60

groei per economische sector in papua barat, 2003-2013 1.13.4 Investeringen Landbouw Mijnbouw Industrie (hoofdzakelijk olie en gas) Energie, gas en drinkwatervoorziening Bouw fig. 1.27 Handel, gastronomie, dienstverlening Transport, overslag, communicatie Financiële instellingen, vastgoed, verhuurbedrijven Sociaal maatschappelijke dienstverlening, ambtenarij De Indonesische overheid richt zich op de economische ontwikkeling van Papua Barat en wil daarvoor onder anderen buitenlandse investeerders aantrekken. In Papua Barat zijn twee overheidsorganen nauw betrokken bij het aantrekken en faciliteren van investeerders. Het eerste is de provinciale afdeling van de kamer van koophandel, KADIN (Kamar Dagang dan INdustri) en het tweede is het provinciale orgaan voor investeringen en vergunningen, BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu). Zij beijveren zich voor het aantrekkelijk maken van Papua Barat voor investeerders door het verschaff en van informati e in de vorm van brochures, folders, kaarten en via internet. In de bijlage van dit rapport zijn twee investeringskaartoverzichten toegevoegd, waarvan een van het BPMP2T. Tevens is op de website van het BPMP2T, www.investi nwestpapua.com beknopte informati e te vinden voor potenti ële investeerders. Voor het doen van investeringen in Papua Barat en in het aanvragen van vergunningen vormen zij het centrale loket. Ontwikkeling belang economische sectoren ten opzichte van elkaar in Papua Barat 2003-2013 Sociaal maatschappelijke dienstverlening, ambtenarij Financiële instellingen, vastgoed, verhuurbedrijven Transport, overslag, communicatie Handel, gastronomie, dienstverlening Bouw Energie, gas en drinkwatervoorziening Industrie (hoofdzakelijk olie en gas) Mijnbouw landbouw de organisaties kadin en bpmp2t begeleiden investeerders die in papua barat willen investeren Voordat investeerders met de lokale overheid in Papua Barat te maken krijgen, komen zij echter eerst in contact met het nati onale investeringsorgaan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Het is bij wet verplicht dat investeringen via dit centrale orgaan lopen. Op de website van deze organisati e, www.bkpm.co.id is informati e te vinden over de stappen die een buitenlandse investeerder moet doorlopen wanneer men in Indonesië wil ondernemen. Het BKPM zet investeringsdoelstellingen voor de verschillende provincies in Indonesië en richt zich in lijn met de ontwikkelingsplannen van de Indonesische overheid op het verhogen van investeringen in Oost-Indonesië waaronder Papua Barat. Men verhoogt elk jaar de investeringsdoelstellingen voor deze provincie en promoot investeringen in Papua Barat. De laatste jaren is daardoor een sterke sti jging te zien van investeringen gemaakt met buitenlands kapitaal. In verhouding tot de totale in Indonesië gedane buitenlandse investeringen is het aandeel dat Papua Barat inneemt gering. Het aandeel van Papua Barat ten opzichte van het Indonesisch totaal is echter wel groeiende, van 0,11% in 2010 tot 0,54% in 2014. fig. 1.28 Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 58 miljoen roepia

61 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication