12

Aanbevelingen en acties In dit hoofdstuk vindt u per thema terug welke acties zijn voorgesteld door de stakeholders. De thema’s worden ingeleid met een samenvatting van de belangrijkste resultaten van Seks onder je 25e en onderbouwd met citaten van stakeholders. Thema 1: Seksuele vorming in het onderwijs 3 10 Jongeren zeggen via school vooral informatie te hebben gekregen over voortplanting, relaties, anticonceptie en soa’s. Ongeveer vier op de tien jongeren geeft aan op school geen informatie te hebben gekregen over seks in de media, sexting en de leuke kanten van seks. Een kwart zegt geen informatie te hebben gehad over homoseksualiteit. De kwaliteit van de informatie die ze hebben gekregen op school, beoordelen jongeren met een 5,8. ACTIE: Structurele inbedding van seksuele vorming in een doorlopende leerlijn Structurele implementatie van seksuele vorming in het onderwijs is volgens veel professionals één van de belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst. Professionals constateren dat er in de praktijk veel goede interventies beschikbaar zijn, maar dat het ontbreekt aan structureel gebruik. Dit is nog te afhankelijk van individuen op scholen, er is te weinig tijd, het heeft te weinig prioriteit en het gebeurt ad hoc. Ook ontbreekt er een overstijgend inzicht in wat er daadwerkelijk wordt gebruikt in de praktijk, aldus verschillende professionals. Deze constatering geldt voor alle onderwijsniveaus.

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication