14

Algemene informatie Goed om te weten EPD Het ETZ werkt met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) én het patiëntenportaal MijnETZ. Wat betekent dat voor u? • U meldt zich bij een bezoek aan een polikliniek of onderzoeksafdeling aan via de aanmeldzuilen met uw patiëntenpas. • Bij een opname hoeft u zich niet aan te melden via de aanmeldzuil. • U kunt via MijnETZ inzicht krijgen in uw medische gegevens en bijvoorbeeld een afspraak plannen of bloeduitslagen inzien. • U kunt andere zorgverleners buiten het ETZ toegang verlenen tot uw medische dossier. Meer informatie over het EPD en het meekijken in uw eigen patiëntendossier vindt u op onze website: www.etz.nl/In-het-ziekenhuis/voor-patienten/MijnETZ. Overplaatsing tijdens uw opname Om optimale zorg te kunnen verlenen, is het soms tijdens uw opname op een verpleegafdeling nodig om u te verplaatsen naar een andere kamer, een andere verpleegafdeling of specialisme. Of zelfs naar de andere locatie van het ETZ. Dit stemmen we uiteraard goed met u en uw naasten af. Opname verhinderd Helaas kan het door onvoorziene omstandigheden, zoals een spoedopname, gebeuren dat uw opname op de afgesproken datum niet door kan gaan. Natuurlijk laten wij u dat zo snel mogelijk weten en zoeken wij met u naar een alternatief. Hoe vervelend ook; voor eventuele financiële schade die u hierdoor lijdt, is ons ziekenhuis niet aansprakelijk. Afspraak afzeggen Kunt u de afspraak voor opname niet nakomen, wilt u dan zo snel mogelijk telefonisch contact opnemen met het ziekenhuis? Wij kunnen dan mogelijk een andere patiënt in uw plaats behandelen. Informatie en toestemming Als patiënt in ons ziekenhuis heeft u er recht op dat uw zorghulpverlener u duidelijk informeert over: • uw ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan; • de mogelijke onderzoeken en behandelingen; • relevante bijwerkingen en risico’s van het onderzoek of de behandeling; 14 Welkom in het ETZ • eventuele andere behandelmogelijkheden. Als de informatie niet duidelijk is, vraag dan om nadere uitleg. De arts mag u alleen behandelen en onderzoek doen als u daarvoor toestemming geeft. In overleg met hem/haar kunt u eventueel de mening van een tweede arts vragen (second opinion). U kunt er ook voor kiezen om een behandeling of onderzoek niet te ondergaan. Uw gegevens Uw zorgverleners noteren de gegevens over uw behandeling in uw patiëntendossier. De arts en degenen die bij uw behandeling zijn betrokken, hebben inzage in alle gegevens die in het ziekenhuis over u zijn vastgelegd en die zij nodig hebben voor uw behandeling. Uw dossier wordt digitaal opgeslagen en bewaard in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van het ziekenhuis. U heeft recht op inzage in uw eigen dossier en u kunt er een kopie van krijgen. Corona Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u in ons ziekenhuis zo veilig mogelijk bent. We hebben daarom een paar maatregelen genomen. U kunt zelf ook veel doen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Meer informatie en wat u zelf kan doen leest u op onze website: www.etz.nl/Over-ETZ/Nieuws/ Uitgelicht/Poliklinieken-starten-spreekuren-weer-op Privacy Het ETZ heeft een privacyreglement. Daarin is geregeld op welke wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Op onze website vindt u meer informatie hierover en hoe u toestemming kunt geven zodat andere artsen uw gegevens mogen inzien. Soms worden uw gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of statistiek. Uw toestemming voor deze doorgifte is niet nodig als gegevens anoniem zijn ofwel ‘niet tot uw persoon herleidbaar’. Wij gaan uit van uw toestemming met deze werkwijze. Mocht u van mening zijn dat uw privacy wordt geschonden en/of ervaart u een vervelende situatie hierin, geef dit dan tijdig aan bij uw zorgprofessionals. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit doorgeven via het formulier ‘bezwaarwo’ (www.etz.nl/bezwaarwo). Plichten Als een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek in overleg met u is afgesproken, wordt op uw medewerking gerekend. U bent daarnaast verplicht om uw arts duidelijk en volledig te informeren. Alleen dan kan hij/zij een goede diagnose stellen en u een deskundige behandeling bieden.

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication