75

103 vragen anticonceptie & abortus 88 Is de pil nog steeds het meest gebruikte anticonceptiemiddel? Ja, maar het gebruik van de pil is afgenomen en het gebruik van het spiraaltje is verdubbeld sinds 2012. Deze verschuiving is gunstig omdat langwerkende anticonceptiemethoden, zoals het spiraaltje, minder gevoelig zijn voor fouten, zoals het vergeten van de pil. Andere methoden zoals de prikpil en het anticonceptiestaafje worden maar heel weinig gebruikt. Dat geldt voor respectievelijk 1,2 procent en 1,1 procent van de meisjes. 89 Gaan jongeren naar de huisarts als ze anticonceptie willen gebruiken? Het grootste gedeelte van de meisjes gaat naar de huisarts voor anticonceptie: 82 procent. Een klein deel, 5 procent, gaat naar een gynaecoloog. De helft van de jongeren krijgt bij dit bezoek informatie over meerdere anticonceptiemethoden. Drie procent van de meisjes met seksuele ervaring die geen anticonceptie gebruiken, geeft hiervoor als reden dat ze niet naar de huisarts durfden te gaan. 90 Verschilt het gebruik van anticonceptie per culturele achtergrond? Ja. Meisjes met een Marokkaanse of Turkse achtergrond en meisjes met een islamitische geloofsovertuiging gebruiken vaker geen anticonceptie dan andere groepen jongeren. Meisjes van Antilliaanse en Surinaamse afkomst gebruiken weliswaar vaker anticonceptie dan Turkse en Marokkaanse meisjes, maar ze zijn minder consequent in het gebruik. Ook laagopgeleide jongeren gebruiken minder vaak en minder consequent een anticonceptiemiddel. 75

76 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication