124

tweede kamer-brief aan sdsp, 10-3-2014 brief ploumen aan tweede kamer, 3-4-2014 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Azië en Oceanië Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Onze Referentie MINBUZA-2014.140588 Uw Referentie 2014Z03112/2014D08650 Datum 3 april 2014 Betreft Uw verzoek inzake maatregelen ter verbetering situatie in Papua m.b.t. besteding bilateraal geld en ontbossing regenwoud Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 maart 2014 met kenmerk 2014Z03112/2014D08650 inzake maatregelen ter verbetering situatie in Papua met betrekking tot besteding van bilateraal geld en ontbossing van het regenwoud. In zijn brief van 6 december 2013 aan de Algemene Rekenkamer spreekt de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) zijn zorg uit over de gevolgen van de ontbossing van het regenwoud in Papua, en over het feit dat in hun optiek de bilateraal in Papua gefinancierde activiteiten nauwelijks ten goede komen aan de bescherming van het regenwoud en zijn bewoners. Hierdoor worden volgens SPSD efficiëntie en effectiviteit van het ontwikkelingsbeleid van de Nederlandse regering negatief beïnvloed. Overigens hecht ik er aan op te merken dat ik grote waardering heb voor de betrokkenheid van SPSD bij de ontwikkelingen rond het regenwoud en zijn bewoners. Zoals vermeld in de onlangs met u besproken herziene versie van hoofdstuk 4 (Ontwikkelingssamenwerking) van het Meerjarig Interdepartementaal Beleidskader (MIB) voor Indonesië, liggen de prioriteiten bij de samenwerking met Indonesië bij de sectoren Voedselzekerheid, Water en Veiligheid & Rechtsorde. Milieu en biodiversiteit horen daar niet meer bij. In dat licht bezien is de opmerking dat de door Nederland gefinancierde activiteiten niet direct ten goede komen aan de bescherming van het regenwoud, juist. Nederland heeft in zijn programma in Indonesië, en specifiek in Papua, een andere keuze gemaakt, gericht op versterking van de rechtsorde via een programma op het terrein van community policing, de verbetering van basisvoorzieningen via UNICEF met een onderwijsprogramma ter voorkoming van HIV/aids en –in het recente verleden- capaciteitsopbouw van lokale overheden. Met deze interventies beoogt Nederland bij te dragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de lokale bevolking. Pagina 1 van 2 Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 122

125 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication