52

Verdeling arbeidsbevolking over sectoren Papua Barat in procenten van totaal, 2013 Het opleidingsniveau van de werkzame bevolking in Papua Barat is laag. Dit komt duidelijk naar voren wanneer gekeken wordt naar het hoogst behaalde onderwijsniveau van nu werkzame burgers. Slechts 13,23% van hen heeft een diploma behaald na de middelbare school. Een groot deel, van bijna veerti g procent (39,81%) heeft slechts de basisschool afgerond of is hier zelfs nog niet mee klaar gekomen38 . 20% % 5% 49% Landbouw, tuinbouw, bosbouw, jacht & visserij 14% 4% 4 3%% 0% fig 1.14 Mijnbouw Industrie Energie, gas en drinkwatervoorziening Bouw Handel, gastronomie, dienstverlening Transport, overslag, communicatie Hoogst behaalde diploma werkzame arbeidsbevolking Papua Barat, 2013 13% 21% 29% 19% Geen diploma Basisschool (7-12 jaar oud) Tussenschool (13-15 jaar oud) 18% fig 1.15 Middelbare school (16-18 jaar oud) Universiteit Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 50 Er vinden echter verbeteringen plaats wat het opleidingsniveau van de bevolking van Papua Barat betreft . Elk jaar sti jgt het aantal jaren dat een gemiddelde inwoner van Papua Barat onderwijs geniet. Als gevolg hiervan zal mett erti jd ook het opleidingsniveau van de beroepsbevolking verbeteren39 . Aantal jaren DAT EEN INWONER VAN PAPUA BARAT GEMIDDELD onderwijs HEEFT GENOTEN, 2007-2013 fig 1.16

53 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication