89

Nederlands bedrijfsleven Potentie zonne-energie Indonesië Nederlandse bedrijven zouden op verschillende manieren een rol kunnen spelen in de energiesector van Papua Barat. Er valt te denken aan een rol voor Nederlandse bedrijven vanwege hun experti se op het gebied van verschillende duurzame energiebronnen. Hiervoor zou zij bijvoorbeeld kunnen worden ingehuurd voor het doen van haalbaarheidsstudies of het geven van advies. Ook zouden Nederlandse bedrijven de techniek en machinerie kunnen leveren voor energiecentrales. 3.3.1 Hydro-elektrische energie Aanzienlijke delen van Papua Barat bestaan uit bergachti g gebied met veel rivieren. Deze gesteldheid maakt dat er grote kansen liggen voor de ontwikkeling van hydro-elektrische energiecentrales. In het nati onale middellange termijn ontwikkelingsplan (RPJM III Nasional) wordt de potenti e met waterkracht opgewekte elektriciteit in Papua Barat geschat op maar liefst 22.371 MW62 . In de meeste gemeenten behoort waterkrachtenergie tot de mogelijkheden. Gemeenten met een bovengemiddeld grote potenti e zijn Tambrauw, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat en Pegunungan Arfak. 3.3.2 Zonne-energie fig. 3.3 Zonne-energie biedt voor veel delen van Papua Barat een uitkomst. Bijvoorbeeld op eilanden waar geen rivieren beschikbaar zijn voor waterkrachtenergie en waar energie opwekken met fossiele brandstoff en hoge kosten met zich meebrengt. Ook voor verafgelegen en moeilijk bereisbare gebieden in de binnenlanden biedt zonne-energie een oplossing. De provinciale overheid heeft voor de komende jaren zowel grote als kleinschalige zonne-energieprojecten in de planning staan. De zonintensiteit in de vogelkop van Papua Barat is daarbij hoger in vergelijking met de meeste andere delen van Indonesië zoals te zien is in fi guur 3.4. 87 Investeringskansen Potentie hydro-elektrische energie in papua fig. 3.4 3.3.3 Getijdenenergie Papua Barat is potenti eel interessant voor het opwekken van energie met geti jdenstroom. Ze vormt de doorgang tussen de Grote Oceaan in het noorden en de Bandazee in het zuidwesten. Er bevinden zich veel eilanden en zeestraten. De geti jdenwerking rond Papua Barat verschilt per locati e en kan een hoogteverschil van tussen de 3 en 6 meter opleveren. De regio kent een gemengde geti jdenwerking welke tussen een eb- en vloedcyclus van een keer per dag, en van twee keer per dag in zit. De gemiddelde stroomsnelheid van water langs de kust bij hoog- en laagti j is 7-8 cm/seconde en bij hoogti j 11 cm/seconde63 . 3.3.4 Bodemwarmte-energie Geothermische energie kan worden omgezet in elektriciteit. In Papua Barat gebeurt dit nog niet, maar zijn er enkele gebieden waar warmwaterbronnen te vinden zijn, hetgeen bodemwarmte impliceert. In een verkennende studie van het Indonesische geologisch papua barat is potentieel interessant voor het opwekken van energie met getijdenstroom

90 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication