43

Inwoneraantal per gemeente in percentage van totaal provincie Papua Barat, 2014 25,6% 1.5 bestuurlijke indeling 28,6% 8,6% 3,4% 6,8% 2,5% 3,2% 4,3% 1,6% Fakfak kaimana teluk wondama teluk bintuni manokwari sorong selatan sorong raja ampat tambrauw maybrat manokwari selatan peguningan arfak sorong (stad) 41 Investeringskansen 5,4% 9,3% 5,0% 18,1% Papua Barat is een relati ef nieuwe Indonesische provincie die voorheen samen met het gebied van de huidige provincie Papua één provincie vormde die de naam Irian Jaya droeg. In 2003 werd deze provincie opgedeeld en kreeg het westelijke gedeelte de naam Irian Jaya Barat terwijl het overige gedeelte Irian Jaya bleef heten. De provincie Irian Jaya doopte zich later om tot de provincie Papua en in 2007 kreeg Irian Jaya Barat de naam Papua Barat14 . Indonesië heeft een duidelijke hiërarchische verdeling van bestuurslagen, reikend van het nati onale niveau tot aan zeer kleinschalige eenheden zoals buurtschappen van omtrent derti g huishoudens. In fi guur 1.4 is een overzicht gegeven van de administrati eve lagen op Papua Barat. papua barat bestaat momenteel uit 12 gemeenten en 1 stadsgemeente Onder het bestuursniveau van de provincie bevinden zich in Papua Barat derti en gemeenten waaronder 12 kabupaten en 1 kota. Kabupaten zijn gemeenten waartoe zowel stedelijk gebied als landelijk gebied toe kunnen behoren. De administrati eve aanduiding kota is voorbehouden aan gemeenten die slechts een stedelijk gebied beslaan. De enige administrati eve kota in Papua Barat is de stad Sorong15 . In Papua Barat vindt een proces van bestuurlijke decentralisati e plaats (pemekaran) waarbij de laatste jaren nieuwe gemeenten zijn ontstaan. Deze tendens zet zich voorlopig voort met de beoogde vorming van de nieuwe gemeenten Manokwari Barat en Kuri Wamesa. Middels dit proces komt de besluitvorming dichter bij de bevolking te liggen en wordt door fi nanciële impulsen ontwikkeling gebracht naar gebieden die voorheen in de periferie van gemeenten lagen. fig. 1.3

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication