108

Royal HaskoningDHV is als ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in het doen van haalbaarheidsonderzoek voorafgaand aan de mogelijke bouw van waterkrachtcentrales. Zodoende heeft zij op verscheidene plekken in Indonesië onderzoek gedaan, hoewel tot nog toe niet in Papua Barat. Naar aanleiding van een gesprek met vertegenwoordigers van de SDSP (Sti chti ng Duurzame Samenleving Papua Barat) is zij geïnteresseerd geraakt in de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de gemeente Tambrauw. Perusahaan Listrik Negara (PLN) provinsi Papua Barat PLN is het nati onale energiebedrijf van de Indonesische overheid. In Papua Barat heeft zij een kantoor in Manokwari. PLN beheert het elektriciteitsnetwerk in Papua Barat. Daarnaast bezit zij eigen energiecentrales en verzorgt zij de operati onele werkzaamheden voor centrales gebouwd door andere parti jen zoals bijvoorbeeld de gemeente. De elektriciteitsvoorziening in Papua Barat schiet tekort, de vraag naar stroom is groter dan het aanbod en het aantal huishoudens dat toegang heeft tot elektriciteit ligt onder het landelijk gemiddelde. PLN heeft als taak deze situati e te verbeteren en werkt daarvoor graag samen met ondernemers en overheden bij het bouwen van nieuwe energiecentrales. Vaak wordt met gemeenten overeengekomen dat PLN vervolgens het beheer doet aangezien de kennis hiervoor meestal niet aanwezig is bij de gemeente. PT Widya Kencana Pratama Is een lokaal aannemersbedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Binnen Papua Barat werkt dit bedrijf hoofdzakelijk voor de overheid waarbij ze met name acti ef is in de nieuwere gemeenten bij de aanleg van energiecentrales. De centrales die dit bedrijf aanlegt verschillen in omvang en soort. Zo verzorgde dit bedrijf de laatste maanden lantaarnpalen op zonne-energie en een hydroelektriciteitscentrale in de gemeente Manokwari Selatan en op aanvraag van de nieuwe gemeente Pegunungan Arfak een op diesel aangedreven centrale in de hoofdstad Anggi. Vanuit het bedrijf wordt van ti jd tot ti jd geld geschonken aan maatschappelijke projecten, meestal via de katholieke kerk. De contacten van de SDSP met dit bedrijf zijn goed, waardoor er positi eve vooruitzichten zijn voor samenwerking op sociaal gebied Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 106 Duurzaamheid Het opwekken van energie doormiddel van waterkracht is CO2 neutraal en van duurzame aard. Met de huidige technieken is het meestal voldoende om water via aft akkingen per buis te laten lopen om zodoende elektriciteit op te wekken zodat het aanleggen van een stuwmeer niet meer noodzakelijk is. Zodoende gaat hydroelektriciteit niet ten koste van de biodiversiteit. Net als op andere gebieden waarbij de SDSP het Nederlands bedrijfsleven aan partners in Papua Barat koppelt om zodoende tot een duurzame economische win-winsituati e te komen, blijft ook hier de SDSP graag betrokken bij deze partners. Middels deze economische ontwikkelingen ontstaat fi nanciële ruimte bij de betrokken bedrijven om ook een bijdrage te leveren aan het welzijn van de bewoners van Papua Barat. De SDSP zet graag haar experti se in om hieraan in samenwerking met de bedrijven invulling te geven.

109 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication