11

Algemene informatie Medicatieoverzicht Overhandig aan de verpleegkundige eventueel de door u meegebrachte medicijnen van thuis of de medicijnlijst van uw apotheek. Uw behandelend arts kan besluiten dat u met de inname van sommige medicijnen (tijdelijk) moet stoppen, dit is vooral van toepassing op bloedverdunnende middelen. Ook kan het zijn dat de behandelend arts besluit dat de dosering van een medicijn (tijdelijk) moet worden aangepast. Bezoek De bezoektijden vindt u op onze website: www.etz.nl/ In-het-ziekenhuis/Op-bezoek/Bezoektijden. Voor uw rust en die van de overige patiënten: • mag u niet meer dan twee personen op bezoek hebben; • blijft uw bezoek bij voorkeur niet langer dan één uur; • houdt uw bezoek zich aan de bezoektijden; • houdt uw bezoek rekening met de overige patiënten op de kamer. Ondervoeding door ziekte Ondervoeding door ziekte komt veel voor. Ondervoeding betekent dat u te weinig energie en voedingsstoffen binnen krijgt. Van elke 3 patiënten is er ongeveer 1 ondervoed bij opname in het ziekenhuis. Hoe merkt u dat u ondervoed bent? - U valt af zonder dat u dat wilt. - U voelt zich slap en moe. Iemand met een gezond gewicht kan toch ondervoed zijn. Iemand met overgewicht kan zelfs ondervoed zijn. Iemand die ondervoed is, hoeft dus niet mager te zijn. Vaak is moeilijk te voorspellen hoe lang uw verblijf in het ziekenhuis duurt. De verpleegkundige stelt u bij opname 3 vragen over uw voeding. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kijken we regelmatig hoeveel u weegt. Soms is het nodig om hulp te vragen aan een diëtist. Meer informatie vindt u op onze website: www.etz.nl/ Behandeling/Aandoeningen/Ondervoeding. Voorkom vallen in het ziekenhuis In ons ziekenhuis staat patiëntveiligheid voorop. Helaas komt het nog steeds voor dat (vooral oudere) patiënten tijdens hun opname in het ziekenhuis vallen. Welkom in het ETZ 11 Adviezen om vallen te voorkomen, zijn te vinden op onze website: www.etz.nl/Specialisme/Geriatrie/ Valpolikliniek Het ontslag Vaak is moeilijk te voorspellen hoe lang uw verblijf in het ziekenhuis duurt. Zodra meer zekerheid is over de ontslagdatum, wordt met u overlegd over de exacte datum en het tijdstip en vindt er nog een ontslaggesprek met u plaats. Het ontslaggesprek wat de medicatie betreft, wordt uitgevoerd door de verpleegkundige of door de poli apotheek (apotheek DeLeij op locatie ETZ Elisabeth of Apotheek De Donge op locatie ETZ TweeSteden). Als service kunnen zij ook uw medicatie leveren op de dag van uw ontslag. Uw eigen apotheek wordt van de wijzigingen op de hoogte gebracht. Ziekenhuisplanner Met behulp van ziekenhuisplanner.nl regelt u of een familielid/naaste, gratis en op een eenvoudige manier het bezoek. Samen met uw familie, vrienden en kennissen organiseert u wie, wanneer u een bezoek brengt. Via Ziekenhuisplanner.nl kunt u ook een dagboek bijhouden.

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication