95

geleid tot een wet die het verplicht stelt plaatselijk gekapt hout ook te verwerken. In de provincie Papua Barat is hierover gesproken, maar dit is op dit moment niet verplicht. Het moratorium op houtkap is k s uitgevaardigd om orde op zak kunnen stellen in de sector. Een v de manieren om een beter overzicht te scheppen in de houtsector is de instelling van het SVLK (Sistem Verifi kasi Legalitas Kayu). Dit is een registrati esysteem waarbij elke k stronk hout een nummer w rdt gegeven om zodoende de legalit or van gekapt hout op de mark kunnen controleren. Binnenkort t te moet dit systeem in werking treden Op het gebied van bosbouw is in tr s in Papua Barat nog niet uitgemaak de zeggenschap bij de provinciale ming regering ligt of bij het nati onale ministerie van bosbouw (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Vooralsnog moet het ministerie van bosbouw toestemming geven om hout te mogen verhandelen en is zij onwillig deze bevoegdheid prijs te g aan het provinciale bestuur. Zo geeft het Wereld Natuur Fonds (WNF) aan moeite t hebben met het verkrijgen van vergunningen voor het mogen verhandelen van hout afk omsti g uit hun projecten van gemeenschapsbosbouw. aak ciale an hout Er wordt beweerd dat het Indonesische leger in Papua Barat hierin een rol speelt81 . Een . Het leger is voor een groot deel aangewezen op het genereren van eigen inkomsten uit de exploitati e van natuurlijke hulpbronnen13,15 van de inkomstenbronnen is bosbouw. Voor het leger is het eenvoudiger om toestemming te verkrijgen voor houtconcessies bij het ministerie in Jakarta dan bij een nieuwe lokale overheidsinstelling in Papua Barat. Het leger kent namelijk een moeizame verhouding met de lokale instanti es. 93 Investeringskansen het systeem voor registratie van hout (svlk) wordt binnenkort ingevoerd is een overzicht houtkapconcessies uitgegeven voor instelling van het moratorium, 2008 fig. 3.9

96 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication