24

5-10 MIN Een groomer! Wat nu? Lezen en bespreken blz. 17 leerlingenmagazine Leerdoelen • Leerlingen weten wat ze moeten doen als ze (vermoedelijk) contact hebben met een groomer Behandelen oefening: • Vraag: ‘Heeft iemand wel eens contact gehad met een groomer?’ Vraag wat de leerling toen heeft gedaan. • Lees vervolgens de tekst in het witte vak ‘Een groomer! Wat nu?’ voor. • Vraag aan de klas of iemand anders nog een goede tip heeft. U kunt van tevoren ook op www.meldknop.nl meer tips opzoeken. • Lees het tekstvak ‘Een bekende?’ voor. Benadruk dat u begrijpt dat het heel moeilijk kan zijn om iemand te blokkeren die ze kennen. Als ze dit echt niet kunnen of durven, dan is het belangrijk dat ze hulp zoeken. Dit kan online of bij iemand in het echt (een volwassene). Zie blz. 10 ‘interessante websites’ waar leerlingen terecht kunnen. Afronding: Maak aan de leerlingen duidelijk dat het belangrijk is dat je iemand in vertrouwen neemt als ze contact hebben met een groomer. Ook al is deze groomer een bekende. In de volgende oefening zullen de leerlingen het verhaal van Denise lezen. Zij dacht dat ze met een leuke jongen online contact had. Lessuggestie: U kunt met de klas samen naar de website Meldknop.nl gaan. Zo zien de leerlingen hoe ze een melding moeten doen. Ook kunnen ze hier terecht voor meldingen over andere online zaken, zoals pesten, oplichting en stalking. 15 MIN Hoe herken je een groomer? Lezen en bespreken blz. 18 leerlingenmagazine Leerdoelen • Leerlingen krijgen inzicht in hoe groomers te werk gaan. • Leerling krijgen inzicht in de trucjes die groomers gebruiken om vertrouwen te wekken. Behandelen oefening: • Geef een meisje de beurt van Denise en een andere leerling de rol van Boy14. Neem de stappen klassikaal door. • Vraag aan de klas: ‘Hoeveel tijd denken jullie dat er tussen de stappen zit?’ Geef aan dat er bij sommige stappen dagen of misschien wel weken tussen zitten. • Vraag na stap 9: ‘Wat denken jullie dat er zal gebeuren?’ • Laat de leerling met de voorleesbeurt Denise op blz. 19 het tekstvak ‘Hoe liep het af?’ voorlezen. • Lees het witte tekstvak ‘Vertrouwen?’ hardop voor. • Leerlingen kunnen in tweetallen of in kleine groepjes de antwoorden verzamelen. Bespreek de antwoorden klassikaal. De volgende punten kunt u aangeven als redenen waarom Denise B0y14 vertrouwde. - B0y14 creëerde vertrouwen door te doen alsof hij dezelfde rapper leuk vond. Hij praatte daar veel over met Denise. Dit deed ze niet met vriendinnen. Die vonden de rapper niet leuk. - Bovendien liet B0y14 haar geloven dat zijn ouders ook gescheiden waren. Denise zat door de scheiding van haar eigen ouders niet lekker in haar vel. Thuis was het niet gezellig. Ze praatte met niemand over wat haar dwars zat. Met B0y14 kon ze dit wel. Zij dacht dat B0y14 begreep wat ze meemaakte. Daarom vertrouwde ze hem veel toe. • Lees de tekst bij het gele vak ‘Wie is de ander?’ voor op blz. 19. • Discussieer met de leerlingen hoe je erachter kan komen met wie je online contact hebt. Hoe weet je zeker dat iemand is wie hij zegt dat hij/zij is? Naast een ander te controleren, is het van belang dat leerlingen zichzelf beschermen. Verwijs naar de eerste oefening van les 2 ‘Contact met onbekenden online’ en geef aan dat je met de klas hebt besproken wat je wel en niet op je profiel zet. Belangrijk is geen locaties te delen bij foto’s, maar ook om de nieuwe functie van Snapchat (snapmap) uit te zetten. 24 L.O.V.E. ONLINE

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication