Unieke polder

Wat gebouwd wordt, moet ook getoetst aan de status van Werelderfgoed? “Daar komt het eigenlijk wel op neer. Dan gaat het echter niet om een schuurtje achter in je tuin. In dorpen is het regime veel lichter, want die zijn er al, maar in het open agrarische landschap mag je niet zoveel doen, dat is om te voorkomen dat doorzichten worden doorbroken. Sloten en wegen mogen niet worden verlegd. Dat is allemaal beschermd. Dat patroon is heilig.” Is er wel een poging gedaan dat patroon te doorbreken en tegen de regels in te gaan of de status van Werelderfgoed te trotseren? “Dat valt ontzettend mee. Er zijn ook nieuwe regels ontworpen om toekomstbestendig te zijn qua ruimtelijk beleid. Er zijn wel eens wat probleemgevalletjes waarin een nieuwe vestiging van een agrarisch bedrijf wordt gevraagd. De Beemster is een agrarische gemeenschap, economisch heel belangrijk. Ik kan me wel voorstellen dat agrariërs zeggen dat wij hen niet in de weg moeten zitten. Wij zorgen zelf echt wel dat het gebied beschermd wordt. Sloten worden niet zomaar weggegraven of wegen omgelegd. Het Hoogheemraadschap is mede ‘site-holder’ - zoals dat heet - vanwege het bezit van alle buitenwegen en sloten. De gemeente Beemster ook, als verantwoordelijke instantie voor het beheer en behoud van die unieke waarden.” Polderen “Incidenteel heb ik wel meegemaakt dat tegen de regels werd ingegaan, maar dan werd er meteen gepraat of het ook op een andere manier kon. Dat is het ook het gedachtengoed achter ‘’Des Beemsters’’: iemand wil wat, maar dat strookt niet helemaal met de unieke waarden die we moeten beschermen, dan overleg je of het ook op een andere manier kan. Je wilt niet de ontwikkeling tegengaan, maar aan de andere kant ook de bescherming handhaven. En dat gaat hand in hand. In de meeste gevallen is dat goed uitgepakt. Het lijkt wel of het begrip ‘’polderen’’ bij ons vandaan komt. Je moet rekening houden met twee kanten. Bovendien als je het laat lopen, krijg je de Rijksoverheid over je heen. Want die is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn erfgoed, ook het Werelderfgoed. Dat laatste is betrekkelijk nieuw. Men zat met de handen in het haar: hoe moet je dat beschermen? Terwijl wij hier al zeiden: dat is de eredivisie van je monumenten. En toen kwam de Beemster naar boven als een soort proefmodel en was de vraag om een methodiek te ontwikkelen, waardoor je dat kunt vastleggen, wat ook voor de toekomst te gebruiken is voor andere soortgelijke gebieden. “ Denkt u dat de Beemster door de fusie met Purmerend de status van Werelderfgoed kan verliezen of misschien ten prooi valt aan eventuele woningbouwplannen van Purmerend? “Ja dat is de meest gevreesde vraag. Daar kan ik klip en klaar op antwoorden. Dat gebeurt niet. 34

35 Online Touch Unieke polder Home


You need flash player to view this online publication