat model voor een hele generatie die hier tegenaan loopt. Wij stelden hem vier vragen. Wat heb jij geprobeerd om als starter een woning te bemachtigen? “Vanaf mijn negentiende stond ik ingeschreven bij Woonmatch, maar in zeven jaar tijd ben ik nooit verder gekomen dan halverwege de wachtlijst. Ik verbreedde mijn blikveld naar koopwoningen, maar ondertussen was ik een eigen bedrijf gestart. Kom dan maar eens om een hypotheek bij de bank. Inmiddels zijn we weer jaren verder en zit de woningmarkt nog net zo vast.” Hoe komen sommige starters dan wél aan een koopwoning? “Sommigen met een mazzeltje, bijvoorbeeld via bekenden of dankzij ouders die garant staan. Anderen nemen genoegen met weinig ruimte. Bij een nieuwbouwproject kostte het goedkoopste appartement laatst 150.000 euro... voor dertig vierkante meter! Tot slot zijn er mensen die gaan samenwonen. Misschien wordt dat voor mij en mijn vriendin ook de uitweg. Maar niet nu er voor elke woning tig kandidaten in de rij staan.” Waarom willen jullie per se in Purmerend blijven wonen? “Omdat dit ons stadje is! Hier hebben wij alles. Vrienden, familie, sport, stamkroeg. En het cultuurtje is gewoon uniek. We hebben allerlei leuke, drukbezochte evenementen. En toch kom je als Purmerender altijd bekenden tegen. Een dorps gevoel in een levendige stad.” Kan de gemeentelijke fusie met Beemster uitkomst bieden? “Ik ben heel benieuwd, maar Beemster zal nieuwbouw niet zomaar omarmen. Misschien moeten we creatiever denken, bijvoorbeeld hoogbouw combineren met natuur, gewoon in de bebouwde omgeving van Purmerend. Past ook goed bij het karakter van onze jonge generaties: innovatie. Bovendien zou de stad daarmee écht een statement maken naar de toekomst. Google maar eens op Development Meets Nature. Inspirerend!” “Denk creatief. Dat past bij het karakter van onze generatie.”

INTERVIEW LOUIS EN JANNIE ADAMS Meer snelheid is wenselijk “Beemster één met Purmerend. Ik denk niet dat veel Beemsterlingen hier direct een blij gevoel van krijgen”, bespiegelt Jannie Adams. Zij is geboren en getogen in Zuidoostbeemster en woont samen met haar man Louis al veertig jaar in Purmerend. “Het is aan het nieuwe gemeentebestuur om te bewijzen dat dit wel degelijk de juiste stap is. Oók voor de ouderen in Beemster.” De kapper, groenteboer, de bakker en de kruidenier. Jannie herinnert zich nog goed hoe het vroeger in Zuidoostbeemster was. Wás, want winkels zijn er al jaren op één hand te tellen. “Hiervoor gaan de meeste Beemsterlingen al jaren naar het stadje in Purmerend. Dus ja, praktisch gezien zijn zij blij met Purmerend. Maar qua karakter verschillen de mensen nogal. Vooral de oudere, échte Beemsterling zal zich nooit Purmerender noemen, laat staan voelen.” Angst “Ach, andersom zal dat ook niet gebeuren”, vult Louis nuchter aan. Toch mag dit de fusie niet in de weg staan, meent hij. “Purmerend moet trots zijn op het werelderfgoed, Beemster kan blij zijn met de nieuwe mogelijkheden die de fusie biedt. Die gemeente heeft hulp nodig, maar mensen hebben vaak angst voor het onbekende.” Jannie stelt dat het daarom belangrijk is om Beemster in de nieuwe raad goed te laten vertegenwoordigen. “Beemsterlingen willen niet betutteld worden.” 16

JANNIE ADAMS “De vergrijzing gaat harder dan de gemeente voorzieningen organiseert.” Vergrijzing Van 1964 tot 2004 runde het echtpaar familiebedrijf Adams Interieurstyling in Purmerend. Nu genieten zij van hun pensioen. Om hen heen zien zij de vergrijzingsproblematiek. “Pas als je 75 bent mag je je inschrijven voor een verzorgingshuis. En als je een voorkeur hebt bedraagt de wachttijd zo tien jaar!”, zegt Jannie. “Zelfstandig blijven wonen kan alleen met thuishulp, maar daarvoor zijn weer mensen te kort. Kortom, de vergrijzing gaat harder dan de gemeente voorzieningen organiseert. Hopelijk leidt de fusie tot meer snelheid, in beide gemeenten.” Starters Seniorencomplexen bouwen is volgens Louis een must. Maar waar? “In Purmerend zijn vast nog inbreidingsopties. Wat dacht je van het oude Post NL gebouw? In Beemster is ruimte genoeg, maar dat prachtige landschap moeten we koesteren. Nieuwbouw tegen de kernen aan moet wel kunnen, zolang het gebeurt met oog voor de omgeving.” Jannie denkt verder: “Daarmee zouden ook meer woningen vrijkomen voor starters. Kunnen ze geen startersappartementen bouwen op de plek van het voormalige gemeentehuis in Middenbeemster? Mooi symbool voor de nieuwe toekomst van Beemster!”

THEMA 2 VOORZIENINGEN + VRIJE TIJD Met alle voorzieningen is Purmerend een complete en toch compacte stad Bij de regionale functie die Purmerend vervult, spelen ook voorzieningen en vrije tijd een belangrijke rol. Naast horeca en winkelgelegenheid in de binnenstad vinden mensen hier ook een ziekenhuis, theater, zwembad, bibliotheek, wijkcentra en onderwijsinstellingen. Fijne bijkomstigheid is dat deze complete stad evengoed redelijk compact is. 45% zorgen & vragen 25% waarderingen 30% ideeën & tips Met name ouderen maken zich zorgen over het feit dat het ziekenhuis afslankt terwijl de gemeente groeit, zeker na de fusie. Jongeren willen graag meer uitgaansgelegenheid. Over evenementen is jong en oud enthousiast. Hier is de kruisbestuiving tussen Beemster en Purmerend allang zichtbaar. Waar Beemsterlingen hiervoor graag naar Purmerend komen, komt Festival Reuring dit jaar zelfs naar Beemster toe. 18

Ziekenhuis Ziekenhuis slankt steeds meer af. Terwijl de gemeente flink groeit. 39 JULIA P. OOSTENDORP "Het Water landziekenhuis moet behouden blijven." Uitgaansgelegenheid Een uitgaansgelegenheid voor jongeren 16-25 jaar. 5 6 Cultuurbeleid Ik maak mij zorgen dat het minimale cultuurbeleid van Beemster effect op Purmerend heeft.

VOORZIENINGEN + VRIJE TIJD Overige inzendingen 4 Nu beide Gemeentes samen gaan, wat doet de nieuwe gemeente voor de vergrijzing? door UNESCO werelderfgoed vrijwilligers steun blijven krijgen. hotel nodig, dat is een groot gemis. 4 We hebben een goed 3 Ik maak mij zorgen om het feit dat er geen kraamafdeling meer is in het ziekenhuis in Purmerend. 3 Behoud de voorzieningen en faciliteiten Samen een grote veetentoonstelling organiseren. voor theater Onder de Linden moet terug. wijken en groot vuurwerk op de Koemarkt. 2 Vuurwerkvrije 1 Purmerend gaat steeds vaker probleemgericht aan de slag in plaats van preventief. het hotel multi functioneel 1 Een nieuw theater in het Van der Valk hotel, maak 1 Een veel en veel beter armoedebeleid, kijk maar eens in Amsterdam. 1 Breng een aantal oude tradities terug in de stad en maak Purmerend aantrekkelijk voor toeristen. 1 Beemstermarkt voor een mooie hernieuwde binding tussen stad en land, tussen producent en consument, tussen Purmerender en Beemsterling. herdenking te integreren in een Nationale Bezinningsdag. 1 De 4/5­mei 1 Sociaal buurthoofd per wijk voor de leefbaarheid en contact met gemeente. waar vluchtelingen een thuis vinden. 1 Mijn idee is dat we een gemeente kunnen zijn 1 Een goede samenwerking tussen Spurd en sportorganisaties in de Beemster. 1 Meer middelbare scholen. zijn. herfst en winter. A7. 1 Een schaatsbaan zou wel vet 1 Ook activiteiten die zorgen voor een fijne sfeer in de 1 Wandelgebieden uitbreiden bv. langs de in Purmerend en/of de Beemster. 1 Een jaarlijks terugkerend Halloween event organiseren 1 Gezellig met goede vervoersverbindingen en faciliteiten voor kinderen. 1 Meer middelbare scholen en parken. 1 Een evenement waarbij talenten van mensen met alle leeftijden naar voren komen. 1 Ik wil de markt behouden in Purmer­Noord. ten voor alle leeftijden (havo/VWO) 1 Meer sportmomen1 Meer keuze in het onderwijsaanbod heffing te doen op basis van bevolkingsdichtheid 1 Belang van ondernemers. Idee om getrapte 1 De stad krijgt meer inwoners dus meer voorzieningen zoals een tweede zwembad of bios. open luchtzwembad. 1 Jullie zijn goed bezig maar ik mis een 1 Het Amsterdamse, open karakter is leuk aan Purmerend. Veel evenementen. De hele week staan de deuren wijd open. Altijd gezellig. Tafeltennissen, poolen, gamen, muziek draaien en activiteiten als een graffiti-workshop en breakdance­training. Maar feesten of activiteiten organiseren de bezoekers nauwelijks, merkt Danny Tsang. Als 20 Met Columbuzz en Com­ic heeft Purmerend twee populaire jongerencentra. Hier ontmoet de jeugd elkaar en organiseren zij regelmatig activiteiten. Toch geven veel jongeren tussen 15 en 20 jaar aan dat er voor hen niet veel te doen is in Purmerend. Klopt dit? Of sluit het aanbod niet goed aan? 2 2 Subsidie 4 Kansen voor toerisme 3 Ik vind het belangrijk dat

JONGERENCENTRA STAAN OVERAL VOOR OPEN Maar onder de 18 geen alcohol jongerenwerker van Clup Welzijn is hij nauw betrokken bij Com­ic. “Er zijn ideeën genoeg hoor, maar als puntje bij paaltje komt...” Collega Daniëlle Karsten, beheerder van Columbuzz: “Bij ons komen ideeën vaker van de grond. Misschien doordat onze doelgroep iets jonger is, 11 tot 18 jaar.” Meedenken en faciliteren Als jongeren aangeven dat er te weinig te doen is, willen Daniëlle en Danny dolgraag helpen. “Zodra de jeugd initiatief neemt denken wij mee en faciliteren we van alles. Behalve alcohol. En vanaf een jaar of 15 vragen ze daar toch naar”, weet Daniëlle. Maar ze geeft niet op. “Er moeten toch evengoed gave feesten en activiteiten te organiseren zijn? De jeugd moet alleen zélf aangeven wat zij leuk vindt.” Het doet Danny denken aan het sporttoernooi dat jongeren uit Weidevenne en Noord organiseerden in Beemster. “Dat was een groot succes, maar de afstand blijft groot.” Ei van Columbus? Jongerenwerkers uit Purmerend en Beemster werken al samen. Clup Welzijn is hier ook al actief. “Onze jongerenwerkers Leonie en Tarik begeleiden bijvoorbeeld maandelijks de kookavond in de BeeJee. De jongeren regelen alles zelf, van budget en boodschappen tot aankleding en de afwas”, vertelt Danny. “Misschien zorgt de fusie onbewust voor nog meer verbinding,” blikt Daniëlle vooruit, “en blijkt dit het ei van Columbus voor vette jongerenfeesten. Zou top zijn, voor béide gebieden!” JONGEREN EN ZORG: Waardevolle combi De gemeente is voor Com-ic en Columbuzz een belangrijke partner. De jeugdcentra werken ook regelmatig samen met organisaties als Prinsenstichting en Zuidland. Met grote positieve effecten. Daniëlle: “Soms duwen jongeren de ouderen in hun rolstoel naar Heel Europa, waar ze samen genieten van gebak van de Prinsenstichting. Behalve het mooie moment zelf, ontdekken jongeren ook hoe leuk en belangrijk ouderzorg is. Velen zijn hierdoor dit werkveld ingegaan.”

Harddraverij voor altijd Vele Purmerenders die een nieuwe agenda kopen omcirkelen als eerste de tweede donderdag van september: kortebaandraverij. Met haar 147­jarige historie is dit evenement een van de oudste tradities van Purmerend. Met hoge snelheid draaft de gehele Nederlandse top over het zand door de Nieuwstraat. Wie van een gokje houdt kan prijzen winnen bij de totalisator. En ’s avonds vermaken de vele bezoekers zich in de restaurants en bars op de Koemarkt. Hoog reüniegehalte Al voor het negentiende jaar is Jan Kuiper de grote motor achter dit evenement. Trots toont de 82-jarige Purmerender een stapel reclameposters. “Het belooft weer een mooie editie te worden”, blikt hij met pretoogjes vooruit. “We hebben opnieuw vele sponsoren bereid gevonden een steentje bij te dragen, zowel in Purmerend als vanouds in Beemster. Zonder hen zou deze speciale dag, met hoog reüniegehalte voor Purmerenders en oud-Purmerenders, niet mogelijk zijn. Dit feest mag nooit verdwijnen!” www.purmerend.nl/nazomerfeestweek 22

Reuring feest voor iedereen Het internationale zomerfestival Reuring vindt dit jaar alweer voor de achttiende keer plaats. In de binnenstad en in het Leeghwaterpark genieten bezoekers van (straat)theater, dans en live muziek. Vier dagen lang! Vorig jaar trok Reuring ruim 40.000 bezoekers. Uit Purmerend, maar ook van heinde en verre. De combinatie van muziek én straattheater is dan ook uniek. Bovendien is er voor alle leeftijden spektakel, van Latin Salsa Avond tot straattheaterdag en van Cityslam met bekende namen tot kidzmiddag. Feest voor iedereen Het festival kan elk jaar rekenen op dik 300 vrijwilligers. Het geeft aan hoezeer Reuring leeft onder de bevolking. De organisatie wil het Reuringvirus graag laten overslaan op Beemster. Medewerkster Brigitte Eskes: “Mede daarom houden we dit jaar een theatrale tocht door Beemster. Met voorstellingen op prachtige, verrassende locaties willen wij Purmerenders laten kennismaken met de fusiegemeente. Uiteraard nodigen wij de Beemster bevolking van harte uit om mee te genieten van al het moois. Reuring Festival is een feest voor iedereen!” www.reuring.com

THEMA 3 GROEN + DUURZAAM Parken en groen in de wijken zijn de plekken waar bewoners elkaar ontmoeten Verspreid over de stad liggen fraaie parken. Voor Purmerenders heeft het Purmerbos een belangrijke recreatieve functie. Het Leeghwaterpark is weer extra geliefd omdat dit het decor vormt van vele festivals, zoals Reuring, Luilak en Electronic Picnic. 20% zorgen & vragen 6% waarderingen 74% ideeën & tips Groen in de wijken is ook een belangrijk thema. De adoptietuinen zijn een mooi voorbeeld. Hierbij werken gemeente en buurtbewoners samen om de leefbaarheid in wijken te vergroten. Voor de energietransitie werken Purmerend en Beemster al samen. Met Beemster Compagnie is overeengekomen dat nieuwbouw in de Nieuwe Tuinderij wordt aangesloten op stadsverwarming. Onder de bewoners van Purmerend leeft de transitie sterk. Zij zijn er trots op dat hun gemeente al zo ver is, maar moeten soms nog wennen aan de beperkte keuzevrijheid van een warmtesysteem. 24

40 Extra groen Ik zou graag willen zien dat Purmerend (in ruil voor alle bebouwing) extra groen laat plaatsen. FLOOR VAN ASTEN "Plaats meer groen in de binnenstad!" Openbaar groen! Meer openbaar groen en parken zijn nodig! 14 16 Bebouwing Het is af en toe angstaanjagend hoeveel bebouwing er komt en hoe weinig ruimte en groen er over blijft.

GROEN + DUURZAAM Overige inzendingen 6 Afvalcontainers voor hondenpoep. 5 Ik hoop dat door deze samensmelting de stad Purmerend wat meer landelijke uitstraling krijgt / behoud. voor plasticafval. 5 Extra container aan huis 4 Zoals momenteel in de wijk het groen en de straat wordt onderhouden/schoongehouden, niets dan lof. 4 Een schoonmaakmiddag tegen alle rotzooi op straat. 2 Meer vuilnisbakken en schoonhouden. 2 Leeghwaterpark leuker voor kinderen maken. 2 Snoeiwerk op het achterpad en onderhoud 1 Invulling van adoptietuigemeenteperkjes nen. milieu beleid en groene gemeente. 1 Handen ineen slaan voor een veel beter 1 Lokale gft composterings punten voor goede potgrond en opheffen gft ophaalservice. 1 Plaats op alle platte daken zonnepanelen in Purmerend als voorbeeld voor heel Nederland. verlichting bij het trainingsveldje Purmer­Noord. 1 Onderhoud groen in Weidevenne: geweldig zoals dat wordt aangepakt 1 Voor vogels meer mogelijkheden om te nestelen, ook in de binnenstad! 1 Wilde bloemen in de bermen voor 1 De inwoner zou eens beloond moeten worden voor het gescheiden houden van afval. natuur en uiterlijk stad. Meer lopen en op de fiets. 1 Een gezonde natuur. 1 Duurzaam en mobiliteit met elkaar verenigigen 1 Leuk om er meer groen bij te krijgen door fusie met Beemster Menno Lageveen, voorzitter van buurtvereniging Vijfmaster, vertelt: “Je kunt altijd wel klagen over iets, maar als je het zelf aanpakt en zelf mag bijhouden als buurt, dan is iedereen tevreden. Als we beginnen met de inrichting van het groen vraag ik ook altijd om 26 1 Prullenbakken en Het idee om een stuk groen te adopteren ontstond eigenlijk uit onvrede. Zo stonden er langs de speeltuin prikkelbosjes, dat was verre van ideaal. De buurt nam vervolgens zelf initiatief en stelde voor het stuk groen te onderhouden. Menno vertelt hoe het adoptiegroen de buurt hechter maakt.

Adoptiegroen verbindt in Wheermolen MENNO LAGEVEEN VOORZITTER VAN BUURTVERENIGING VIJFMASTER Menno Lageveen zet zich al jaren in voor zijn buurt. Dit doet hij niet alleen; de hele buurt zet zich in voor het adoptiegroen in de wijk. Elk jaar komt er een stukje adoptiegroen bij. Zo is er nu al een lange strook groen bij de speeltuin geadopteerd door de buurt. input van de buurt. Zo krijg je grip op je eigen omgeving. Het is mooi om te zien wat er gebeurt als je met de hele buurt aan een stuk groen werkt. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het adoptiegroen. Als iemand bijvoorbeeld een bloem plukt uit het adoptiegroen, wordt hij of zij meteen hierop aangesproken. Zo creëer je samen met je buurt iets moois.” Biodiversiteit staat hoog op de agenda “Wij bepalen met de hele buurt wat we in de groenvakken willen plaatsen. Daarbij houden we rekening met de biodiversiteit, maar ook met praktische zaken voor buurtbewoners. De beukenhaagjes bijvoorbeeld. Deze zijn langs de weg wat lager, zodat kinderen die oversteken goed zichtbaar zijn voor automobilisten. Qua biodiversiteit snoeien we bijvoorbeeld de vlinderstruik liever een maand later, zodat we vogels de kans kunnen geven om hier te gaan broeden.” De hele buurt zet zich in “Dit is echt een project van de hele buurt. In de zomer plukken vijf of zes buren samen onkruid. Je merkt dat zo de hele buurt hechter wordt. Als iemand een probleem heeft met zijn auto, komt de buurman even helpen. De buurman op de hoek die je normaal misschien niet veel spreekt, helpt mee aan het onderhoud van het adoptiegroen. Hartstikke gezellig om zo met de hele buurt bezig te zijn.” Waterpomp van gemeente “Er is een goede samenwerking met de gemeente. Zo hebben we vorig jaar een extreem droge zomer gehad. Toen hebben we de wijkmanager gevraagd om een deel van de kosten voor een waterpomp te vergoeden. Dat heeft hij geregeld. Zo konden we ons adoptiegroen ook met de hete zomer nog goed onderhouden.”

INZENDING TOEKOMSTIGPURMEREND.NL DEBBIE TEUNISSEN “Vrije keuze van warmteleverancier in heel de Beemster en Purmerend, al jaren zijn er bijna alleen maar klachten over de stadsverwarming. De gemeente laat de inwoners van Purmerend in de kou staan. Tijd voor eerlijk speelterrein voor inwoners en warmteleveranciers zoals dat bijna in heel Nederland is geregeld.” INTERVIEW JASPERT VERPLANKE EN GIJS DE MAN Duurzaam Purmerend, sámen met de bewoners Het koninklijke bezoek in de Gasvrij modelwoning aan de Gasinjetstraat haalde de kranten in heel Nederland. De manier waarop gemeente Purmerend vooroploopt in de energietransitie is dan ook uniek. Bewoners zijn trots, maar voelen soms ook onzekerheid. Jaspert Verplanke, programmamanager Duurzaamheid van de gemeente en Gijs de Man, directeur van Stadsverwarming, reageren op de inzending van Debbie. Overal waar de gemeente de riolering vervangt, sluit het de buurt meteen aan op Stadsverwarming. Waar mogelijk worden alle gasleidingen verwijderd, maar als één bewoner gas wil blijven gebruiken, dan kan dat (nog). Wie daarvoor kiest kan zich opmaken voor stijgende gasprijzen. Een alternatief is een warmtepomp maar deze vraagt bij oudere woningen eerst om een forse investering in isolatie. Natuurlijke monopolie Is de conclusie dat Stadsverwarming een monopolie heeft dus terecht? Gijs: “Ja. Een warmtenetwerk is namelijk alleen haalbaar én betaalbaar als het integraal wordt georganiseerd. Ten eerste omdat – in tegenstelling tot gas en stroom – warmte geen landelijk maar een lokaal systeem is. Als je dit opsplitst in producent, netwerkbeheerder en leverancier, creëer je extra kosten. Het tweede gro28

Prijsvergelijking Sommige Purmerenders ervaren Stadsverwarming als duurder dan conventionele verwarming. Wie echter alle kosten optelt, inclusief die voor onderhoud en vervanging van de cv-ketel, komt ongeveer op hetzelfde niveau uit, vertelt Gijs. “Iemand die nu jaarlijks van leverancier switcht en op z’n scherpst inkoopt, kan met Stadsverwarming inderdaad een paar tientjes duurder uit zijn. Maar tachtig procent van de Nederlanders doet dit niet. Zij gaan er tientjes op vóóruit. Daarnaast zakt volgend jaar ons leveringstarief met zeven procent, als gevolg van een aanpassing van de Warmtewet.” te verschil met aardgas is dat stadsverwarming van de bron naar de klant gaat én weer terug. De gebruiker beïnvloedt dus mede de opwek. Warmtesystemen zijn daarom een natuurlijke monopolie.” Klanten wettelijk beschermd “Hierbij is het goed te weten dat Stadsverwarming Purmerend een publiek bedrijf is”, vult Jaspert aan. “De gemeente is honderd procent aandeelhouder. En juist vanwege het natuurlijke monopolie worden klanten beschermd door de Warmtewet. Zo zijn de prijzen gereguleerd en moet de service optimaal zijn. Dit blijkt dan weer uit de jaarlijkse klantwaardering zegt Gijs. Onze klanten waarderen Stadsverwarming gemiddeld met een dikke 7. Eigenlijk is het net als met drinkwater: niemand zegt dat hij geen water van PWN wil. Een kwestie van vertrouwen, en daar werken we hard aan.” Uitbreiding naar Beemster Ruim driekwart van alle huishoudens en bedrijven in Purmerend is al aangesloten op de milieuvriendelijke Stadsverwarming. In het overige deel wordt per wijk sámen met de bewoners onderzocht welke infrastructuur voor warmte hier wordt aangelegd. In 2050 moet heel Nederland aardgasloos zijn, dus ook Beemster komt aan de beurt. Jaspert: “Met de Beemster Compagnie is al overeengekomen dat nieuwbouw in De Nieuwe Tuinderij wordt aangesloten op Stadsverwarming. Als die netwerken zijn aangelegd, onderzoeken we de uitrol naar bestaande bouw. Dat geeft weer nieuwe uitdagingen, onder kanalen door bijvoorbeeld. Wij kijken ernaar uit!”

THEMA 4 INFRASTRUCTUUR + BEREIKBAARHEID De centrale ligging van Purmerend is een pluspunt voor bewoners en ondernemers Ten opzichte van de wijde omgeving ligt Purmerend zeer gunstig. Amsterdam en Schiphol zijn uitstekend bereikbaar, maar ook omliggende steden als Hoorn, Alkmaar, Zaandam en Volendam zijn vlakbij. 16% zorgen & vragen 0% waarderingen 84% ideeën & tips Dit vinden inwoners en ondernemers een voordeel. Ook het openbaar vervoer is goed geregeld. Omdat elke wijk een eigen winkelcentrum heeft, is ook de infrastructuur rond voorzieningen prima in orde. Openbaar vervoer dat de wijken onderling met elkaar en de wijken met de binnenstad verbindt vinden bewoners een punt van aandacht. Inwoners hebben zorgen over parkeren in de binnenstad omdat de druk op het centrum groter wordt. Er worden woningen bijgebouwd en er komen steeds meer bezoekers uit de regio naar het centrum. Daarom worden in de nabije toekomst verdwenen parkeerplaatsen gecompenseerd en de bestaande parkeermogelijkheden optimaal ingezet. 30

29 IRMA Parkeergelegenheid Parkeergelegenheid voor zoveel inwoners. "Een parkeergarage, onder­ of bovengronds." Brugverbinding Een nieuwe brugverbinding in het verlengde van de PJ Oudlaan naar Zuidoostbeemster. 6 15 Openbaar vervoer Verbeter de OV-verbindingen.

INFRASTRUCTUUR + BEREIKBAARHEID Overige inzendingen 3 Dat de gefuseerde gemeente een toegankelijke gemeente mag worden voor mensen met een beperking. 2 De bussen op elkaar laten aansluiten. Nu rijden 395 en 301 net achter elkaar aan van tramplein naar Amsterdam. 2 Gratis OV voor minima en mensen met een bijstandsuitkering. 2 Een bewaakte fietsenstalling bij het Tramplein. 2 Slechte staat van de wegen vergeleken met andere gemeentes van zelfde omvang. 2 De ontzettend slechte verbinding met Amsterdam. 2 Goede infrastructuur voor calamiteitenverkeer. 2 Fietspaden in Purmerend verbeteren! 1 Ik maak mij zorgen over de snelheidslimiet in de de Jan van Egmondstraat. 1 De bocht in de A7 toch door te laten trekken en het overgebleven asfalt van de bocht laten te hergebruiken voor parkeren voor de stad. 1 Bied geen nieuwe industrieplekken aan als er veel oude plekken openvallen en leeg blijven staan! 1 Ik wil dat de kinderen met bus naar school gebracht kunnen worden in de winter en herfst. 1 De dinsdagmarkt concentreren op de koemarkt en ook de kermis en niet meer op de openbare weg! 1 Zorg over veiligheid Doplaan. 1 Vooruitstraat (woon ik) mis ik een stoep. 32

INFRASTRUCTUUR + BEREIKBAARHEID Centrum autoluw én goed bereikbaar Purmerend heeft een grote woonopgave en de ambitie om richting 2040 10.000 woningen bij te bouwen. Dat betekent dat de woningvoorraad met een kwart toeneemt. Dit gaat impact hebben op waar we parkeren, de routes naar onze bestemmingen, het groen en het aanzicht van de stad. In de binnenstad van Purmerend komt alles samen. Daar doen we inkopen, gaan we uit eten, bezoeken we het theater en ontmoeten we elkaar op de Koemarkt. Die binnenstad is onze gezamenlijke huiskamer en dat willen we graag zo houden. We willen de leefbaarheid van het toekomstige Purmerend verbeteren zonder dat de bereikbaarheid minder wordt. Daarom werken we er hard aan om het centrum autoluw én goed bereikbaar te houden. Zodat het een fijne plek blijft voor bewoners, bezoekers en ondernemers van Purmerend.

THEMA 5 DE BINNENSTAD Het stadje, de plek om te winkelen, uit te gaan of een terrasje te pakken Purmerenders gaan niet stappen en winkelen in het centrum, maar in ‘het stadje’! Een veelzeggende koosnaam. De kern heeft een middeleeuws stratenpatroon met historische gevels, pleintjes met kleine speciaalzaken en een gevarieerd winkelaanbod. Daarbij is de Koemarkt, met al haar gezellige restaurants, cafés en terrassen, de huiskamer van de stad. Dit alles wordt omlijst door een groene gordel met prachtige bomen en water. Steeds meer toeristen en inwoners uit de regio kiezen voor Purmerend als winkel­ en recreatiestad. 32% zorgen & vragen 26% waarderingen 42% ideeën & tips Veel Purmerenders hebben ideeën over het versterken van de traditionele marktfunctie van de binnenstad. Hier zien zij bovendien een verbinding met Beemster producten. De mensen uit Beemster weten de binnenstad van Purmerend al goed te vinden. Van de markt tot het café: inwoners uit beide gemeenten ontmoeten elkaar hier volop. 34

Gedempte Where Maak van Gedempte Where weer een echte gracht. 14 MAAMKE SCHOUTEN "De ontwikkeling van de Koemarkt vind ik erg positief." Hoogbouw Hoogbouw zorgt voor problemen binnenstad en infrastructuur 8 14 Identiteit van Purmerend

DE BINNENSTAD Overige inzendingen 3 Markten de hele dag laten en op dinsdag compacter i.v.m. Lege plekken. 3 De oude, kleinschalige uitstraling in de bouw rond het centrum behouden. verpaupering van de binnenstad van Purmerend. 1 Starten van een zaak aantrekkelijk maken. 1 Ik hoop dat de nieuw te vormen gemeente niet teveel gebouwen sloopt van 30 jaar en ouder. 1 Maak de markt gezelliger en aantrekkelijker, zoals in de kleine Franse dorpjes. bereikbaar van de binnenstad (met name in het weekend), evenals parkeermogelijkheid (dagelijks). laanbod. 1 Zorg voor een afwisselender winke1 Maak de binnenstad en winkels weer aantrekkelijk door gratis parkeren. 1 De ontwikkeling van de koemarkt vind ik erg positief. Gezellig plein en kwaliteit eettentjes steeds beter. 1 Een platenwinkel die LP's, CD's en DVD's 1 Dat autorijden en parkeren in de verkoopt. binnenstad straks bestraft gaat worden 2 Ik maak me zorgen over de HENK SCHULTE NIEUWE EIGENAAR VAN BOEKHANDEL HET LEESTEKEN 1 De slechte "Purmerenders zijn trots op de binnenstad. Ze houden van uitgaan, gaan naar de markt en winkelen in het centrum. Dat merken we hier ook. Mensen komen veel liever in de winkel neuzen dan dat ze online bestellen. Dat geldt ook voor Beemsterlingen. Die komen regelmatig over de vloer. Met elkaar moeten we het centrum levendig houden en wij vormen graag de functie van cultureel baken." 36

Purmerenders houden van de binnenstad PAUL KUIJT EIGENAAR VAN SCHOENENWINKEL PONTMAN "Het is elke dag een feest om in de winkel te staan. We hebben veel vaste klanten waarvan zeker een kwart uit Beemster komt. Beemsterlingen weten de stad allang te vinden dus daar zal de fusie geen verandering in brengen. Wat we gaan merken is dat juist meer mensen uit de regio en toeristen, die de enorme drukte in Amsterdam en Volendam ontvluchten, deze kant opkomen. De combinatie natuur en stad versterken elkaar. Ik verwacht dat we het daardoor drukker krijgen." RIENKE VAN SCHAICK EIGENAAR VAN SPEELGOEDWINKEL MENEER DE UIL "Wij hebben klanten uit de hele regio en ik zie het aantal toeristen in de stad nu al groeien. De evenementen trekken ook veel bezoekers en die gaan vaak nog de stad in om te winkelen. We promoten Purmerend actief in onze winkel. Sinds kort hebben we truien en babypakjes met Purmerend erop. De diversiteit aan klanten maakt het ondernemen in de stad leuk." MEVROUW NEELEN EN HAAR KLEINDOCHTER ROSANNE VAN KASTEREN BEZOEKERS VAN DE MARKT "Dit is mijn oma. Ik ben nu 22 en vanaf het moment dat ik nog in de kinderwagen zat gingen wij al samen naar de markt op dinsdag. Het is al die jaren vaste prik gebleven. We komen allebei uit Purmerend en we winkelen hier graag. Als ik iets nodig heb, ga ik snel even naar de stad."

ZODRA HET VOORJAARSZONNETJE DOORBREEKT STROOMT HET TERRAS VOL INTERVIEW ARWIN VERSTEYNE BRASA BAR & KITCHEN Samen een toeristisch totaalpakket 38 Als kind zag Arwin Versteyne het vee nog op de Koemarkt staan. Inmiddels is de eigenaar van BRASA bar & kitchen 28 jaar ondernemer aan dit plein. Tijdens de twee jaar dat hij BRASA Beemster exploiteerde heeft hij onze buurgemeente al leren kennen. “Beide gebieden hebben hun eigen kracht, maar samen kunnen we het toerisme hier pas echt een boost geven. Nu Amsterdam overloopt is dit hét moment.”

ARWIN VERSTEYNE "Het nieuwe Purmerend kan dé toeristische uitvalsbasis voor Noord­Holland worden." Een voorbode voor een mooie gezamenlijke toekomst is het horecacongres dat in oktober plaatsvindt in de Purmaryn. Horecabedrijven uit Purmerend en Beemster organiseren dit samen. Zelfs het onderwijs wordt erbij betrokken, tot genoegen van Versteyne. “Het congres is gericht op huidige en potentiële medewerkers, maar ook voor scholieren: in september start de nieuwe horeca­opleiding aan het ROC Horizon College Purmerend!” Partners met open blik Bij dit initiatief worden de horecaondernemers gesteund door Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Versteyne is voorzitter van afdeling Purmerend. In die hoedanigheid is hij ook betrokken bij de vaststelling van de nieuwe terrassennota, oftewel de regelgeving. “Ondernemers en gemeente Purmerend zitten structureel aan tafel. Zowel vraag als regels veranderen voortdurend. Daar willen wij als sector en de gemeente samen op blijven inspelen, als partners met open blik. Die synergie is essentieel voor een goed ondernemersklimaat. Ik hoop dat die na de fusie intact blijft. In Purmerend en Beemster liggen nog genoeg kansen in onze sector. Er is vraag naar meer horeca én er is ruimte voor. We moeten alleen de krachten nog slim bundelen.” IJzersterk profileren Versteyne licht toe: “Purmerend is een sleeping giant met een fantastisch centrum, maar niet uitgesproken uniek. Beemster is UNESCO werelderfgoed, maar voor veel toeristen niet aantrekkelijk genoeg zonder stedelijke voorzieningen. Samen hebben we álles! Een bruisende stad, rust en ruimte, historie, een keur aan culturele activiteiten. Kortom, een compleet toeristisch aanbod waarmee we onszelf ijzersterk op de kaart kunnen zetten. Daar profiteren beide gebieden van. De tijd is er rijp voor, zeker nu Amsterdam de toeristenstroom niet meer aankan. Dat merken we nu al. Voor iedereen die Amsterdam, Volendam, Zaandam en de rest van Noord­Holland wil beleven kan het nieuwe Purmerend dé uitvalsbasis worden.”

Enquête Om te weten hoe Purmerenders tegen de fusie aankijken is een enquête voorgelegd aan het internetpanel. 1.478, bewoners hebben de vragenlijst ingevuld. Uit de antwoorden blijkt dat 60% van de inwoners bij Purmerend vooral aan ‘prettig wonen in de wijk’ denkt. Driekwart van de Purmerenders zegt ‘altijd’ of ‘vaak’ trots te zijn om in Purmerend te wonen. 74% ZIJ GEVEN HUN BUURT EEN: 7.1 De zorg is dat de belastingen door de fusie stijgen. 40% BIJNA 40% KOMT VAAK OF GEREGELD IN BEEMSTER. De grootste kans is een sterkere positie in de regio. Rust en veiligheid 46,7% Meer woningen, ook voor jongeren en sociale huur 20% Mensen zijn aardig 20% Speelplekken voor kinderen 13,3% Natuur en groen 64,3% Water 14,3% Leeghwaterpark 14,3% Laat de Beemster een mooie polder blijven 7,1% GROEN EN DUURZAAM WONEN

NL Plein Bibliotheek, vrijwilligers en taallessen van het NL Plein 36,2% Ziekenhuis moet blijven 22,4% Busverbindingen zijn goed en moeten zo blijven 6,9% Hulp van de gemeente 6,9% Alles is goed georganiseerd 6,9% Zwembad 5,2% Openbaar vervoer is duur 3,4% Mooi centrum 42,9% OV is goed 3,4% (verbinding met Amsterdam) Theater 3,4% Reuring 3,4% Triton 1,7% Koemarkt is gezellig 35,7% Mooi, historische gebouwen en oud stads karakter 14,3% Stimuleer winkels in het centrum 14,3% Het NL Plein heeft tijdens de taallessen aandacht besteed aan de fusie. Vrijwilligers en anderstaligen gingen met elkaar in gesprek over wat zij mooi en goed vinden aan Purmerend. Alle waarden zijn gebundeld en overhandigd aan burgemeester Don Bijl. Natuurlijk staan de taallessen en de inzet van enthousiaste vrijwilligers met stip op 1. VOORZIENINGEN EN INFRASTRUCTUUR BINNENSTAD

INTERVIEW ANNET EN MARTIJN RIJSER RIJSER STUDIO PRINT DRUK Gunfactor moet belangrijke kracht blijven Aan het roer van drukkerij Rijser staan broer en zus Martijn en Annet Rijser. Geboren en getogen Purmerenders die óók verbondenheid voelen met Beemster. "Ondernemers in beide gemeenten hebben veel gemeen. We zijn trots, nuchter, positief. Samen kunnen we één sterk front vormen." De drukkerij is opgericht in 1939 door Simon Rijser, de opa van Annet en Martijn. Ondanks verschillende verhuizingen is het nooit in hen opgekomen om Purmerend te verlaten. ANNET RIJSER “Niks is mooier dan elkaar versterken en daar trots op zijn.” "Voor ons is dit een ideale uitvalsbasis, dicht bij Amsterdam en Waterland. Bovendien komen onze twintig medewerkers allemaal uit de buurt. Purmerend is net een dorp. Ons kent ons, zowel onder inwoners als ondernemers. Dat leidt tot loyaliteit. En dat gevoel is er ook al richting Beemster", vertelt Annet. Bruisend imago En zij kan het weten. Annet woont nu drie jaar in Beemster. De fusie lijkt haar dan ook een logische keuze. Martijn, bestuurslid van Purmerendse Regio Ondernemers, sluit zich hierbij aan. "Hoe meer we samen optrekken, hoe meer we van elkaar kunnen leren. Daarnaast kunnen we ons gebied samen krachtiger profileren. Kijk wat er nu gebeurt in Amsterdam Noord. Zo’n bruisend, eigen imago kunnen wij ook bereiken. Onze ligging is al perfect, inclusief directe treinverbinding vanaf Schiphol. Die hebben ze niet voor niks gemaakt. Hier liggen kansen." 42 Het gesprek aangaan Waar mogelijk werkt Rijser samen met bedrijven in de buurt. Beemster hoort hier allang bij. "Veel ondernemers kennen elkaar natuurlijk. Ik hoop dat de fusie resulteert in een nog hogere onderlinge gunfactor. Niet acht offertes opvragen en kiezen voor de goedkoopste, maar het gesprek aangaan. Wij laten ons afval bijvoorbeeld ophalen door een lokaal bedrijf omdat we het hén gunnen. Niks is mooier dan elkaar versterken en daar trots op zijn." Voorbeeldfunctie gemeente Hierbij dicht Martijn de fusiegemeente een voorbeeldfunctie toe. "Hopelijk blijven ze oog houden voor alle mooie bedrijven binnen de eigen grenzen. Ondernemers durven elkaar hierop aan te spreken, dus de gemeente moet zijn verantwoordelijkheid ook nemen." Na een korte stilte: "En hoe meer mensen we hier aan het werk houden, hoe minder fileleed en CO2-uitstoot!"

een tech­bedrijf INTERVIEW BART KUIPERS STICHTING PURMERVALLEY Elk bedrijf wordt De invloed van ICT op onze samenleving is immens. Succesvolle bedrijven die niet op tijd meeveranderen vallen om, nieuwe bedrijven grijpen de macht. PurmerValley wapent onze regio. Het brengt ondernemers, onderwijs en gemeente samen om van digitalisering kansen te maken. Gemeente Beemster is hierbij meer dan welkom. “Hoe groter ons bereik, hoe beter.” Bart Kuipers, voormalig eigenaar van onder meer Webregio en Spot ICT in Purmerend, is momenteel actief voor PurmerValley. Hij laat het woord disruptie vallen. “Het betekent ontwrichting. Nieuwe technologieën gaan complete markten uiteenscheuren”, BART KUIPERS “Wat ons betreft leidt de fusie tot Nederlands eerste wethouder van Technologie.” klinkt het dreigend. “Alleen bedrijven die IT slim inzetten overleven. Anders mis je de slag in je markt, net als Kodak, Nokia en V&D.” Om als gevestigd bedrijf aansluiting te houden moet je dus in actie komen. Nú. “3D­printers doen hun intrede. VR­brillen. The internet of things. Élk bedrijf is straks een tech­bedrijf. Bovendien: wie niet aanhaakt maakt zichzelf onaantrekkelijk voor jong talent. Zonder slimme ICT geen bestaansrecht meer.” Compleet plaatje De sleutel is nieuwe technologieën inzetten als concurrentievoordelen. PurmerValley helpt bedrijven hierbij. Een andere doelstelling is het onderwijs in ICT te laten aansluiten op de praktijk. “Veel beroepen van de toekomst kennen we nog niet. Maar we kunnen scholen wél op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, en kinderen wél laten kennismaken met technologie. Zo kunnen wij hun toekomstperspectief verbeteren. Vanuit primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Inclusief boeiende stageplaatsen bij het regionale bedrijfsleven. Een compleet plaatje waarvan alle partijen en de bewoners van Purmerend de vruchten plukken.” Purmerend ICT­stad De derde partner van PurmerValley is de gemeente. Purmerend wil zichzelf profileren als ICT-stad. Met een aantrekkelijk ondernemersklimaat, vooruitstrevend onderwijs en een krachtige magneetwerking voor startups. Kuipers juicht de fusie met buurgemeente Beemster toe. “Juist in technologie is samenwerking cruciaal. Dus hoe groter ons bereik, hoe meer effect. Beemster heeft fantastische bedrijven die het belang van technologie onderschrijven. En ook zij zijn nuchter en realistisch. Wij zien alleen maar voordelen. Hopelijk gaan we snel om tafel. Wat ons betreft leidt de fusie tot Nederlands eerste wethouder van Technologie!”

INTERVIEW IAN EN DAAN DJ SCHOOL NOORD­HOLLAND Talent heeft een podium nodig Kort geleden haalde Purmerender Daan Joey van Marle, oftewel DJVM, het landelijke nieuws. Als jongste dj (14) ooit op het ISY festival in China mocht hij voor 50.000 man zijn kunsten vertonen. Maar hoeveel podium biedt Purmerend haar aanstormend talent eigenlijk zélf? We spraken Daan en zijn mentor Ian Hendriks van DJ School NoordHolland. “Volwassenen kunnen niet bedenken wat jongeren leuk vinden.” Purmerender Ian Hendriks startte de dj­school in 2012. Zijn leerlingen komen uit heel Nederland en zelfs België. Daan woont om de hoek. Op zijn twaalfde stuurde hij zijn eerste mixtape naar FRIS, hét feest voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Toen Daan daar mocht draaien, volgde een stroomversnelling. Hij draaide op Luilak Festival, Electronic Picnic en het Amsterdam Dance Event. Hier werd hij opgemerkt door talent hunters van het ISY Music Festival. “Ik dacht dat het een grap was. Het was écht! Stond mijn naam ineens tussen wereldtoppers als Martin Garrix en Armin van Buuren.” Talent is de toekomst Right time, right place. Puur geluk? “Nee, je kunt geluk een handje helpen,” vindt Ian, “op élk vakgebied. Maar daarvoor zijn podia nodig. Purmerend barst van het talent. Die moet je als stad kansen 44

IAN EN DAAN OP DE PLEK WAAR ZIJ HET LIEFST ZITTEN: IN DE STUDIO AAN DE IMPULS bieden, zij zijn je toekomstige ambassadeurs! Als ik dj’s als voorbeeld neem: onze leerlingen kunnen maar zelden in Purmerend draaien. Er zijn ook te weinig feesten voor 15­ tot 18­jarigen. Daarom breiden we het Luilak­festival dit jaar uit met een programma voor 12­ tot 16­jarigen. Daan: “Ik krijg er veel vragen over, ook van vrienden in Beemster. Het leeft nu al!” Binding met de stad Om de mogelijkheden voor deze doelgroep te verkennen sloot Ian aan bij rondetafelgesprekken met de burgemeester. Hij merkt dat er veel negatieve ideeën heersen. “Er wordt vaak gesproken over drugsgebruik onder deze doelgroep, maar ik ben het nog nooit tegengekomen. Daarnaast worden er voorstellen gedaan die de plank misslaan. Ook deze doelgroep heeft recht op leuke dingen in zijn woonplaats, maar volwassenen kunnen niet verzinnen wat jongeren leuk vinden. Laat het ze zélf aangeven. Anders werkt het niet en verliest de jeugd zijn binding met de stad.” Kermis vaste prik Volgens Daan hoeft de gemeente niet eens heel groots te denken: “Al is het maar één feest per maand waar je naar kan uitkijken. Is ook tof voor jongeren in Beemster. Daar hebben ze alleen de kermis.” Ian vult aan: “Maar dat is wel heel cool! Ook voor veel Purmerendse jongeren is de Beemster kermis elk jaar vaste prik.” Van een botsing tussen twee subculturen zal dan ook geen sprake zijn, denkt Daan. “Mijn vader woont in Beemster. Ik dacht mijn hele leven al dat Purmerend bij Beemster hoorde, haha!”

WAT GEBEURT ER IN DE TUSSENTIJD? Van wetsvoorstel tot start nieuwe gemeente Nadat het herindelingsadvies door de raden is vastgesteld, wordt het advies toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord­Holland met het verzoek om deze te voorzien van zienswijze en toe te sturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van BZK neemt vervolgens het besluit om een wetsvoorstel voor de herindeling te doen. Dit wetsvoorstel wordt behandeld in de ministerraad. Vervolgens wordt de Raad van State gevraagd om advies uit te brengen over het wetsvoorstel. Tot slot nemen de Tweede en Eerste Kamer der Staten­Generaal een besluit over het wetsvoorstel. De wet treedt in werking na de publicatie in het Staatsblad. De officiële startdatum van de nieuwe gemeente is 1 januari 2022. Besluit raden over herindelingsontwerp Dit proces duurt ongeveer anderhalf jaar. Start terinzagelegging Start Toekomstig Purmerend Start Waardevol Beemster 2018 JAN APR JUL OKT 2019 JAN APR JUL OKT Besluitvorming colleges over herindelingsontwerp Overhandiging waarden beide gemeenten HERINDELINGSONTWERP juni tot september 9 46 JANUARI intentiebesluit gemeenteraad Beemster 27 SEPTEMBER intentiebesluit gemeenteraad Purmerend

TOEKOMSTIG PURMEREND IN CIJFERS BEEMSTER 9.549 Totaal aantal inwoners > 90.000 7.207 M2 3 Basisscholen 25 22 3.941 Besluit raden over herindelingsadvies Totaal aantal woningen 40.082 2.456 M2 Totaaloppervlakte 9.663 M2 PURMEREND > 80.000 36.141 Van wetsvoorstel tot wetswijziging 2020 2021 JAN APR JUL OKT JAN APR JUL OKT NOVEMBER HERINDELINGSADVIES december tot maart ZIENSWIJZE oktober tot december gemeenteraadsverkiezingen 1 JANUARI START VAN DE NIEUWE GEMEENTE 2022 JAN

Pieter Dijkman WETHOUDER VAN GEMEENTE ALKMAAR Dijkman vertelt over zijn ervaring als wethouder van Graft-De Rijp. Samen met gemeente Schermer klopten zij bij gemeente Alkmaar aan met het verzoek om een bestuurlijke fusie aan te gaan. “De opgaven werden voor de kleine gemeenten te groot. Een fusie was dus noodzakelijk. Een belangrijk uitgangspunt was wel dat we de eigen identiteit wilden behouden. Dat is gelukt. Door de fusie zijn de kernen weer dorpen geworden. Door de krachten te bundelen, kunnen we voorzieningen zoals het cultureel centrum De Groene Zwaan in stand houden en zelfs versterken." De angst voor woningbouw herkent Dijkman ook. "We kiezen voor vitaliteit van de kernen. Al dat groen is van meerwaarde, dus dat wil je absoluut niet volbouwen. Het groene ommeland versterkt het toerisme en de recreatie. Een ander voordeel van de fusie is dat we een sterkere centrumpositie op het gebied van onderwijs, zorg en cultuur vervullen. Ik wens dat de nieuwe gemeente dezelfde vruchten plukt van de fusie en dat stad en platteland elkaar versterken.”

Wat betekent het voor jou?

www.purmerend.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. Inhoud
 3. 3
 4. Waarden Toekomstig Purmerend
 5. 5
 6. Droogmakerij en Marktstad
 7. 7
 8. Activiteiten
 9. 9
 10. Column Dick Blokker
 11. 11
 12. Wonen
 13. 13
 14. Meer inzendingen over wonen
 15. 15
 16. Starter aan het woord
 17. 17
 18. Interview Louis en Jannie Adams
 19. 19
 20. Voorzieningen en vrije tijd
 21. 21
 22. Meer inzendingen voorzieningen en vrije tijd
 23. 23
 24. Harddraverij en Reuring
 25. 25
 26. Groen en duurzaam
 27. 27
 28. Overige inzendingen groen en duurzaam
 29. 29
 30. Samen met de bewoners
 31. 31
 32. Infrastructuur en bereikbaarheid
 33. 33
 34. Overige inzendingen infrastructuur en bereikbaarheid
 35. 35
 36. De binnenstad - Het stadje
 37. 37
 38. Overige inzendingen binnenstad
 39. 39
 40. Interview Arwin Versteyne
 41. 41
 42. Enquête
 43. 43
 44. Interviews Annet en Martijn Rijser / Bart Kuipers
 45. 45
 46. Interview Jan en Daan
 47. 47
 48. Van wetsvoorstel tot start nieuwe gemeente
 49. 49
 50. Pieter Dijkman
 51. 51
 52. Einde
Home


You need flash player to view this online publication