Vertrouwen in de toekomst

Ve rt r o u w e n in de t o e k o m s t Nawoord 5.457 Stemmen op 107 waarden! Prachtige aantallen, die ik van tevoren niet had durven dromen. Het ophalen van de waarden van Beemster heeft ons ook vooral betrokkenheid opgeleverd van inwoners en ondernemers bij de gemeente en het fusieproces. Er is een positieve ‘vibe’ ontstaan onder de inwoners. Met dank aan de ambassadeurs! Mijn complimenten! Zij zijn de gesprekken aangegaan en hebben hun enthousiasme overgebracht. In 2019 stellen we het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente op en brengen we het in procedure. Met het doel om op 1 januari 2022 als nieuwe gemeente van start te gaan. Een belangrijk jaar dus waarin we samen moeten optrekken om de toekomst voor een ieder, voor onze Beemster en al onze Beemsterlingen beter en vitaler te laten zijn dan dat het lang geweest is. Daar is verbinding voor nodig. Ik heb gezien dat Beemsterlingen daartoe in staat zijn. Tijdens de koffiemomenten met de ambassadeurs kwamen verschillen boven tafel tussen mensen die zich samen inzetten voor de waarden van Beemster. Dat is wat ons sterkt maakt: onze meningen bespreken in een ontspannen sfeer, waarin we naar elkaar luisteren en daarna samen optrekken om wille van een onderwerp dat ons bindt. Vier eeuwen terug, bij de plannen van de drooglegging, is tegen de stroom in geroeid, maar er is wel doorgezet. U weet wat de consequenties waren voor de walvisvaart, de visserij en het landschap in de regio. Maar wat zijn wij uiteindelijk allemaal dankbaar dat de Droogmakerij is gelukt, na veel inspanningen en tegenslagen. Het heeft ons, onze regio, Nederland en de Wereld geen windeieren gelegd. Waar een klein land groot in kan zijn. In Beemster is de basis gelegd voor vele polders en droogmakerijen wereldwijd door de eeuwen heen. Anno 2019 vieren we het 20-jarig bestaan van ons predicaat Werelderfgoed. Dat het open landschappelijke karakter van de Beemster met stip op waarde nummer één staat, dat verbaast mij niets. Het geeft ons letterlijk en figuurlijk ruimte om te ademen. Dat is in deze tijd van ons drukke bestaan een groot goed. We hebben gelukkig veel gemeenschapszin in Beemster en veel vrijwilligers doen alle dagen hun best om het leven voor anderen aangenamer en volwaardiger te maken. Ik denk maar aan de activiteiten van de Zonnebloem, de vriendschappelijke huisbezoeken door de vrijwilligers van de Raad van Kerken, de vrijwilligers van het Hospice, vrijwilligers in Middelwijck, de buurtbus en van het gilde, maar ook de sport- en buurtverenigingen die op vrijwilligers draaien en waar inwoners jong en oud gekend en gezien worden. Ik prijs mij gelukkig voor Beemster dat we in goed overleg en met vertrouwen en respect voor ieders 56

57 Online Touch Vertrouwen in de toekomst Home


You need flash player to view this online publication