48

Papua Barat kent vier grote commerciële havens. Deze bevinden zich in de steden Sorong, Manokwari, Fakfak en Kaimana25 . Het vervoer van goederen van de provincie Papua Barat naar andere delen van Indonesië vindt hoofdzakelijk plaats via de grootste haven van de provincie in Sorong. Directe export of import vanuit Papua Barat naar en vanuit het buitenland is nog niet mogelijk en verloopt meestal via de havens van Surabaya en Jakarta. door uitbreiding van de haven van sorong zal de concurrentiepositie van papua barat versterken netwerk watertransportwegen papua barat, 2014 Hierin zal echter verandering komen aangezien de regering van Joko Widodo vaart zet achter het verwezenlijken van de aanleg van een nieuwe grote haven nabij de stad Sorong. Deze haven zal de eerste internati onale haven van Papua worden en samen met de te ontwikkelen industriële zone zo’n 7.500 hectare beslaan. Ze zal de mogelijkheid bieden voor containers tot een capaciteit van 500.000 TEU en rechtstreekse im- en export met het buitenland mogelijk maken. Deze ontwikkeling zal de concurrenti epositi e van Papua Barat aanzienlijk versterken. De nieuwe haven zal zich richten op handel met Japan, China, Australië en de pacifi sche eilanden en zal gezien de strategische ligging voor verschillende landen in de regio een verkorti ng van de transportafstand betekenen26 . 1.7.3 transport door de lucht Luchtt ransport speelt een belangrijke rol in Papua Barat. Gezien de geografi sche omstandigheden, namelijk bergachti g en moeilijk bereisbaar terrein, zijn veel plaatsen in de binnenlanden lange ti jd slechts per lucht toegankelijk geweest en voor enkele afgelegen plaatsen is dit nog alti jd het geval. fig 1.9 Ondanks de investeringen in wegtransport blijft de rol van de luchtvaart voor Papua Barat groot. Luchtvervoer is sneller en dikwijls comfortabeler en goedkoper dan transport over land. Als gevolg van een groeiende economie alsmede door investeringen in de luchtvaart is het aantal passagiers dat vervoerd wordt de laatste jaren zelfs sterk toegenomen. In 2006 was het aantal personen dat landde op luchthavens in Papua Barat 142.965 personen en het aantal mensen dat vertrok 154.538 personen. In 2013 was dit aantal gegroeid tot respecti evelijk 569.770 en 612.397 personen27 . Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 46

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication