92

Voor Nederlandse bedrijven zijn de tropische landbouwproducten die kunnen worden afgezet op de Nederlandse en Europese markt waarschijnlijk het meest interessant. Betreff ende Papua Barat valt hier te denken aan cacao, koffi e en specerijen (met name nootmuskaat en kruidnagel). Gezien de relati ef perifere ligging en lange afstanden die producten vanuit Papua Barat moeten afl eggen hebben dergelijke producten met een lange houdbaarheid de voorkeur. neemt als gevolg van de aanhoudende economische groei de vraag sinds jaren toe68 . Nederlands bedrijfsleven Er zijn meerdere rollen denkbaar voor Nederlandse bedrijven waar het gaat om investeringen in de landbouw. De meest voor de hand liggende rol is die van het Nederlandse bedrijf als opkoper van landbouwproducten in Papua Barat die interessant zijn voor de Nederlandse markt. Aangezien de toevoer van deze producten in de meeste gevallen echter nog niet op gang gekomen is zal het Nederlandse bedrijfsleven ook een rol kunnen spelen in het samen met Indonesische partners oprichten van landbouwbedrijven voor bepaalde gewassen. Ze zou ook een rol kunnen spelen in de levering van kennis en materieel (zaden, mest, machinerie) op het gebied van landbouw. 4.3.1 Cacao (zie ook hoofdstuk 4) Cacao is een gewas waarmee men in verschillende delen van Papua Barat al bekend is en daar door de lokale bevolking wordt verbouwd. De wereldmarktprijs voor cacao is sinds het begin van deze eeuw aanzienlijk gestegen en de verwachti ngen over de verdere ontwikkeling van de prijs is gunsti g66 . Nederland kent een aanzienlijke cacaoverwerkende industrie en Amsterdam is de grootste cacaohaven ter wereld67 . Een relati e aan te gaan op dit gebied met Papua Barat lijkt daarom een voor de hand liggende stap. De Nederlandse en Europese markt zijn interessante afzetgebieden, de vraag naar chocolade sti jgt echter nog sneller in Azië. De vergroti ng van de welvaart in een land als China doet de vraag naar chocolade sti jgen, maar ook in Indonesië zelf de wereldmarktprijs voor cacao is sinds het begin van deze eeuw aanzienlijk gestegen 66 De lokale overheid ziet het liefste dat zoveel mogelijk grondstoff en zoals landbouwopbrengsten in Papua Barat zelf worden verwerkt tot halff abricaten of eindproducten. Dit levert werkgelegenheid op en geeft een grotere winstmarge. Bedrijven uit de Nederlandse cacao-industrie zouden hier een bijdrage in kunnen leveren. De verbouw van cacao vindt in Papua Barat veelal plaats op kleine schaal en met weinig moderne landbouwtechnieken, daarom kent zij een lage producti viteit en is ineffi ciënt. Hier is winst te behalen door training en toepassing van meer effi ciëntere landbouwmiddelen en technieken. Tot de gebieden met potenti e voor de verbouw van cacao in Papua Barat behoren de gemeenten; Fakfak, Wondama, Teluk Bintuni, Kaimana, Manokwari, Sorong Selatan, Corong en Raja Ampat. Figuren 3.6 t/m 3.8 zjn gebaseerd op gegevens van het investeringsorgaan voor Papua Barat, BPMP2T. Figuur 3.6 toont het huidige areaal cacaoplanten en de jaaropbrengst per gemeente. Overzicht areaal en productie cacao per gemeente in Papua Barat, 2014 Areaal (ha) 270 79 Fakfak Kaimana Wondama Teluk Bintuni Manokwari Tambrauw Sorong (gemeente) Sorong (stadsgemeente) Maybrat Sorong Selatan Raja Ampat FIG. 3.6 431 62 959 - 274,9 11 - 978 1.101,98 230 244 120.118 3.204 - 1.745 4,5 - 34,30 1.316,02 Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 90 Jaaropbrengst (ton) 15,57

93 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication