15

Docentenhandleiding lesmodule L.O.V.E. Online - les 1 - #Online: wat doe jij? Tijd over? Kijk bij de lessuggestie onder de oefening naar de uitbreidingsmogelijkheid. Ga aan de slag met een afsprakenposter zoals in de lessuggestie bij oefening ‘Sexting: denk hieraan (blz. 18 deze handleiding) of een deel van het stoplichtspel (blz. 22 leerlingenmagazine). Opzet van de les • Film bekijken (optioneel) • Lezen en bespreken blz. 4-6 leerlingenmagazine • Film 1 bekijken en bespreken (optioneel) Uitwerking van de les 5 - 10 MIN Optioneel: begin de les met film 1 Vertel aan de klas: In de film vertellen jongeren over wat ze doen op social media. Wat is leuk en wat niet? Hebben ze via social media wel eens geflirt? Of nog een stap verder: een spannend berichtje of sexy foto gestuurd? Wat vinden ze ervan dat sommige jongeren dit doen? Hoe houd je sexting leuk? Vragen na de film: • Wat vinden jullie van wat de jongeren zeggen in de film? • Wat herkennen jullie? Wat doen jullie anders? • Waar zijn jullie het mee eens / oneens? Afronding film: Verschillen in mening mogen er zijn. Social media zijn heel leuk en je kan er veel mee doen. Maar er zitten ook risico’s aan. In deze les krijgen de leerlingen meer te weten over deze twee kanten van social media. Ook krijgen ze meer te weten over sexting. Ze gaan daarover een verhaal lezen. • Einde eerste lesuur (optioneel) • Lezen en bespreken blz. 7-11 leerlingenmagazine • Einde les 1 (einde tweede lesuur) Aandachtspunten Het kan zijn dat er leerlingen in de klas zitten die negatieve ervaringen hebben met sexting. Kondig daarom van tevoren aan dat u deze les zal behandelen. Houd goed in de gaten of de les niet te confronterend is. Biedt zo nodig aan (later) erover door te praten in een persoonlijk gesprek of verwijs naar mentor of schoolmaatschappelijk werk. • Leerlingen krijgen inzicht in hoe hun leeftijdsgenoten hierover denken. Behandelen oefening: Vraag aan de klas: ‘Welke social media apps/websites gebruiken jullie?’ Schrijf de antwoorden op het bord. De leerlingen worden gestimuleerd hieraan te denken voordat ze met deze opdracht beginnen. • Lees hardop de inleiding van les 1 in het blauwe vakje. • Lees hardop de inleidende vraag voor: ‘Wat vind je leuk en wat niet?’ • Bespreek de term ‘appen’ met de klas. Hieronder kun je ook verstaan: chatten op het internet of berichtjes plaatsen op iemands online profiel. • Leerlingen vullen individueel de antwoorden in. Geef aan dat de leerlingen in de open ruimte zowel leuke als nietleuke kanten aan online contact opschrijven. Afronding: • Bespreek de antwoorden klassikaal. • Vat de grootste overeenkomsten kort samen. Benoem ook een paar verschillen. Geef aan dat er altijd verschillen zijn en dat voorkeuren kunnen veranderen. 5 - 10 MIN Wat vind je wel en niet leuk? Lezen en bespreken blz. 4 leerlingenmagazine Leerdoelen • Leerlingen gaan bij zichzelf na wat ze leuk en minder leuk vinden aan social media (gerelateerd aan liefde, relaties en seks). Lessuggestie: Doe de klassikale bespreking met behulp van post-its. Leerlingen krijgen een aantal post-its en schrijven daar de leuke en minder leuke kanten op (dit kan ook per social medium gedaan worden). Plak ze op het bord zodat er een overzicht komt van de antwoorden. Bespreek deze antwoorden daarna klassikaal. In plaats van post-its kunt u ook met de klas een woordweb maken. L.O.V.E. ONLINE 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication