54

soorten landgebruik in papua barat, 2009 1.12 financiële situatie lokale overheden De fi nanciële situati e bij de overheden in Papua Barat is goed en lijkt de komende jaren nog beter te worden. Sinds in Indonesië het proces van decentralisering in gang is gezet kennen lokale overheden meer bevoegdheden en taken, en is de allocati e van gelden door de centrale overheid in Jakarta aan provincies en gemeenten sterk toegenomen. Daarnaast brengt het toekennen van speciale autonomie aan een drietal provincies in Indonesië waaronder Papua Barat, een extra geldstroom (dana otsus) met zich mee. Voor Papua Barat geldt dat in absolute cijfers de allocati egeldstroom uit Jakarta sinds 2003 met 600% is toegenomen41 . transfer allocatiegelden van nationaal naar subnationaal niveau in Papua Barat en Papua in miljarden roepia, 1997-2008 Wolken Primair bos Secundair bos Primair mangrovebos secundair mangrovebos Primair moerasbos Secundair moerasbos luchthaven/zeehaven bebouwing plantage mijnbouw Akker Gemengde akerbouw moeras savanne rijstveld Struikgewas moerassig struikgewas braakliggend terrein transmigratiegebied oppervlaktewater fig 1.19 dana ekonomi khusus dana pembagian jatah sumber daya dan pajak dana alokasi khusus dana alokasi umum fig. 1.20 Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 52

55 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication