13

baarheid in het gebied tussen Hoorn, Zaandam en Amsterdam, de A7, de toegankelijkheid, daar is iedereen het wel over eens, dat is een gemeenschappelijk belang van Purmerend en de Beemster. Ik vind het goed dat de Beemster daar ook bij betrokken is.’’ In de visie van Bart Tishauser is er niet zoveel verschil in kernwaarden tussen een Beemsterling of ondernemer. Voor een Beemsterling is van belang dat het open landschap blijft. “Heel snel kom je op de saamhorigheid die er is in de Beemster. Het gaat niet zozeer om wat uniek is aan een Beemster ondernemer of wat je bang bent te verliezen.” “Iets specifieks? Neen, omdat een Beemster ondernemer niet alleen afhankelijk is of zal zijn van wat in de Beemster gebeurt. Er zijn enkele internationale bedrijven die landelijk maar ook binnen de gemeentegrenzen opereren. Om als Beemster ondernemer actief te blijven, gaan er geen knoppen om, dat is in de nieuwe fusiegemeente ook zo.” “Dat Beemster ondernemers voor zaken als regelgeving verder moeten rijden naar Purmerend waar het stadhuis ligt, is al langer zo. We hebben niet de signalen dat dit nu belemmerend werkt. Heel duidelijk, ook vanuit Purmerendse zijde, zie je dat mensen worden aangesteld, een manager MKB, die ook kennis heeft van de Beemster, en die aanspreekpunt is. Op alle fronten merk je dat er initiatieven worden genomen waarin het vanzelfsprekend is dat de Beemster ondernemer ook aan tafel zit.” “In de overleggen die nu al plaatsvinden of gepland worden, zoals bij economische zaken, nemen de betrokken ambtenaren de Beemster nu meteen mee. Als Beemster ondernemer worden we ook uitgenodigd bij een aantal overleggen waarin het belang van de Beemster naar voren komt. Eerst was dat met de Beemster wethouder en ambtenaren vis-à-vis, maar nu is het van Purmerend en de Beemster vanuit de gemeente, plus de ondernemersvereniging van Purmerend en LTO in hetzelfde overleg om te onderschrijven dat er straks een gemeenschappelijk belang bestaat.” Zijn er ook verschillende belangen tussen de ondernemersvereniging van Purmerend en de Beemster? “Afhankelijk van waar de ondernemers of winkeliers zitten, wat er in hun straat of buurt gebeurt, hebben ze hun specifieke eigen belangen. Daarin verschilt het straks niet in van zoals het nu is.” “De gemeente Beemster vormt straks samen met de gemeente Purmerend een nieuwe gemeente. Of het eventueel komt tot een samengaan van ondernemersverenigingen? We zijn nu die gezamenlijke overleggen gestart. Het zal zich uitkristalliseren of dat met aparte verenigingen of dat het met een overkoepelende vereniging zal moeten zijn. Een eigen herkenbare identiteit is van belang.” “Waar het om gaat, is dat het besluit is genomen dat twee gemeenten samengaan. Dat hebben beide burgemeesters in hun nieuwjaarsspeeches ook duidelijk aangegeven. Namelijk om het voor beide gemeenten op een zo ‘smooth’ mogelijke manier te laten plaatsvinden, waarbij de waarden worden opgehaald en worden geborgd in de overgang.” “Laten we nu gewoon kijken hoe efficiënt we daarmee kunnen omgaan zodat die waarden die je volgt als inwoner of ondernemer van de Beemster gewaarborgd blijven, maar dat je daar aan beide kanten efficiënt mee om kan blijven gaan. Het gevolg is dat het een gemeente is en er straks geen verschil is of het nu de gemeente Beemster of Purmerend is.”

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication