15

Algemene informatie Verblijf- en bezoekregels Wij ontvangen onze patiënten en bezoekers graag in een prettige en veilige omgeving waarbij we de beste zorg willen verlenen. Meer informatie over onze verblijf- en bezoekregels vindt op onze website: www.etz.nl/In-het-ziekenhuis/Regels-en-rechten Behandelbeperking Het is erg belangrijk dat u nadenkt over welke grenzen u zelf wilt stellen aan uw behandeling. U kunt op elk moment bij uw arts aangeven dat u bepaalde behandelingen beslist niet wilt ondergaan. Voorbeelden hiervan zijn niet-reanimeren of geen bloedtransfusie. Meer informatie vindt u op onze website: www.etz.nl/Patientfolders/ETZ/Algemeen/ Wel-of-niet-reanimeren,-wat-is-uw-keuze Gebruik van lichaamsmateriaal Het kan zijn dat tijdens uw behandeling uw lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of spierweefsel wordt onderzocht. Een deel van dit lichaamsmateriaal wordt bewaard om later te kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we onderzoeksen behandelmethoden verbeteren. Het materiaal wordt anoniem bewaard. Als u niet wilt dat we uw lichaamsmateriaal gebruiken voor onderzoek, vertel dit dan aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige/ polikliniekmedewerker van uw behandelend specialist. Uw naam wordt dan opgenomen in het EPD dat altijd wordt geraadpleegd voordat er een onderzoek plaatsvindt. Deelname wetenschappelijk onderzoek In het ETZ wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Hiermee willen we de zorg van toekomstige patiënten verbeteren. Mogelijk wordt u gevraagd mee te doen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek. Uw arts geeft u daar dan vooraf uitvoerig informatie over. Vervolgens kunt u zelf beslissen of u aan het onderzoek wilt deelnemen. Als u niet wilt meewerken, heeft dat geen gevolgen voor uw verdere behandeling. We gebruiken soms gegevens uit uw patiëntendossier voor wetenschappelijk onderzoek, uitsluitend als dit wettelijk is toegestaan. Wanneer u dit niet wilt, kunt u hiertegen bezwaar maken, via het formulier ‘bezwaarwo’ (www.etz.nl/bezwaarwo). Meer informatie vindt u op onze website: www.etz.nl/In-het-ziekenhuis/Regels-en-rechten/ Wetenschappelijk-onderzoek. Welkom in het ETZ 15 Kosten behandeling De rekening wordt in principe rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Bepaalde behandelingen zijn echter voor vergoeding uit de basisverzekering gehaald. Ook kan het zijn dat er voor een bepaalde behandeling geen contract is afgesloten tussen het ETZ en uw zorgverzekeraar. Wilt u weten of de behandeling (volledig) wordt vergoed, neem dan vooraf contact op met uw zorgverzekeraar. Op de website www.dezorgnota.nl leest u meer over de kosten van ziekenhuiszorg. Alles naar wens? Raad van Bestuur, medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers van het ETZ hopen dat uw verblijf in het ziekenhuis voorspoedig verloopt. Wij streven ernaar om u de best mogelijke zorg te leveren. Elke dag weer. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Soms ontgaan ons ook zaken die u wel heeft bemerkt. Wij hechten zeer veel waarde aan de tevredenheid van onze patiënten over de behandeling en dienstverlening. Geef het aan als u: • iets niet begrijpt of niet helemaal duidelijk is; • zich ergens zorgen over maakt; • als u iets nodig heeft of wenst. Klankbordgroep Denkt u graag met ons mee over wat er beter kan in ons ziekenhuis? Geef u dan op voor ons ETZ-panel. Wij vragen u dan een paar keer per jaar om thuis een digitale vragenlijst in te vullen. Meer informatie vindt u op onze website: www.etz.nl/Over-ETZ/Thema/Kwaliteitveiligheid#Patiëntparticipatie

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication