89

Colofon 103 vragen over jongeren en seks is een uitgave van Soa Aids Nederland en Rutgers Samenstelling en tekst: Marieke van den Borne & Suzanne Meijer: Soa Aids Nederland Hanneke de Graaf: Rutgers Deze publicatie is gebaseerd op: Graaf, H. de, Van den Borne, M., Nikkelen, S., Twisk, D., & Meijer, S. (2017). Seks onder je 25e: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2017. Delft: Eburon Vormgeving: Gaafisch – Sabine van Vessem Eindredactie: Annemies Gort Dit boekje is mogelijk gemaakt door: VWS/RIVM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Fotografie: Yvonne Brandwijk Druk: Boom Verweij

90 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication