17

Docentenhandleiding lesmodule L.O.V.E. Online - les 1 - #Online: wat doe jij? 10-15 MIN Sexting: wat doen andere jongens en meiden? Leerdoelen • Leerlingen krijgen inzicht in hoe leeftijdsgenoten aan sexting doen. • Leerlingen kennen de verschillende manieren waarop sexting kan plaatsvinden. • Leerlingen zien wat leeftijdsgenoten vinden van sexting. • Leerlingen kennen de redenen om aan sexting te doen. • Leerlingen weten dat sexting door zowel jongens als meisjes gedaan wordt. • Leerlingen kunnen positieve kanten van sexting benoemen. Behandelen oefening: • Lees hardop de introductie in het tekstvak voor. • Drie meisjes en twee jongens uit de klas lezen de quotes voor. • Bespreek daarna klassikaal wat de leerlingen van elke quote vinden. • Vraag aan de klas: wat doen jullie (of: wat zouden jullie doen)? De citaten laten zien dat er verschillen zijn onder jongeren. Dit is helemaal prima: jongeren bepalen dit voor zichzelf. Opmerking: Deze oefening heeft als doel om redenen, verschillen en positieve kanten te laten zien van sexting. Vaak wordt sexting in een negatief verband geplaatst. Probeer nu de focus te leggen op de positieve kanten: dat het leuk, spannend en vertrouwd is. Het is gezond experimenteergedrag op het gebied van seksualiteit en lichaamsbeleving. Het kan een voorloper of een aanvulling op seks zijn. Afronding: Geef aan dat de leerlingen hebben gelezen wat andere jongeren doen met sexting. En waarom ze dit doen. Iedereen bepaalt dat voor zichzelf. Benadruk dat sexting leuk kan zijn, mits er voorzichtig met de tekst/beelden wordt omgegaan. Het wordt pas vervelend als de foto/het filmpje wordt doorgestuurd. In de volgende oefening (fotostrip) wordt hiervan een verhaal verteld. Einde lesuur 1: Indien u 1 lesuur de tijd heeft, dan kunt u hier stoppen. Start de volgende les met het ophalen van het begrip sexting om daarna te vervolgen met de fotostrip en de rest van de les. L.O.V.E. ONLINE 17 20-45 MIN Fotostrip Lezen en bespreken blz. 7-11 leerlingenmagazine • Leerlingen krijgen inzicht in: - negatieve gevolgen van het doorsturen van een naaktfoto/filmpje - de impact die klasgenoten/omstanders hebben op slachtoffer van een doorgestuurd naaktbeeld - manieren waarop je als vriend(in) en klasgenoot hulp en steun kan bieden aan slachtoffer Behandeling oefening: • Lees hardop de tekst in het rode vak voor met de introductie over Rik en Laura. • Geef een jongen de rol van Rik en twee meisjes de rol van Laura en van Naomi. Geef op blz. 9 nog een jongen de rol van Jeffrey. • Na het eerste gedeelte van de fotostrip, komen er vragen. Hierna gaat het verhaal verder. Het is belangrijk dat de vragen eerst behandeld worden voordat de leerlingen het einde van de fotostrip lezen. • Stel één voor één de vragen, laat leerlingen direct individueel of in tweetallen hun antwoord invullen. Kijken en bespreken film 1. Film 1 kunt u nu laten zien. De toelichting bij de film staat op blz. 15 van deze handleiding.

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication