69

Speciale economische zones Papua Barat Er zijn drie speciale economische zones, KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) gepland voor Papua Barat. Namelijk Raja Ampat, Sorong en de Bintunibaai. In deze zone’s wordt extra aandacht gegeven aan economische ontwikkeling van de kernkwaliteiten van de zone door hier infrastructuur, overheidsdiensten en wetgeving op af te stellen. Bij Raja Ampat gaat het hier om toerisme, bij Sorong om industrie en olie en bij de Bintunibaai om gas. Fig. 2.13 Speciale economische zones De volgende punten worden onderscheiden; • • • • • • • • • • Verbetering wegennetwerk tussen industriegebied en haven in de Bintunibaai. Verbetering verbinding tussen industriegebied Arar, veeteeltgebieden Salawati , Bomberei en Kebar, schuren in Sorong Selatan, met de stad Sorong en de stad Manokwari Ontwikkeling haven Arar bij Sorong Ontwikkeling scheepsdok in Bintunibaai Ontwikkeling van haven Seget als onderdeel van het lol laut-plan Ontwikkeling vliegveld Segun in Kabupaten Sorong. Finaliseren van wegenbouwproject volgens wet No. 40 jaar 2031 over de bouw van strategische nati onale wegen voor de versnelling van de ontwikkeling van de provincie Papua Barat Bouw treinbaan tussen de steden Sorong en Manokwari Verbetering wegkwaliteit tussen Manokwari en Bintuni Bouw nieuw vliegveld, Siboru in gemeente Fakfak Menselijk ontwikkelingsniveau Papua Barat Op het gebied van menselijke ontwikkeling (pembangunan manusia) worden met name algemene verbeterpunten gegeven zoals het versterken van de regionale overheid voor het leveren van diensten. Men wil inzett en op de ontwikkeling van de arbeidsbevolking in de potenti evolle sectoren van Papua Barat, namelijk mijnbouw, gas- en olieindustrie, landbouw en veeteelt. Er moet een technology park worden gebouwd waar de focus ligt bij de mariti eme sector en de voedsel producerende sector. Ook moet er een science park komen. Daanaast wil men de bevolking van Papua Barat begeleiden bij het opzett en en opereren van bedrijven en wil men de capaciteit vergroten onder inheemse Papoea’s om economisch succesvoller te worden. Infrastructuur Papua Barat Het ontwikkelingsplan geeft een analyse van de knelpunten binnen het infrastructurele netwerk van Papua Barat en de verbeteringen die hierin moeten worden aangebracht. Investeringsklimaat Papua Barat Om het investeringsklimaat in Papua Barat te verbeteren wil men duidelijkere regelgeving omtrent inheemse grondrechten (hak ulayat) en in kaart brengen welke groepen op welk gebied recht hebben. Men wil investeerders en inheemse Papoea’s 67 Investeringskansen

70 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication