20

Tijd over? Heeft u alle onderdelen behandeld en tijd over? Kijk eens bij de lessuggestie onder de oefening, soms zit hier een uitbreidingsmogelijkheid bij. Ook kunt u aan de slag met een afsprakenposter zoals in de lessuggestie bij oefening ‘Sexting: denk hieraan’ (blz.18 deze handleiding ) beschreven of u kunt een deel van het stoplichtspel (blz. 22 leerlingenmagazine) doen. Opmerking: Het kan zijn dat er leerlingen in de klas zitten die negatieve ervaringen hebben met sexting. Kondig daarom van tevoren aan dat u deze les zal behandelen. Houd goed in de gaten of de les niet te confronterend is. Bied zo nodig aan (later) erover door te praten in een persoonlijk Opzet van de les • Start met bekijken en bespreken film 2 (optioneel) • Lezen en bespreken blz. 13 leerlingenmagazine • Bekijken en bespreken film 2 (optioneel) • Lezen en bespreken blz. 14 en 15 leerlingenmagazine • Einde eerste lesuur (optioneel) • Lezen en bespreken blz. 16-18 leerlingenmagazine • Bekijken en bespreken film 2 (optioneel) • Lezen en bespreken blz. 19- 22 leerlingenmagazine • Einde les 2 (einde tweede lesuur) gesprek of verwijs naar mentor of schoolmaatschappelijk werk. Uitwerking van de les 10 MIN Contact met onbekenden online Lezen en bespreken blz 13 leerlingenmagazine 10 MIN Optioneel Start de les met film 2 In deze film vertellen jongeren over contacten aangaan online. Met wie hebben ze contact? En hoe zorgen ze ervoor dat dit veilig is? Wat doen ze als een online gesprek vervelend wordt? Vragen na de film • Wat vinden jullie wat de jongeren zeggen in de film? • Wat herkennen jullie? Wat doen jullie anders? • Waar zijn jullie het mee eens / oneens? Afronding film Verschillen in mening mogen er zijn. Social media zijn heel leuk en je kan er veel mee doen. Maar er zitten ook risico’s aan. Weten ze met wie ze contact hebben? Hoe kunnen ze voorkomen dat een gesprek vervelend wordt? En weten ze hoe ze een gesprek kunnen stoppen en de ander kunnen blokkeren? Dat gaan ze in deze les allemaal leren. Ze gaan ook een verhaal lezen van Denise, een meisje dat dacht dat ze contact had met een leuke jongen. Aan het einde van de les leren ze hoe ze hulp kunnen bieden aan iemand die online iets vervelends heeft meegemaakt. Doel: • Leerlingen kunnen manieren benoemen om erachter te komen wie hun online gesprekspartner is en of deze te vertrouwen is. • Leerlingen worden zich bewust van de risico’s het delen van persoonlijke gegevens en beelden via internet/mobiele telefoons • Leerlingen krijgen inzicht in de stappen die leeftijdsgenoten nemen om veilig online te zijn. Behandelen oefening: Lees de introductie in het groene vak voor. Daarmee introduceert u deze les. Lees vervolgens de tekst in het witte vak ‘privé of openbaar’ voor. Lees vraag 1 en de antwoordmogelijkheden voor. Laat leerlingen voor zichzelf hun antwoorden aankruisen. Voor de antwoorden in de open ruimte kunnen ze overleggen in tweetallen of in kleine groepjes. Bespreek de ingevulde antwoorden klassikaal. Wijs leerlingen op mogelijke risico’s van het delen van persoonlijke informatie, bijvoorbeeld personen met kwade bedoelingen maar ook toekomstige werkgevers die via internet informatie kunnen vinden. 20 L.O.V.E. ONLINE

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication