47

De kavels waren al ingedeeld voordat de polder droog lag. De tekening van de polder lag al klaar. De polder was in een winter helemaal opgemeten, toen het Beemstermeer bevroren was en je erover heen kon. Hierdoor wisten ze precies waar de sloten en wegen moesten komen. Die structuur is vier eeuwen lang bewaard gebleven. Dat is bijzonder. De polder is altijd agrarisch gebleven en niet volgebouwd. Wel kwamen er wat buurtschappen en is de Middenbeemster een redelijk dorp, maar het grote vierkante land is niet volgebouwd met woningen. En er is lintbebouwing. Nu is er wel in Zuidoost- en Middenbeemster flink aan woningbouw gedaan, maar verder is het een heel ruimtelijk open landschap. UNESCO en iedereen die je er hier naar vraagt, heeft het over dat ruimtelijk open landschap, waardoor je wegen ziet met bomen erlangs en zover kunt kijken.” Dat open landschap wilt u graag behouden? “Ja. We gaan nog met het college om de tafel om te spreken over wat we als onze waarden zien, maar ik denk dat dit met stip bovenaan staat. De status als UNESCO-werelderfgoed De Beemster. “Of ik bedreigingen zie? Het handhaven van het UNESCO-werelderfgoed is - denk ik - de beste garantie, want dat schrijft voor: zo is het en zo willen we het bewaren. Bijzondere bouwactiviteiten moeten getoetst worden aan die status. Die wil men ook liever niet verliezen.” ‘Of mensen met bouwplannen tegen die status aanlopen? Dat kan ik me voorstellen. Maar aan de andere kant is de polder vier eeuwen geleden uitgedacht in al zijn rechtlijnigheid. Daar kan men nog altijd goed mee uit de voeten. Kees de Groot | Voorzitter Historisch Genootschap Beemster 69 jaar, Celbioloog, voormalig directeur College of Science aan de UvA, geboren en getogen in de Beemster De kavels zijn flink groot. En neem verder de nieuwbouwwijk in Middenbeemster. Daar wordt best hard gebouwd maar zie je oude kavelsloten weer de betekenis krijgen van een sloot in een wijk. Ze lopen vaak nog precies op dezelfde plek. Men kan er vrij goed mee omgaan.” “Anno 2019 moeten we reëel zijn en om ons heen kijken. We hebben nog geen 10.000 inwoners. Qua inwonertal en belastingopbrengst zijn we een kleine gemeente die veel buitengebied heeft en steeds meer taken krijgt. Je ziet om je heen overal fusies tot grotere gemeenten. Wat hier leeft aan angst is dat Purmerend, dat bestaat bij de gratie van woningbouw als overloopgemeente van Amsterdam, het hier even gaat volbouwen, want het is fantastische bouwgrond, geen veengebied, maar zware klei. Ik ben er persoonlijk niet zo bang voor, want die UNESCO-status beperkt heel wat en Purmerend krijgt er een enorme tuin bij. Ook met veel cultuurhistorie. Als je ziet wat hier aan zeventiende-eeuwse buitens heeft gestaan en wat er nu aan prachtige stolpen staat! Purmerend kan er alleen maar op vooruitgaan.”

48 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication