110

• figuren Inleiding • Figuur I Benaming grote getallen Samengesteld uit meerdere bronnen, waaronder NRC sti jlgids, 2015 htt ps://apps.nrc.nl/sti jlboek/getal-miljoen-miljard-biljoen-biljard-triljoen-triljard • • Figuur II Gehanteerde wisselkoers van roepia, euro en dollar Wisselkoers geraadpleegd via htt p://www.wisselkoersen.nl/ op 9-11-2015 Figuur III De ligging van Papua Barat binnen Indonesië en de wereld Eigen bewerking gebaseerd op samenstelling uit meerdere bronnen Deel i 1. achtergrond ontwikkelingsproblematiek • Deel iI 1. Profiel papua Barat • • • • • • • • • Figuur 1.1 Percentage inwoners per Indonesische provincie dat leeft onder de armoedegrens (2014) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJM 2015-2019, blz. 17 • • • • Figuur 1.1 Overzichtskaart van de provincie Papua Barat , 2004 htt ps://saripedia.fi les.wordpress.com/2010/11/pabar.jpg Figuur 1.2 Totale bevolking Papua Barat per jaar in periode 2005-2013 BAPPEDA Papua Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat 2013-2033, blz. 153 Figuur 1.3 Inwoneraantal per gemeente in percentage van totaal provincie Papua Barat, 2014 BAPPEDA Papua Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat 2013-2033, blz. 153 Figuur 1.4 Stelsel bestuurlijke indeling Papua Barat en Indonesië Badan Pusat Stati sti k Papua Barat (2014) Papua Barat Dalam Angka, blz. 47-54 & htt ps://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administrati f_Indonesia • • • Figuur 1.5 Bestuurlijke indeling en inwoneraantallen Papua Barat, 2013 Badan Pusat Stati sti k Papua Barat (2014) Papua Barat Dalam Angka, blz. 90 Figuur 1.6 Administrati eve indeling provincie Papua Barat, 2013 htt ps://petatemati kindo.fi les.wordpress.com/2013/01/administrasi-papua-barat-a1-1.jpg Figuur 1.7 Bestaand wegennetwerk en geplande provinciale wegen Papua Barat 2014 BAPPEDA Papua Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat 2013-2033 • • • • • • Figuur 1.8 Trans Papua wegennetwerk 2014 htt p://www.wilayahperbatasan.com/jalan-trans-papua-membuka-isolasi-wilayah-perbatasan-papua/ Figuur 1.9 Netwerk watertransportwegen Papua Barat 2014 BAPPEDA Papua Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat 2013-2033 Figuur 1.10 Netwerk luchtt ransportwegen Papua Barat 2014 BAPPEDA Papua Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat 2013-2033 Figuur 1.11 Water- en sanitaire voorziening in Papua Barat per gemeente 2013 Badan Pusat Stati sti k Papua Barat, Stati sti k Daerah Provinsi Papua Barat, blz. 5 Figuur 1.12 Drinkwatervoorziening inwoners stad Sorong, 2011 Tirta Remu, Master Plan Penyediaan Air Minum Sorong, blz. 14 Figuur 1.13 Verdeling arbeidsbevolking over sectoren Papua Barat in absolute aantallen, 2013 BAPPEDA Papua Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat 2013-2033, blz. 162 Figuur 1.14 Verdeling arbeidsbevolking over sectoren Papua Barat in procenten van totaal, 2013 BAPPEDA Papua Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat 2013-2033, blz. 162 Figuur 1.15 Hoogst behaalde diploma werkzame arbeidsbevolking Papua Barat, 2013 Badan Pusat Stati sti k Papua Barat, Stati sti k Daerah Provinsi Papua Barat, blz. 12 Figuur 1.16 Aantal jaren dat een inwoner van Papau Barat gemiddeld onderwijs heeft genoten, 2007-2013 Badan Pusat Stati sti k Papua Barat, Stati sti k Daerah Provinsi Papua Barat, blz. 20 Figuur 1.17 Landgebruik Papua Barat in km2 en percentage, 2015 BAPPEDA Papua Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat 2013-2033, blz. 131 Figuur 1.18 Landgebruik Papua Barat in percentagel, 2015 BAPPEDA Papua Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat 2013-2033, blz. 130 Figuur 1.19 Soorten landgebruik in Papua Barat, 2009 BAPPEDA Papua Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat 2013-2033 Figuur 1.20 Samenstelling en omvang transfer allocati egelden van nati onaal naar subnati onaal niveau in Papua Barat en Papua, 1997-2008 Wereldbank (2009, oktober) Berinvestasi untuk masa depan Papua & Papua Barat, blz. 41 • Figuur 1.21 Samenstelling totale inkomsten overheden (gemeenten + provincie) per Indonesische provincie, 2013 Kementerian Dalam Negeri (2013), Agregat APBD tahun 2013 Provinsi, Kabupaten dan Kota, htt p://keuda.kemendagri.go.id/dati n/index/1/2013 Figuur 1.22 Samenstelling totale inkomsten overheden (gemeenten + provincie) per provincie gemeten per inwoner, 2013 Eigen berekening, gebaseerd op gecombineerde data van: Kementerian Dalam Negeri (2013), Agregat APBD tahun 2013 Provinsi, Kabupaten dan Kota, htt p://keuda.kemendagri.go.id/dati n/index/1/2013 Badan Pusat Stati sti k Indonesia (2010) Penduduk Indonesia Menurut Provinsi, htt p://www.bps.go.id/linkTabelStati s/view/id/1267 Figuur 1.23 Herkomst inkomsten provinciale overheid Papua Barat, 2014 Pemerintah Provinsi Papua Barat (2014) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Figuur 1.24 Economische groei in Papua Barat en Indonesië, 2003-2013 Badan Pusat Stati sti k Indonesia (2013) Laju Pertumbuhan Produk Domesti k Regional Bruto Atas Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi 2000-2013, htt p://www.bps.go.id/linkTabelStati s/view/id/1624 Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 108

111 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication