46

de overheid bestaat nu voor het overgote deel uit inheemse papoea´s het overheidsapparaat inclusief hooggeplaatste bestuurders tegenwoordig voor het overgrote deel uit inheemse Papoea’s. In december 2015 zullen er verkiezingen plaatsvinden voor de meeste gemeenten in Papua Barat en in 2017 zullen verkiezingen worden gehouden voor een nieuwe gouverneur en vice-gouverneur. De overheid van Papua Barat kent voor het dagelijks bestuur een onderverdeling in verschillende bureaus (biro) en diensten (dinas). Onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur kennen een eigen dinas waarmee de provinciale overheid diensten aanbiedt aan de inwoners van het gebied. Voor de interne operati e van de provinciale overheid alsmede voor het leveren van meer faciliterende diensten zijn er biro’s. 1.7 transport Het transportnetwerk in Papua Barat is de laatste jaren volop in ontwikkeling. De provinciale overheid besteedt meer dan 20% van haar budget aan infrastructurele werken op dit gebied. Hierbij zet zij voornamelijk in op de aanleg van wegen, 75% van het bedrag voor transportgerelateerde infrastructuur wordt hieraan besteed20 . Gezien de uitdagende geografi sche omstandigheden van Papua Barat heeft transport voorheen vooral via lucht en zee plaatsgevonden, maar het vervoer over land is groeiende. Papua Barat kent (nog) geen transportmogelijkheden over rails. 1.7.1 Transport over land De omvang van landtransport sti jgt hoewel transport over zee en door de lucht een aanzienlijk aandeel blijven vertegenwoordigen. De meeste gemeenten kennen inmiddels een wegennetwerk dat de belangrijke plaatsen binnen de gemeente met elkaar verbindt. Dit is echter niet voor alle gemeenten het geval. Gemeenten zoals Teluk Wondama, Teluk Bintuni en Kaimana zijn nog niet voldoende bereikbaar via land en maken hoofdzakelijk gebruik van zee en luchtt ransport. In de gemeente Raja Ampat vindt transport tussen verschillende plaatsen vrijwel uitsluitend plaats over zee21 Ondanks de investeringen van de afgelopen jaren ligt de wegendichtheid in Papua . Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 44 Barat nog ver achter bij de meer ontwikkelde en meer dichtbevolkte gebieden van Indonesië. Uiteraard spelen de moeilijke geografi sche omstandigheden en de lage bevolkingsdichtheid hierbij een rol. Wanneer gekeken wordt naar de wegendichtheidsrati o wordt de achterstand van Papua Barat zichtbaar. De wegendichtheidsrati o wordt berekend door de lengte van het aantal kilometers weg in een provincie af te zett en tegenover het aantal vierkante kilometer dat een provincie telt. Op deze index neemt Papua Barat de op twee na laatste plaats in van de in totaal 33 provincies in Indonesië. Ze staat met een rati o van 8,24 nog net boven de provincies Kalimantan Timur en Papua. Ter vergelijking, de provincie Bali kent een rati o van 130,2822 . Bij de bouw van wegen wordt in Papua Barat de focus gelegd op het verbinden van begin en eindpunt. Het aanleggen van een bereidbare weg wordt als eerste prioriteit gesteld, waarna in verschillende etappes de weg wordt verbeterd om uiteindelijk geasfalteerd te worden. Zo kan het enkele jaren duren voordat een weg over de complete lengte is geasfalteerd. Onderhand bestaat meer dan 50% van alle wegen in Papua Barat uit asfalt23 .

47 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication