0

Roermond Bereikbaar in 2019 APRIL 2020

2 2019 fundament gelegd In 2017 is de basis gelegd voor het programma Roermond Bereikbaar. Eind 2018 startte ik als programmamanager met als eerste opgave om Roermond Bereikbaar te voorzien van een fundament. Zo tekenden op 3 december de drie partners, Gemeente Roermond, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat, een overeenkomst om tot en met 2021 samen te werken aan de bereikbaarheid van Roermond en de regio. In 2019 konden we volop van start. Een uitdagend programma met drie aanpakken: de bezoekersaanpak, de forenzenaanpak en de hinderaanpak. Met als doel minder auto’s op de weg. Een hele uitdaging gezien de reconstructie van de N280 en de tunnelsluitingen op de A73 afgelopen najaar. Bij een uitdagend programma horen ook de juiste mensen. Die hebben we kunnen vinden waardoor we vlak voor de zomer op stoom waren. Samen hebben we nieuwe producten en acties gelanceerd die bijdroegen aan het verminderen van het aantal autobewegingen. Rens Evers wethouder gemeente Roermond en voorzitter stuurgroep “ Het belang van het programma Roermond Bereikbaar is dat het partners verbindt, wat zorgt voor betere afstemming en minder hinder op de weg. Daarnaast ontwikkelt ze producten en diensten die ondernemers, inwoners, bezoekers en forenzen bewust maken van slimmer en duurzamer reizen. En dat draagt bij aan een gezond en bereikbaar Roermond.” JAARVERSLAG ROERMOND BEREIKBAAR 2019 In deze terugblik op 2019 willen we de behaalde resultaten met je delen. Resultaten die we hebben behaald dankzij de kracht van samenwerking met talloze partners. Ik dank je voor je interesse en hoop dat we ­ ondanks de uitdagende tijd ­ elkaar blijven vinden en versterken. Hartelijke groet, Gerard Okhuijsen programmamanager

3 Waarvoor we aan de lat staan Roermond groeit en bloeit. Dat brengt een toenemende druk op de beschik bare infrastructuur met zich mee. Dit wordt versterkt door de verkeer aantrekkende werking van een steeds groeiende Designer Outlet Roermond. Roermond is met meer dan 8 miljoen bezoekers per jaar de drukste niet-toeristische trekker van Nederland. Ook wordt er op diverse plaatsen in en rond Roermond gewerkt aan de infra structuur. De meest omvangrijke hiervan is de reconstructie van de belangrijkste Oost­West verbinding in Midden­Limburg: de N280. Daarnaast wordt er extra onderhoud gepleegd aan de Roer- en Swalmentunnel op de A73. Deze werkzaam heden hebben tijdelijk invloed op de beschikbare wegcapaciteit met een effect op de bereikbaarheid van Roermond. Doelstellingen Roermond Bereikbaar Per jaar, per aanpak 700 800 100 200 300 400 500 600 0 2019 2020 Bezoekersaanpak 2021 2022 Forenzenaanpak 750 550 300 150 55 75 110 220 Onze ambities Het programma Roermond Bereikbaar loopt vooralsnog tot en met 2021. Aangezien het ontwikkelen van nieuwe aanpakken en producten tijd nodig heeft en het effect op langere termijn zichtbaar is, is de eind datum van het behalen ervan gesteld op het jaar 2022. Elk jaar meten we de voortgang waarbij we op basis van onderzoek en ervaring ervan uitgaan dat het effect exponentieel toeneemt. Hiervoor hanteren we drie doelen: Bezoekersaanpak: 750 minder autobewegingen op de N280 per etmaal op topdagen. Forenzenaanpak: 550 minder autobewegingen op de N280 per etmaal in de spits. Hinderaanpak: geen extra autobewegingen op de N280 tijdens werkzaamheden op de A73 en de N280.

4 Actieproducten Om te zorgen dat er geen extra autobewegingen op de N280 ontstaan tijdens werkzaamheden op de A73 en de N280 zijn er in 2019 een aantal acties opgezet. Heel Roermond Fietst 14 september t/m 20 oktober Met deze campagne werden bezoekers aan de binnenstad van Roermond gestimuleerd om op de fiets te komen. Hierbij maakten zij kans op een e­bike of andere prijzen. In totaal zijn er 7.200 wincodes ingevuld en vulden 1.730 personen de enquête in. 302 personen hebben de auto dankzij Heel Roermond Fietst tijdens de actieperiode laten staan. Deelnemer Heel Roermond Fietst “ Ik ben blij met aandacht voor de fiets. De binnenstad mag meer autoluw gemaakt worden, fietsstimulering helpt hierbij. En fietsen is goed voor het milieu en de gezondheid.” JAARVERSLAG ROERMOND BEREIKBAAR 2019 Hiermee draagt de winactie voor 12% bij aan de jaardoelstelling voor 2019 op de bezoekersaanpak.

5 ‘2 euro OV’ kaartje 14/15 september en 3 t/m 6 oktober Tijdens de tunnelafsluitingen op de A73 konden reizigers in twee weekenden en op twee topdagen (Duitse feestdag en brugdag) voor 2 euro met het OV reizen. Vanaf Weert, Venlo en Sittard, of een van de tussenliggende stations, konden zij met de Arriva­trein of ­bus naar Roermond komen. 1.258 mensen kochten het ‘2 euro OV’ kaartje. Dit is goed voor 35 automijdingen op topdagen. Het 2 euro OV kaartje heeft voor 45% bijgedragen aan de jaardoelstelling voor 2019 op de bezoekersaanpak. Ook heeft de actie bijgedragen aan de doelstelling op de hinderaanpak.

6 Verkeersmanagement 2019 is een jaar vol werkzaamheden geweest op de N280 en op de A73. Om deze werkzaamheden te monitoren wordt er nauw overlegd met de wegbeheerders en wordt er ingezet op verkeersmanagement om zo verkeershinder te minimaliseren. De volgende maatregelen zijn uitgewerkt: • Bij een vertraging van meer dan 10% op de N280 worden Dynamisch Route­informatiepanelen ingezet die de automobilist berichten om de N280 te mijden. En er wordt een verkeersfasering ingezet op de N280 om de doorstroming zo goed mogelijk te handhaven. • Daarnaast is gestart met het uitwerken van een regelscenario voor de Duitse bezoekers, waarbij zij in de toekomst op topdagen worden geadviseerd om vanuit Heerlen of Venlo naar Roermond te reizen. • Hiervoor is het programma SmartwayZ aan het bekijken hoe services providers de ‘in car’ informatie kunnen verbeteren. • En is er onderzoek gestart om te kijken hoe de filevorming op de N280 verplaatst kan worden naar buiten de stad om de doorstroming op de singelring te behouden. Een minimale vertraging op de N280; deze is het gehele jaar onder de 10% gebleven. Kortom de doelstelling is 100% behaald. JAARVERSLAG ROERMOND BEREIKBAAR 2019 Resultaten van het regelscenario Duitse dag en verplaatsen van de filevorming op de N280 worden verwacht in 2020.

7 Promotie anders reizen Om bezoekers anders naar Roermond te laten reizen promoten we de Flixbus en Discover Holland. Dit doen wij samen met onze partners Designer Outlet Roermond, VVV Midden-Limburg en We are Roermond. De Flixbus is gericht op het verbinden van een groot aantal Duitse, Nederlandse en Belgische steden. Discover Holland biedt toeristen NS­treinkaartjes aan waarmee ze voor 19 euro naar Roermond kunnen reizen. In 2019 zijn er 1.575 Discover Holland tickets verkocht. Hiermee stond Roermond in de top 3 meest verkochte reisbestemmingen. Dit is goed voor 22 automijdingen per topdag. Deze producten dragen voor 30% bij aan de jaardoelstelling 2019 op de bezoekersaanpak. BRON: WWW.HOLLANDFOTO.NET / SHUTTERSTOCK.COM

8 Werkgevers Met de werkgeversaanpak helpen we bedrijven en organisaties in Roermond om hun medewerkers slimmer naar hun bestemming te laten reizen. Hiervoor zetten we twee producten in: ‘Ontdek het OV’ en ‘Ontdek de e­bike’. In 2019 zijn vier bedrijven als convenant ­ partner aangesloten bij Roermond Bereikbaar. Daarnaast worden twee Roermondse vestigingen van organisaties die deelnemen aan de werkgeversaanpak bediend via onze collega Zuid­Limburg Bereikbaar. 8 medewerkers maakten gebruik van ‘Ontdek het OV’, 7 hiervan hebben vervolgens de overstap gemaakt naar het OV. Dit levert 5,6 automijdingen op per dag. Aan ‘Ontdek de e-bike’ deden 25 medewerkers mee, hiervan hebben 6 medewerkers een structurele overstap gemaakt, wat staat voor 11,5 automijdingen per dag. Jan-Willem Boots mededirecteur van Kragten “ Samenwerken en je inzetten voor de maatschappij zit in ons DNA. Nadenken over hoe je duurzaam reist past hier dan ook uitstekend bij. Het maakt ons dan ook trots om partner te zijn van de werkgeversaanpak.” JAARVERSLAG ROERMOND BEREIKBAAR 2019 In totaal is met 117% de bijdrage aan de doelstelling voor de forenzenaanpak behaald.

9 Convenantpartners 60% kan thuiswerken. Van de automobilisten rijdt 95% op fossiele brandstof. 48 % van de auto’s is jong ­ 1 tot 2 jaar oud en dus relatief schoon. 3% 21% 55% 21% Politie Roermond Wat is het gedrag van hun woon-werkverkeer? Rechtbank Roermond Auto Forenzen die in Roermond wonen (476 respondenten). Fiets Trein Overig

10 Logistiek We denken graag mee over logistieke oplossingen die de efficiency van transport, opslag en distributie vergroten. Want: de bestaande capaciteit beter benutten leidt tot minder bestel- en vrachtvoertuigen op de weg en een betere bereikbaarheid van stad en regio. Communicatie Proactief informeren we inwoners, bezoekers en forenzen over alle producten en hindermaatregelen. Hiervoor zetten we onze eigen communicatiekanalen in zoals de nieuwsbrief, website en social media. Nieuwsbrief 2.200 abonnees Facebook 1.200 volgers In 2019 zijn er 53 ondernemers benaderd om te kijken hoe zij met hun vrachtwagens konden bijdragen aan het mijden van de A73 en de N280. Resultaat: • De ALDI mijdt voor haar bevoorrading de N280. Dit gaat om 10 vrachtwagenmijdingen per dag. • Business Post heeft haar leasecontracten eerder vernieuwd om zo sneller met schonere voertuigen rond te rijden. Dat levert een CO2 besparing op van 40 ton CO2. • Daarnaast is er een basis gelegd voor nieuwe ontwikkelingen en bedrijven, waarvan we in 2020 een resultaat gaan zien. Rob van Happen chef transport bij ALDI “ Door de N280 zoveel als mogelijk te mijden, zorgen we ervoor dat onze winkels tijdig hun leveringen ontvangen” Website 15.000 bezoekers JAARVERSLAG ROERMOND BEREIKBAAR 2019

11 Conclusie voor 2019 89% van de bezoekersaanpak is behaald 117% van de forenzenaanpak is behaald Dit houdt in 100% van de hinderaanpak is behaald Dagelijks 145 auto’s van de weg. 184 ton CO2 bespaard ­ staat gelijk aan 800 consumenten die van Amsterdam naar Parijs vliegen. Kansen In 2020 werken we uiteraard verder om onze doelen te behalen en om de resultaten te verbeteren. Zo introduceren we ons nieuwe product ‘Probeer een e-bike’, gaan we het verkeers management systeem verder ontwikkelen en blijven we inzetten op het verbinden met partners. Want alleen samen kunnen we van Roermond een goed bereikbare stad maken en houden.

Samen helpen we reizigers slimmer op weg Roermond Bereikbaar is een programma van: Markt 31 6041 EM Roermond WWW.ROERMONDbereikbaar.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication