9

provinco, kiu longe esti s fermita kaj izolita parto de indonezio. Samtempe, en la nacia strategio por la evoluo de indonezio, la nacia registaro planis malfermi papua barat al eksterlandaj entreprenoj kaj investado. Ĉi ti u politi ko kondukis al granda kresko de eksterlandaj investoj kaj ekonomio de papua barat. Kiel rezulto, novaj ŝancoj aperis por la evoluo de la loka loĝantaro kaj por eksterlanda komerco. Sur la socia nivelo, la plej granda defi o en papua barat nuntempe estas la integriĝo de indiĝenaj loĝantoj de papua barat en la moderna ekonomio. Speciale en la kamparaj areoj ĉi ti o fariĝis temo de granda graveco, pro procezo de estrado malcentralizo (pemekaran) kaj rapide vasti ĝanta ekonomio. Pro historiaj kaj kulturaj faktoroj, konsiderinda kvanto de indiĝenaj loĝantoj de papua barat alfrontas malfacilaĵojn por prosperi en la moderna ekonomio.La plejparto de la novaj ekonomiaj ŝancoj estas prenita de indoneziaj enmigrintoj, kiuj estas pli lertaj kaj edukitaj. Ĉi ti u fenomeno kaŭzis malekvilibran laboro dividon en papua barat, kie la plimulto de la komercaj entreprenoj estas posedata de enmigrintoj. Por la indiĝena loĝantaro de papua barat ĉi ti o kaŭzis dependecon kaj pliigas la riskon de ekonomia marĝenigo. Por fari kontribuon al la plibonigo de la situacio en papua barat, ĉi ti u raporto provizas per superrigardo de la fundamentaj kaŭzoj. La plej okulfrapa inter ti uj kaŭzoj estas manko de eduko, kaj specifaj kulturaj karakterizoj kiuj malhelpas la indiĝenajn loĝantoj de papua barat fl ori ekonomie. Al ti uj kiuj volas fari poziti van kontribuon en papua barat, ĉu evoluigorganizo aŭ eksterlanda entrepreno kun altaj daŭripovaj normoj, estas rekomendate doni atenton al ĉi ti u temo. Kiel prakti kan helpon, mi skizas specialan edukan programon, kiu celas enkonduki junulojn en la mondon de entreprenado. Papuo barat fariĝis pli alloga por fari komercon de kiam infrastrukturo estas rapide plibonigata kaj eksterlanda investado estas bonvenigita. Ĉi ti u raporto donas superrigardon pri la nuna situacio en la provinco, kaj perspekti von sur estontaj evoluoj de papua barat bazitan sur rilataj indoneziaj evoluaj planoj, kiuj estas resumitaj kaj integritaj en ĉi ti u raporto. Kvin ekonomiaj sektoroj estas priskribitaj en detaloj pro sia investa potencialo, ĉi ti uj inkludas la sekvajn sektorojn; energion, tropikan agrikulturon kaj horti kulturon, forstadon, fi ŝkaptadon kaj turismon. Ĉi ti u studo servas kiel unua esploro de la investa potencialo en papua barat. Por sti muli plian esploron, tri investadaj kazoj elstaras, pri; fi ŝkaptado, kakao kaj hidrelektro. Tiamaniere, ĉi ti u raporto priskribas la soci-ekonomian situacion en papua barat en la jaro 2015. Pro la vasta analizo pri ĉi ti u regiono kaj ĝiaj loĝantoj, ĉi ti u raporto estas interesa por diversaj legantoj. Tiuj kiuj volas fari daŭripovan kontribuon al la evoluo de papua barat, povas trovi konsion por formi sian strategion. 7 Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 Al evoluigorganizoj, speciale la analizo de la socia situacio, kiel priskribita en la parto I, povas doni gravan informaron. Eksterlandaj entreprenoj, kiuj interesiĝas por fari investon daŭripove, povas trovi en la parto II superrigardon de kelkaj ŝancoriĉaj investoterenoj kaj inspiron por fari ĉi ti ujn investojn daŭripov maniere. Por la Sti chti ng Duurzame Samenleving Papua Barat, SDSP (Fondaĵo por Daŭripova Evoluo de Papua Barat) la du partoj estas same gravaj. La SDSP penadas por la kreado de ĉionampleksa regiona evoluplano por la tuta provinciopapua barat kaj volas ke ĉi ti u plano estu farata per kunlaborado inter la nacia kaj loka estraroj de indonezio, la nederlanda ambasado en indonezio, kaj nederlandaj entreprenoj. Por ĉi ti o, speciale la dua ĉapitro de la parto II, kiu enhavas resumojn de ĉiuj koncernaj indoneziaj evoluplanoj, estas interesa. abstract - english The Indonesian province of Papua Barat has a special history and a disti nct positi on in the republic of Indonesia. Although Papua Barat is one of the most resource rich areas in the country, its level of development lags far behind. Besides an overall contrast with other Indonesian provinces, an internal disparity exists between indigenous Papuans and Indonesian immigrants in terms of human development and economic success. In recent years the development process of Papua Barat gained momentum. As a result of the transmission of special autonomy (otonomi khusus) to the provincial level of Papua Barat, the local administrati on enjoys greater legislati ve power and receives a considerable amount of money from Jakarta for the development of the province. At the same ti me, in the nati onal development strategy the Indonesian government puts focus on the development of Papua Barat by opening the province to foreign businesses and investment. This policy shift has made a great change in the accessibility of this region which has long been a closed and remote part of Indonesia. In recent years this has led to a respectable increase of foreign investment in Papau and strong economic growth. As a result, new opportuniti es appear for the development of the local populati on and for foreign business to invest in the region. In social terms the main challenge for Papua Barat nowadays is to successfully incorporate indigenous Papuans into the modern economy. Especially in the rural areas this has become an issue of great importance because of a process of administrati ve decentralizati on (pemekaran) and a rapidly expanding economy. Due to historical and cultural factors, a considerable amount of indigenous Papuans faces diffi culti es to prosper in the modern economy, where most of the new economic opportuniti es

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication