26

5-15 MIN Hoe kan je anderen helpen? Lezen en bespreken blz. 21 leerlingenmagazine Leerdoelen • Leerlingen staan positief tegenover het helpen van anderen. • Leerlingen weten wat ze kunnen doen om een ander hulp te bieden. Behandelen oefening: Lees hardop de introductie in het blauwe tekstvak ’Hoe kan je anderen helpen?‘ voor. Geef twee leerlingen een voorleesbeurt. ! Let op Door een fout staan er twee dezelfde citaten in het leerlingenmagazine. Het citaat van Ryan moet zijn: ’Toen de relatie van mijn neef uit was gegaan, ging zijn ex hem dreigen om naaktfoto‘s van hem online te zetten. Hij sliep er slecht van en het ging minder goed op school. Ik besloot om hem te helpen. We hebben op Meldknop.nl een melding gedaan.‘ U kunt dit citaat voorlezen. Vraag: Kunnen jullie nog iets bedenken wat je kan doen voor een vriend/in/neef/nicht? Laat leerlingen antwoorden roepen en schrijf deze op het bord. Ga naar de volgende oefening. Indien u in de eerste les al een afsprakenposter heeft gemaakt, dan kunt u deze nogmaals met de klas doornemen. 10-15 MIN Stoplicht spel Doel: Herhaling van de lesstof. De leerlingen gaan nadenken over handelingen van leeftijdsgenoten: is het veilig of niet? Behandelen oefening: • Variant 1: Geef elke leerling drie kaartjes van onderstaande kleuren van een stoplicht: (rood (zeker niet oké), oranje (oppassen), groen (dat is oké)). Lees één voor één de stellingen voor. De leerlingen steken de kleur op overeenkomend met hun mening. Vraag na elke stelling aan de leerlingen om hun mening te geven. Geef daarna feedback op elke stelling (zie blz. 23 leerlingenmagazine). 10-15 MIN Stel dat er een naaktfoto van jouw klasgenoot rondgaat. Behandelen oefening: Lees hardop de vraag in het groene vak voor. Leerlingen bespreken in kleine groepjes hun antwoord. Bespreek klassikaal. Afronding: Leerlingen weten nu wat ze kunnen doen als er iets vervelends is gebeurd met iemand die ze kennen. Ze hebben in deze lessen geleerd wat sexting en grooming is, wat er leuk en minder leuk aan online contact is en hoe ze verantwoord met beelden om kunnen gaan. Ook weten ze waar ze hulp kunnen zoeken en hoe ze hulp en steun kunnen bieden aan een ander. • Variant 2: Afhankelijk van de veiligheid in de klas, kunt u ervoor kiezen om in dit spel jongens en meisjes te scheiden. Dan kunt u na elke stelling dieper op het gesprek ingaan. • Variant 3: Actieve werkvorm: verdeel het lokaal in drie vlakken. Laat de leerlingen naar het vlak lopen dat bij hun mening past. Opmerking: Wijs niet alleen op de risico’s van online chatten en sexting, maar ook op de leuke kanten. Lessuggestie: Indien u dit nog niet in les 1 heeft gedaan, kunt u met de klas een afsprakenposter over sexting en sextortion maken. Bijvoorbeeld: bij wie melden ze een incident, wat doen ze met de foto, hoe reageren ze tegenover klasgenoot (slachtoffer) en -indien bekend- dader. Benadruk dat de negatieve reacties van anderen het incident verergeren en het vaak heftiger maken voor het slachtoffer. Daarom is het heel belangrijk om iemand te steunen. 26 L.O.V.E. ONLINE

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication