0

De Fietszomer HOE HET TOT STAND KWAM EN DE RESULTATEN DECEMBER 2020

2 Fietszomer Een bezoek aan de binnenstad van Roermond was dit voorjaar niet mogelijk door de Corona lock-down. Toen deze wat versoepeld werd, bleven er beperkingen in het Openbaar Vervoer bestaan (alleen noodzakelijke reizen) en leek afstand houden op de fiets in de stad moeilijk, zo niet onmogelijk. Roermond Bereikbaar wilde tijdens de versoepelingen mensen weer op een veilige manier met de fiets de weg terug laten vinden naar de binnenstad. We wilden voorkomen dat mensen daarvoor massaal in de auto zouden stappen. Daaruit ontstond ‘de Fietszomer’ in samenspraak met We are Roermond en de BIZ-binnenstad. Voor de Fietszomer plaatsten we tijdelijk extra fietsenstallingen in de binnenstad van Roermond om de fietser ruimte te geven. Want juist bij het parkeren van de fiets komen mensen dicht bij elkaar. Gelijktijdig heeft de gemeente verschillende binnenstadstraten benoemd tot fietsstraat, waarbij de auto te gast is. Met intensieve communicatie wilden we mensen verleiden om de auto te laten staan en met de fiets naar de binnenstad te laten komen. Hoe de Fietszomer is verlopen en welke resul taten we hebben behaald lees je in dit rapport. Achtergrond: samenwerken aan veranderende mobiliteit Sinds Corona haar intrede heeft gedaan, is er veel veranderd in onze manier van reizen, misschien wel blijvend. In het voorjaar hebben we met collega’s, andere overheden, werkgevers, de binnenstad en tal van andere partners gesproken over deze veranderingen. Vragen die hierbij aan de orde kwamen: Verandert thuiswerken blijvend het woon-werk verkeer? Hoe gaan we voortaan shoppen? Stappen we juist weer massaal in de auto? Is het Openbaar Vervoer nog een alternatief? En wat kan de fiets hierin betekenen? Uitkomsten brainstormsessies Samen hebben we in brainstormsessies verwachtingen gedeeld. Als aandachtspunt voor de periode met versoepelingen werd het helpen van bezoekers aan de binnenstad met veilige routes en parkeren genoemd. Ook was men het eens over het aantrekkelijk houden van het langzaam verkeer zoals de fiets, zodat de auto niet de overhand krijgt. Dit is uitgewerkt in de Fietszomer. DE FIETSZOME R ROERMOND BEREIKBAAR 2020

3 Markt Munsterplein Sint Christoffelstraat Stationsplein Wat houdt de Fietszomer in? De Fietszomer duurde van halverwege juli tot en met de eerste week van september. In deze periode stonden op een viertal plaatsen extra herkenbare fietsenstallingen in de binnenstad, namelijk op de Markt, het Munsterplein, de Sint Christoffelstraat en het Stationsplein. Kom op de fiets deze zomer! Bezoekers uit de stad en regio die naar de binnenstad van Roermond kwamen werden extra gewezen op de Fietszomer. Wekelijkse Face book posts, met veelal gecombineerd fiets stimuleren en stadspromotie, werden door zowel Roermond Bereikbaar als We are Roermond in één campagnestijl gedeeld. Ook zorgden we voor bewustwording bij mensen onder de naam ‘Kom op de fiets deze zomer!’ Dit was te zien op de sandwichborden langs de toegangswegen van Roermond.

4 Evaluatie Het effect van de Fietszomer is bepaald door het houden van enquêtes onder fietsers in de binnenstad. Dit gebeurde op twee manieren: 1. Door hostessen die op sommige dagen bij de fietsenstallingen mensen bevraagd hebben. 2. Door het scannen van een QR­code die op de banners bij de fietsenstallingen stonden. Deze mogelijkheid was er doorlopend. Het totaal van het aantal bezoekers die gebruik hebben gemaakt van de fietsenstallingen is berekend op 6.900 gebruikers. In totaal hebben de hostessen 116 enquêtes af genomen en hebben 17 fietsers de enquête via een QR­code ingevuld. DE FIETSZOME R ROERMOND BEREIKBAAR 2020

5 Resultaten Uit de reacties van bezoekers die met de fiets zijn gekomen, kunnen we het volgende concluderen: Gewone fiets E-bike Bakfiets Auto Openbaar Vervoer (Bus, Trein) Scooter/Brommer Lopend • De beoordeling voor de extra fietsenstallingen was gemiddeld een 7,5. • 41% van de bezoekers was bekend met de Fiets zomer­actie. • Het merendeel van de bezoekers is positief over de fietsroute naar de binnenstad. • Het merendeel van de bezoekers is negatief over de autobereikbaarheid van de binnenstad en verdeeld (even• 47% van de bezoekers komt normaal gesproken met een ‘gewone’ fiets naar de binnenstad. 47% 4% 7% 5% 2% 16% 20% veel positief als negatief) over het Openbaar Vervoer naar de binnenstad. • Bezoekers zijn tevreden over de fiets parkeermogelijkheden in de binnenstad. • 38% parkeert de fiets meestal bij de bewaakte fietsenstallingen. • Bezoekers zijn verdeeld over het makkelijk en veilig kunnen parkeren van de auto. Plekken waar bezoekers aan de binnenstad van Roermond de fiets stallen: Bij tijdelijke fietsenstalling de Steenen Trappen Bij tijdelijke fietsenstalling Sint Christoffelstraat Bij tijdelijke fietsenstalling Station Roermond Op straat, in een fietsenrek Op straat, buiten een fietsenrek Anders, namelijk Niet van toepassing, ik ga over het algemeen nooit met de fiets naar Roermond 17% 12% 5% 13% 7% 8% 38%

6 Gedragsverandering De grote vraag bij de Fietszomer enquête was: Heb je door de fietsstraten en de tijdelijke fietsenstallingen je reisgedrag aangepast voor je bezoek aan de binnenstad? We denken namelijk dat de bezoeker die in een normale tijd fietst of met het openbaar vervoer reist, in deze Corona tijd de auto gepakt zou hebben, als de Fietszomer er niet was geweest. Inderdaad gaf 30% van de bezoekers aan het reisgedrag aangepast te hebben vanwege de tijdelijke fietsen stallingen. Alleen al het voorkomen van dit extra autogebruik is een positief effect geweest deze zomer. DE FIETSZOME R ROERMOND BEREIKBAAR 2020

7 Het effect op langere termijn De Fietszomer heeft maar een heel klein blijvend effect in het fietsgebruik. Uit de resultaten blijkt dat de Fietszomer 0,3 structurele automijdingen op Topdagen oplevert. Doelen Roermond Bereikbaar Bezoeker: 750 minder auto bewegingen op de N280 per etmaal op topdagen. Conclusie De Fietszomer heeft beperkt bijgedragen aan de doelstelling om bezoekers op een duurzame manier naar Roermond te laten reizen. Wel heeft de Fietszomer bijgedragen aan een blijvend positief beeld van fietsen in en naar de binnenstad.

Samen helpen we reizigers slimmer op weg Roermond Bereikbaar is een programma van: Markt 31 6041 EM Roermond WWW.ROERMONDbereikbaar.nl

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Home


You need flash player to view this online publication