67

Fig. 2.9 Doelstelling economische groei per Indonesische regio Om de welvaart en het welzijn van de bewoners van Papua Barat te verhogen wordt een strategie uitgelegd met daarin vier focuspunten. 1) Het verzorgen in de basisbehoeft en van de bevolking. Dit moet worden gedaan door het verbeteren van basisdiensten zoals onderwijs en gezondheidszorg en het verbeteren van de behuizing van de bevolking. 2) Het vergroten van de economische zelfstandigheid. Dit moet worden gedaan door het midden- en kleinbedrijf te sti muleren op die gebieden waarin Papua Barat uitblinkt. Landbouw; cacao, koffi e, buah merah, kokosnoot, sago, pinda’s, knollen, groente en vruchten, suikerriet, rubber en palmolie. Veeteelt; varken en rund. Visserij; vangst en kweek. Toerisme; mariti em, ecologisch, cultureel. Industrie; verwerking van olie en gas tot meer geavanceerde producten. 3) Het verbeteren van de infrastructuur. Het gaat hierbij zowel om infrastructuur om de lokale bevolking te dienen als om economische ontwikkeling te bespoedigen, dit door de aanleg van meer lucht- en zeehavenfaciliteiten, wegen en een spoorbaan die Manokwari en Sorong verbindt. Papua Barat Het nati onale ontwikkelingsplan op de middellange termijn geeft naast een analyse van de ontwikkelingsuitdagingen en mogelijkheden voor Indonesië in zijn algemeen, ook een specifi eke schets van de uitdagingen en strategieën voor elke provincie. Voor Papua Barat wordt er een analyse gemaakt van de uitdagingen waarin met name de ontwikkelingsachterstand ten opzichte van de rest van Indonesië wordt benadrukt. Deze achterstand bevindt zich op vrijwel alle gebieden zoals bijvoorbeeld onderwijs, infrastructuur, gezondheidszorg, opleiding arbeidsbevolking, energievoorziening etc. In het ontwikkelingsplan worden op macroschaal strategische antwoorden gegeven om deze problemen aan te pakken. Daarnaast wordt beschreven dat de grote economische potenti e binnen Papua Barat ligt op de gebieden van mijnbouw, olie en gas, landbouw, visserij en toerisme. Vervolgens wordt er ingegaan op hoe deze economische potenti e benut kan worden. 65 Investeringskansen 4) Het verhogen van het menselijk ontwikkelingsniveau. Dit moet worden gedaan door investeringen in onderwijs over het algemeen, het bouwen van een science park en technology park en het opleidingsniveau onder inheemse Papoea’s te verbeteren. Strategische economische zones Papua Barat Er worden verschillende strategische economische zones onderscheiden voor ontwikkeling. Als strategische groeistad is Sorong aangewezen. Deze stad vormt een verbinding tussen de provincie Papua Barat en via de Molukken met de rest van Indonesië en dient als hub. Voor de provincie Papua is als groeistad Jayapura aangewezen. Een stad als Manokwari heeft een meer lokale functi e.

68 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication